Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Gå til:
Tørvekær-Kvadderkær oversigt
Forsiden
Reg.nr. 28.06.10. Se Radar- og radiostationer > Tørvekær (Syd for Vilsbøl Klitplantage)
Reg.nr. 28.06.20. Mindre cirkulært anlæg muligvis to. Registreret efter luftfoto. Ingen synlige spor på marken. 
Reg.nr. 28.06.30.
Muligvis standplads for barak.
Placeringen er central ifht. de omliggende anlæg.
Registreret efter luftfoto.
Tydelig forhøjning på marken.
Reg.nr. 28.06.40.
Cirkulært jordanlæg
ø top af volden ca. 400.
h. ca. 100.
"Indgangsåbning" mod SØ.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye