Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Modstandsreder Oversigt Vangså - Lodbjerg   Forsiden
30.02 WN Bøgsted Rende (modstandsrede)
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
2 x 37 mm, 1 mindre Barak, 2 Kanonbunkers, 12 alm. Bunkers.
Alt löst Materiel inddraget.
01 og 02 fjernet i 1. halvdel af september 2013.
30.02.01 F-Stand Flank.-Stand
30.02.02 F-Stand Flank.-Stand
30.02.03 58C Ringstand for M.G. og let mortér
30.02.04 Betonsten
Ikke anført i BFM

Notat fra Jens Andersen, MCH, 10/10/2011:
Bunkere 04-05-06 var alle lavet af betonsten. De blev i vidt omfang afdækket af orkanen i 2005. Nr. 06 var stadig intakt, mens 04 og 05 længe havde ligget som ruiner. Ud fra blokkene var det dog muligt at rekonstruere deres udformning. Det antages, at 04 og 05 var til beboelse pga. de store indre rum og vinduet. 06 er en maskingevær-stilling.

30.02.05
30.02.06
30.02.07     Betonplade, ca. 3,6 x 3,7 m, med betonformsten (50 x 24 cm) i kanten.
Antagelig IS-Stand med et skydeskår. Ca. 2 x 2 m synlig.
30.02.08     Større felt med brokker fra mindst én sprængt IS-Stand. Støbt tagflade på 5,5 x 3,1 m fundet (tagflade på 6 x 3,6 m).
Antagelig IS-Stand med to skydeskår. Dele af karm om skydeskår konstateret.
30.02.09     Antagelig IS-Stand med to skydeskår.
Situationsplan med minekort over stillingen. Jeg vurderer, at minefelterne har ligget sådan ifht. de registrerede bygninger. (MCH)
Jens Andersens tegninger af betonstensbygningerne.
Mandskabsbunker (04) Mandskabsbunker (05) Maskingeværstilling (06 og 07)
 
Maskingeværstilling IS-2 (08)  

Kig over stillingen. (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)
Forreste billede fra nord - bagerste billede fra syd

F-Stand (01) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

F-Stand (02) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Ringstand 58c (03) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Del af dækket i betonstensbygning (05) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)
Resterne efter reg. nr. 08 (Fotos Jens Andersen, MCH 01/2012)

Maskingeværstilling IS-1 reg. nr. 07, grundplan 3,50 x 3,55 cm

(Fotos: Jens Andersen 07/2017)
Maskingeværstilling IS-2 reg. nr. 09 (Fotos: Jens Andersen 10/2021)
(Opmåling: Jens Andersen 10/2021 og 02/2022)
Den 21. juni 2022 fik Skov- og Naturstyrelsen skubbet bygningen ned på stranden. Bygningen ligger nu med bunden opad.
Fotos: Jens Andersen 22/06/2022.
07 og 09. Foto: Dirk Darimont 08/2022.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Parkkompagni Nord-Vest har 29. September 1945 tilskrevet Amtet saaledes: "Det meddeles herved, at nedennævnte militære Objekt kan sløjfes: Støttepunkt Bøgsted Rende.
Opmærksomheden henledes dog paa, at Minefelterne endnu ikke er frigivet. Barakker og Skure er solgt til K.F.U.M., skal være fjernet inden 14 dage. Der findes et meget betydeligt Antal Hegnspæle i Støttepunktets Løbegrave."
Parkkompagni Nord-Vest har 16. November 1945 tilskrevet Amtet saaledes: "I Fortsættelse af Parkkompagniets Skrivelse af 12. Oktober 1945 angaaende Minefelter meddeles herved, at Minefeltet omkring Støttepunktet Bøgsted Rende er frigivet."
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

I Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager,
foreligger denne liste over anlæg, der skal nedbrydes.
Dateringen er 17/10/1945.

Det eneste indgreb, der blev foretaget på de oplistede anlæg, var fjernelse af det anvendte træ (planker, pæle og stolper).


 

Beskrivelse

Dimension

m3L

B

H


1

Jordvold, Tørv med Net og 1 pæl pr. m

15,0

1,0

1,0


2

3 Stk. aaben Garage, Væg af Tørv, Tag af Ris

4,6

3,0

1,8


3

Lille Garage, Væg af Ris, Tag af Ø 8

2,0

1,5

1,5


4

Støbt Bunker med Trætunnel

8,0

1,0

1,8Hertil Løbegrav (1 Pæl pr. 1/2 m)

14,0

1,0

1,2


5

6,0 m Væg i Sand, 19 Stk. Pæle Ø 10, 1 - 2 m

6

Ammunitionsrum af Planker 3” x 8”

2,0

1,0

1,8


7

W.C. m/Tag 1,5 x 1,5 af Pæle Ø 10

8

Ammunitionsrum af 2” x 8” Planker

1,8

1,1

1,8Hertil Tunnel af Pæle Ø 10 tæt

5,0

1,0

1,8


9

Støbt Bunker med Lysskakt af Pæle Ø 10

1,5

1,5

1,5


10

4 Stk. støbt Bunker med Trætunnel, pr. Stk.

5,0

1,0

1,8


11

2 Stk. Skydestilling, Brystværn af Pæle, pr. Stk.

10,0

4,0

1,5Løbegrav hertil (1 Pæl pr. 1/2 m)

20,0

1,2

1,5Løbegrav hertil (1 Pæl pr. 1/2 m)

13,0

2,6

1,2


12

2 Stk. Lagerskur af Pæle Ø 15, ialt

8,0

2,5

1,2


13

Løbegrav (i Sand, 1 Pæl pr. 1/2 m)

50,0

3,0

1,0


14

Løbegrav i Tunnel af Pæle Ø 15, tæt

10,0

1,0

1,8


15

3 Stk. støbt Bunker
med 2,0 m Tunnel af 2” x 8”, ialt

6,0

1,0

1,,8


16

2 Stk. Pælefaskiner á 25 m, 1 Pæl pr. 1/2 m

50,0

0,5

0,5


17

Løbegrav med 1 Pæl pr. 1/2 m, helt tilsandet

50,0
18

Løbegrav med 1 Pæl pr. 1/2 m

373,0

0,8

1,2

358,0

19

Løbegrav med 1 Pæl pr. 1/2 m

8,0

0,65

1,1

5,7

20

Løbegrav med 1 Pæl pr. 1/2 m

35,0

0,8

1,5

42,0

21

Løbegrav med 1 Pæl pr. 1/2 m

15,0

1,0

1,2


22

Løbegrav med 1 Pæl pr. 1/2 m

15,0

0,9

1,5

20,3

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye