Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Anlæg ved Vigsø
Skinstillinger
Forsiden
25.01.91 Skinstilling for HKB 1./180 Vigsø.
Anlæggene for 2 attrap-barakker og mellemliggende vejstykke er registreret fysisk. De øvrige anlæg er registreret efter vedlagte luftfoto fra 1944.
'Amtsvejinspektoratet, journ. Nr. 11.00/37-45'. Vurderingskommissionen for Krigsforsikring har opfattet stillingen på stranden reg.nr. 25.01.91 og stillingen bagved oppe på skrænten reg.nr. 25.01.93 som én stilling og givet den en samlet beskrivelse som en del af ¨'Støttepunkt 500 m NV for Vigsø By' således: 2 Stk. kunstige Barakker med Net. Ved kyst.
At kun 2 kunstige barakker registreres kunne tyde på, at de forreste jordanlæg var bortskyllet ved vurderingen i 1945.
Luftfoto 18. juni 1944 - overblik

Reg nr: Noter til reg:
25.01.91a Muligvis skinanlæg for Flakstilling reg.nr. 25.01.20
25.01.91b Muligvis skinanlæg for gruppebunker reg.nr. 25.01.13
25.01.91c Muligvis skinanlæg for kanonstilling reg.nr. 25.01.01
25.01.91d Muligvis skinanlæg for ammunitionsbunker reg.nr. 25.01.15
25.01.91e Muligvis skinanlæg for kanonstilling reg.nr. 25.01.02
25.01.91f Muligvis skinanlæg for gruppebunker
25.01.91g Muligvis skinanlæg for kanonstilling reg.nr. 25.01.03
25.01.91h Muligvis skinanlæg for ildleder reg.nr. 25.01.05
25.01.91i Muligvis skinanlæg for kanonstilling reg.nr. 25.01.04
25.01.91j-k Muligvis skinanlæg for reg.nr. 25.01.26/30/31
25.01.91k Muligvis skinanlæg for reg.nr. 25.01.31
25.01.91l Muligvis skinanlæg for dobbel-gruppebunker reg.nr. 25.01.11
25.01.91m Skinanlæg for barak reg.nr. 25.01.65
25.01.91n Skinanlæg for barak reg.nr. 25.01.66
25.01.91o Sandsynligvis skinanlæg for strandforstærkning reg.nr. 25.01.76
Luftfoto 18. juni 1944

De meget tilgroede volde, der markerede pladsen for de opstillede 'barakker' (m og n).
Den lyse græsvækst viser forløbet.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Her fotograferet ind over et hjørne af den ene af pladsen for en 'barak'.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye