Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Tørvekær Kvadderkær oversigt
Peildorf Klitmøller oversigt
Radar- og radiopejlestationer
Forsiden
28.06.10
Radiopejlestation Tørvekær ved Klitmøller
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
28.06.10 Radiopejlestation

Basis 9,5 m, passer ret præcis med KW-U Adcock Fu Peil A 70 b med basis 9,6 m (iflg. listen over Adcock-Peilanlagen (LW-KW) Fritz Trenkle, side 138.)
Et foto af en 6-mastet Adcock i kilden Summary Report NO. F-SU-1109-ND side 69 Abb. 20 er anført som Agerholm men er muligvis dette anlæg i Tørvekær. På dette foto er der et lille skur i midten af stillingen. En anden gengivelse af et sådant anlæg er vist herunder. Dette anlæg er uden skur.
Om anlægget i Agerholm angiver Stockholmrapporten, at "det er lig med Anlæggene i Vilsbøl Klitplantage", som er LW-anlæg med stor basis og høje master.

Der er ikke fundet notater om anlægget i Tørvekær i de foreliggende kilder.
Jeg vil derfor fremføre som en hypotese, at anlægget er opstillet samtidig med det sydligste LW-anlæg i Vilsbøl Klitplantage, hvilket skete i foråret og sommeren 1940.
Hypotesen støtter sig til, at LW-anlægget i Vilsbøl Klitplantages nordlige del og LW-anlægget i den sydlige del af Hanstholm Vildtreservat blev opstillet samtidig i sommeren 1941.

Afstanden er sammenfaldende 1,5 km mellem de to og to opstillede LW og KW anlæg.

28.06.11 Centerbygning Helt bortsprængt, kun betonbrokker tilbage i et hul i jorden.
Der har muligvis været en cirkulær jordvold (splittervold), som kan tolkes ud fra luftfotos, mellem antennefundamenterne og centerbygningen - men det kan også være uregelmæssigheder opstået ved sprængninger.
28.06.12a-f Mastefundament

Hanstholmregistreringen v/Jørgen LumbyeStillingen set mod SØ fra stikvejen

Bortsprængte mastefundamenter

Hullet efter bortsprængt centerbygning

KW-U Adcock Fu Peil A 70

Denne fotokopi viser et tilsvarende anlæg med en bygning i midten, således som anlægget i Tørvekær vurderes at have været
(Fra rapporten F-SU-1109-ND udgivet 4 June 1946 af AMC T-2 på Wight Field, Dayton, Ohio.)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye