Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hjardemål Tegninger af barakker i stillingen   Forsiden
23.01.00
Støttepunkt 23 Hjardemål "Habicht"
Befestigungsatlas Dänemark juni 1944:


Reg nr:
Bygningstype:
Anvendt som: Noter til reg:
23.01.01
622
D.Gr.U.Std. Ikke overdraget til tropperne.
BFM angiver i bemærkningerne " som foranstående bemærkning.
23.01.02
L 409a
Geschützstand für 3,7cm Flak  
23.01.03
622
D.Gr.U.Std. Ikke overdraget til tropperne.
23.01.04
L 409a
Geschützstand für 3,7cm Flak  
23.01.05
L 413
Muni-U. St.  
23.01.06
L 410
Geschützstand für 3,7cm Flak m. Zug-Bef. St.  
23.01.07
L 487
Fu. Sende Stelle Ikke færdig eller overdraget til tropperne.
Rudi Rolf benævner typen: Unterstand für Funkmessgeräteauswertung (Jafü) "Bertha".
23.01.08-15
58C
Ringstand for M.G. og let mortér BFM angiver 8 stk. med numrene 0861-0868.
Overdraget til tropperne 08/12.04.44.
(Reg.nr. 23.01.09 registreret af Erik Ansø 11/2007.)
23.01.16
Generatorhus
Generatorhus Murstensbygning m. 50 cm massiv mur.
Efter samme grundplan og indretning som den underjordiske betonbygning til Russel-anlægget ved Hjertebjerg i Hanstholm.
23.01.17
Radarfundament
Radarfundament  
23.01.18
WR-fundament
WR-fundament Ved krigens slutning havde Luftwaffe 2 Würzburg-Riese operative ved "Habicht" med serienumre M 71 og M 70. Den ene med Gama Zusatz.
(Carsten Petersen, Luftkrig over Danmark II side 74 og III side 61.)
23.01.19
WR-fundament
WR-fundament
23.01.20
Radarfundament - platform
Standplads for Freya LZ B Radar  
23.01.21
Jordanlæg
Flakstilling? Jordanlæg ca. 9 m i dismeter 1-1,5 m dyb
23.01.22
Jordanlæg
Stilling for MG? Lille jordanlæg, der meget ligner tilsvarende lille anlæg i lyskasterstillingen på Hesseldal Bjerg i Vigsø.
23.01.23
Jordanlæg
Stilling for feltkanon? Ikke fundet. Stillingen er beset ca. 1990 men desværre ikke registreret.
Er ikke genfundet ifbm. efterfølgende registrering.
23.01.24

Baraklejr Alle barakker fjernet.
23.01.24c

Standplads for barak Fundament i beton for barak. Eneste tilbageværende fundament i baraklejren.
23.01.24e

Muligvis lille ammunitionsbunker Halvt underjordisk bygning med to små rum. Udført i mursten med betondæk. Fritliggende.
Har oprindelig været forsynet med to vingemure ved indgangssiden og ellers jord-tildækket.
23.01.25
Løbegrave og skyttestillinger

Løbegrave og skyttestillinger kan ses i terrænnet langs skrænten i stillingens NØ-side.
Det meste er ellers nedpløjet ifbm. plantningen af skov.
23.01.26
Antenneanlæg?

Luftfoto fra 1945 (se dette) viser med tydelig skygge et anlæg opstillet på dette sted.
23.01.27

Standplads for barak? Luftfoto fra 1945 (se dette) viser med tydelig aftegning sandsynligvis en barak opstillet på dette sted. Det forekommer sandsynligt, da det er lige ved siden af WR.
23.01.28

Standplads for barak? Luftfoto fra 1945 (se dette) viser en aftegning sandsynligvis efter en barak opstillet på dette sted. Det forekommer sandsynligt, da det er lige ved siden af WR.
23.01.29

Standplads for luftværnskanon? Luftfoto fra 1954 (se dette) viser en aftegning af et cirkulært jordanlæg.
En kilde (kortskitse) angiver, at der i området lige øst for baraklejren har været opstillet en luftværnskanon; det kan være på dette sted.
23.01.30

? Luftfoto fra 1954 (se dette) viser en tydelig aftegning af et cirkulært jordanlæg.
Anlægget ligger helt ude i stillingens østlige ende og uden for nærforsvaret.
23.01.31

? Luftfoto fra 1954 (se dette) viser en aftegning af et anlæg.
Anlægget ligger helt ude i stillingens østlige ende og uden for nærforsvaret.
23.01.32 Brønd   Se fotos (Registreret i 2020 af Jörg Poweleit)
23.01.33

Trådhindringer  
23.01.34
Minefelter

8 S-minefelter trappeformet (forskudt) foran 8 T-minefelter
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kortskitsen viser pigtrådsspærringerne (x x x) og minefelterne med fodfolksminer (. . .) og panserminer (+ + +).
(Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 119)


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Baraklejren (23.01.24) fotograferet fra SV
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm)

 

 

 

Til højre: Luftfoto af hovedstillingen 1945 (23.01)
(
MuseumsCenter Hanstholm)

Billedet er taget fra stillingens østlige hjørne mod syd mod Hjardemål Kirke og viser pigtrådsspærringen omkring stillingen på dette sted.
Et vidne beretter fra præcis dette område:
Hulvejen i det østlige hjørne af stillingen blev lukket/fyldt op. Den blev gravet fri igen efter krigen.
Vidnet erindrer også den opstillede WR i den østlige side af stillingen.
En episode, hvor han glemte et lyngsegl (lille le), da han skulle slå lyng inden for pigtråden, og efterfølgende ikke af vagterne kunne få tiladelse til at hente det, fortæller, hvor nidkært tyskerne overholdt bevogtningen af stillingen.

(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0689)


23.01.17 Sokkel for Dreh Freya

23.01.16 Bygning for teknik og styring af Dreh Freya set fra V

23.01.16 Bygning for teknik og styring af Dreh Freya set fra SØ

23.01.17 Sokkel for Dreh Freya

23.01.20 Standplads for Freya radar set fra NØ

23.01.20 Standplads for Freya radar set fra NV

De næsten helt tildækkede anlæg 23.01.24c og e set mod NØ

23.01.24e helt tildækket med kvas

Et hjørne af betonpladen 23.01.24c

Brønd 23.01.32
 

Et stort diagram over Flugmeldenetz im Bereich "JaFü" Dänemark med hovedkvarter i "Grove" viser denne del vedr. stilling "Harbicht" i Hjardemål.

Opgaven for "Habicht" var dag-jager-kontrol.
"Habicht" havde linier til "Lindwurm" ved Skørping, "Viper" ved Skive, "Lama" ved Thyborøn, Peil. St. "Ural" i Hvidkær ved Hjardemål, Hanstholm (Mammut) og "Hyäne" ved Hjørring, samt direkte til "Grove" ved Karup.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Carsten Petersen, Luftkrig over Danmark III side 55:
Ifølge tyske oplysninger så situationen således ud i juni 1944 (angivne udstyr er operative);
Stillingen "Habicht" Hjardemål var bemandet af 8./Ln. Rgt 222.
Anlæggene i Hjardemål var en Wassermann M, en Freya mit AN u. Kuh, to Würzburg Riese den ene med Gama Zusatz. Tildelt Fernflugmeldemesszug z.b.V.1. Dertil en Mammut på hjertebjerg i Hanstholm.
I BFM Zusammenstellung side 18 er anført, at "Habicht" pr. 15. januar 1945 var bemandet af 8./Ln. Rgt. 222 med et mandskab på 2 officerer, 18 underofficerer og 109 menige.
Af våben vat til rådighed 2 stk. Flak 2,5 cm Hotschkiss, 2 stk. 8,0 cm mortér, 2 stk. tunge maskingeværer /-34 , 2 stk. lette maskingeværer /-34 og 21 stk. lette maskingeværer /-15.
Desuden er det anført, at der i hele stillingsområdet var beskæftiget 6 danske håndværkere.
(I oktober 1944 foretages der en reorganisering af enheder, så 8./Ln. Rgt. 222 bliver til 3./Ln. Rgt. 222. Men det er ikke 'slået igennem' i BFM pr. 15. januar 1945.)
Carsten Petersen, Luftkrig over Danmark III side 61:
Ved krigens slutning var stillingen bemandet af 3./Ln. Rgt. 222, hvis chef var Oberleutnant Peiler.
Mandskabet bestod af 3 officerer og 138 soldater.
Radaranlæg underlagt var en Wassermann S S1 (placeret i Vorupør i stillingen benævnt "Viper"), en Wassermann M1 1235 (på Korsø Bakke), en Freya (LZ), en Würzburg Riese og en Würzburg Riese med Gama Zusatz (med serienumre M 71 og M 70). Dertil kom (på Hjertebjerg i Hanstholm) en See-Elefant under opførelse og en Mammut, der ikke var operativ.
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således: Hjardemål By stor Pejlestation. Baraklejr.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I 'Stärkemeldung des Lw.-Bezirks (Thisted)' pr. ultimo maj 1945 er anført denne bemanding:
a) 3./Ln.Rgt. 222 (Habicht): 2 officerer, 22 underofficerer og 69 menige, i alt 93.
b) ET der 4./Ln.Abt. 85: 5 underofficerer.
c) 2./Ln.Rgt. 356 (Teile aus Tamariske): 5 underofficerer og 13 menige, i alt 18.
I alt 116.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fra: The Kriegsmarine Command, Control and Reporting System, bunkers and electronic systems in Denmark 9 April 1940 - 5 Maj 1945. Side 13.
Med tilladelse af Oberst M. Svejgaard (SES)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Minefeltet på højre side af tilkørselsvejen.
Minefeltet på venstre side af tilkørselsvejen.
Bemærk Nordpilen, som viser kortets orientering. Schützen-Minensperre XXIII i stillingens nordlige hjørne.
Bemærk Nordpilen, som viser kortets orientering. Schützen-Minensperre XX i stillingens østligste hjørne.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye