Gå til: Forside      Indhold emneopdelt
 

Skinstillinger

17 cm batteriet Hanstholm I og observationsstilling P10

38 cm batteriet Hanstholm II og observationsstilling P9

Hærkystbatteriet 1./180 Vigsø

Hærkystbatteriet 2./180 Klitmøller

Luftværnsbatteriet 3. Flak

Luftværnsbatteriet 4. Flak

Luftværnsbatteriet 5. Flak

Radio- og radarstilling Vilsbøl Klitplantage N

 

En skinstilling er et anlæg, hvori der er opstillet attrapper for våbnene og for barakkerne, og hvor der er lavet jordarbejder, der altsammen fra luften skal ligne og forveksles med rigtige våben, bygninger og anlæg.
I de tyske tekster er anvendt ordene ’Schein-Stellung’ og ’Schein-Batterie’ om sådanne anlæg.
I denne beretning bruges ord som ’skin-anlæg, ’skin-stilling’ og ’skin-batteri’, som direkte oversat fra de tyske benævnelser.
Alle stationære anlæg, stillinger og batterier skal i princippet have et skinanlæg, en skinstilling eller et skin-batteri.
Skinstillingen anlægges i en så tæt afstand fra den rigtige stilling, at dens placering virker troværdig i forhold til fjendens forventninger, men samtidig så langt fra, at den rigtige stilling ligger uden for farezonen, hvis skinstillingen skulle blive angrebet.
Skinstillingen udformes så tæt på en kopi som muligt af elementer og størrelse i den rigtige stilling.
Det er vigtigt, at der løbende sker noget i en skinstilling, at der er bevægelser, der angiver aktiviteter af forskellig art.
De mange overflyvninger, hvor engelske fly fotograferede landskabet med de tyske stillinger, skulle bl.a. afsløre og dokumentere, hvilke aktiviteter der var i gang og udviklingen i dem fra den ene fotografering til den anden såvel hvad angår anlæg og byggerier som bevægelser af mandskab og køretøjer.
Uden aktivitet vil stillingen afsløre sig som uinteressant, og derfor ikke tiltrække sig den opmærksomhed, det var meningen.
Som det ses, er der i denne skinstillingen både observationspost og øvelsesanlæg, der på en naturlig måde og uden en særlig indsats giver aktiviteter i stillingen.
I skinstillingen for 17 cm batteriet var placeret pejlestation P10, og i skinstillingen for 38 cm batteriet var pejlestation P9 placeret, ligesom der i strandklitterne var anlagt en skydebane og et øvelsesanlæg med løbegrave.

  Ud over ovennævnte sløringsanlæg (skinstillinger) er i denne gruppe også medtaget de til Stockholm den 4. september 1944 indberettede Aspestpladeopstillinger (radarreflektorer, -sløringsemner) og historien om raketbomber, som disse opstillinger førte med sig.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye