Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
"Habicht" Hjardemål Radar-og radiopejlestationer   Forsiden
31.02 Støttepunkt Vorupør
Radarstation "AUERHAHN"
Flugmeldemess Stellung 3. Ordnung
Lw Stpkt. (Fu.M.G. mit Flakschutz)
Et notat fra 20. oktober 1942 kan indikere påbegyndelsen af anlæggelsen af en stilling i dette område:
Luftwaffebyggeri i VGAD-K's kystområde mellem Nord- og Sydvorupør.
Byggepladsen ca. 150x150 m med et tårn med højden 46 m over vandoverfladen.
Beboelsesbarak til 80 mand.
Wasserman S i Vorupør er i begyndelsen tilknyttet Luftmeldekorpset. 
Det er først lidt senere den bliver tilknyttet HABICHT!

Kortskitsen viser bygningerne i stillingen samt pigtrådsspærringerne (x x x) og minefelterne med fodfolksminer (. . .) og panserminer (+ + +).
(Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 127)
Reg nr: Bygn. type: Anvendt som: Bem BFP:
31.02.01 L410 Kommandobunker for Flakdeling Artilleri
I-Brunnen 26 m 93 l/min. Trinkw. nur abgek, gen.
31.02.02 L413 Ammunitionsbunker Artilleri
31.02.03-04 L409a Bunker og standplads for 2,0 cm Flak C 30 Artilleri
31.02.05 622 Dobbelgruppe bunker (20 mand) Luftvåben
31.02.06-12 58C Ringstand for M.G. og let mortér  
31.02.13 67 Ringstand f. Pz.Kw. I (kampvognskanon)  
31.02.14   Bunker for Wasserman S radar
(Let, feltmæssig bygning efter 'inspiration' af L480.)
 
31.02.15   Feltmæssig bunker (Depot)  
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget:
31.02.02 31604 4421 Fl Luftvåben 560 04/03/1943 01/07/1943 03/07/1943
31.02.05 31606 4424 Fl Luftvåben 928 20/03/1943 01/07/1943 03/07/1943
31.02.04 31600 4423 Fl Luftvåben 807 19/04/1943 01/07/1943 03/07/1943
31.02.03 31602 4422 Fl Luftvåben 807 19/05/1943 18/08/1943 30/08/1943
31.02.01 31601 4420 Fl Luftvåben 1016 17/07/1943 06/10/1943 17/02/1944

En nøjagtig registrering af stillingen. Målestoksforholdet 1:2000 er ændret ifbm. skaleringen til denne side. (MCH)
Numrene relaterer til ovenstående situationsplan.
1 Taarn   Bunker for Wasserman S radar
2 L410 Kommandobunker for Flakdeling
3 L413 Ammunitionsbunker
4 L409a Bunker og standplads for 2,0 cm Flak C 30
5 622 Dobbelgruppe bunker (20 mand)
6 L409a Bunker og standplads for 2,0 cm Flak C 30
7   Feltmæssig bunker (Depot)
M 1-7 58C Ringstand for M.G. og let mortér
M 8 67 Ringstand f. Pz.Kw. I (kampvognskanon)

Registrering v/ Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste.
MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD 16/06/1945.

Sdr. Vorupör.
1 Pejlestation
1 muret Barak
4 Baraker
4 MandskabsbunkersWassermann S i Sdr. Vorupør. (MCH 3938)
I Stärkemeldung des Lw.-Bezirks (Thisted) pr. ultimo maj 1945 er anført denne bemanding:
Fernflugmeldemesszug der 3./Ln.Rgt. 222 (Viper): 1 officer, 12 underofficerer og 20 menige, i alt 33.

Foto fra opbygningen af stillingen i efteråret 1942.
Fotoet er taget med standplads på vejen ved (øst) indgangen til stillingen og hen over pigtrådsindhegningen.
I højre side ses den (sandsynligvis) blivende barak, og midt i ses arbejdsvejen op til antennen.
(Thisted Lokalhistoriske Arkiv 3091)

Foto efter dansk overtagelse af stillingen.
Radartårnet blev brugt som sømærke frem til 1956, hvor det blev fjernet.

(Thisted Lokalhistoriske Arkiv 13251)

Fotoet ovenfor er taget som vist med 'Standplads for fotograf'. De indcirklede elementer ses på fotoet.
De 2 fotos viser en ‘Wassermann S’ radar opstillet i
Radarstation "Schachal" i Skagen tilsvarende den,
som var opstillet her i Radarstilling "Viper".
De er taget med her, da de tydeligere end ovenstående fotos viser selve antenneanlægget. (MCH 0998 og 1000)

Den 15. januar 1945 var luftværnsdelingen bemandet af Alarm Flak Batterie 107/XI og Wassermann S radaren bemandet af Kdo. Wassermann 8./Ln. Rgt. 222 med tilsammen 1 officer, 22 befalingsmænd og 54 menige, i alt 77 mand.
Luftværnsdelingen betjente 2 stk. 2 cm Flak C 30.
Kdo. Wassermann 8./Ln. Rgt. 222 skulle yderligere betjene 2 stk. 8 cm mortér 34 og havde desuden til rådighed 6 stk. lette maskingeværer /-15 og 2 stk. lette maskingeværer /-13 Dreise.

Fernflugmeldemesszug der 3./Ln. Rgt. 222 "Viper".
I Stärkemeldung des Lw.-Bezirks III (Thisted) sandsynligvis dateret maj 1945 var der i stillingen stationeret 1 officer, 12 underofficerer og 20 menige.
Påbegyndt opstillet 15-01-43.
Wassermann S. 60 m høj antenne. Første Wassermann S i Verden. (= Wassermann M + Ferya). Udviklet i Köthen. Betjent af specialpersonel.
Nedenstående fotos er optaget af Leif H. Andreasen i 2002. Stillet til rådighed og udlagt 02/2014.

Kommandobunker for Flakdeling L 410 reg. nr. 31.02.01.


Nødudgangen i L 410.

Ammunitionsbunker L 413 reg. nr. 31.02.02.

Indgang til ammunitionsrum i L 413.

Flakbunker L 409a reg. nr. 31.02.03.

Montagefundament for Wassermann S radar på bunker reg. nr. 31.02.14.

Indgangen til bunker for Wassermann S radar reg. nr. 31.02.14.

Interiør fra bunker for Wassermann S reg. nr. 31.02.14.
Foto nr. 6.

Foto nr. 5.

Kig op på afdækningen af åbningen til radarmasten.
Foto nr. 3.

Tallene og pilene henviser til fotonummer og optageretning.

58C Ringstand for M.G. og let mortér reg. nr. 31.02.10 (M 7).
I stillingen er anlagt 7 af denne type.


Pæle efter pigtrådsspærringen omkring stillingen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager foreligger nedenstående tegninger af de forskellige konstruktioner af løbegrave i stillingen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye