Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Modstandsreder Kystvagten og luftmeldetjenesten Forsiden

20.01 WN Grønnestrand (Modstandsrede)
Küwa (Kystvagt)

Et udsnit af kort over 'Einsatzraum 325. Ind. 6.5.45 - vest' viser bl. a. placeringen af modstandsrederne mellem Svinkløv og Bulbjerg. (MCH)


Kystinspektoratets kort efter luftfotos pr. 13/05/1988
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
20.01.00

WN (Modstandsrede)
Küwa (Kystvagt)

I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
1 x 20 mm. 10 små bunkers. Materiel inddraget.
Iflg. efterretningskortet nedenfor var der i modstandsreden opstillet 2 stk. 3,7 cm PaK i jordstillinger, og der er kun anført 8 små bunkers.
BFM anfører kun de 5 i dette skema nævnte betonbygninger.
Det tyske kort 'Einsatzraum 325. Ind. 6.5.45 - vest' (se øverst på siden) viser, at der blev udført kystvagttjeneste af mandskabet, eller at der i modstandsreden var stationeret mandskab til kystvagttjeneste.
Et andet tysk kort anfører entydigt, at stillingen var bemandet af 5. Fest.St.Kp. 110, ligesom det har signatur for 2 stk. 3 cm PaK (og ikke 3,7 cm, som sandsynligvis er korrekt).

20.01.01 668 Klst. Unterstand Er i BFM med et "1" markeret som støbt. Ingen markering for "Færdig" og "Overdraget til tropperne".
Nr. 11 på efterretningskortet nedenfor.
20.01.02-03 F-Stand Flank.-Stand Nr. 1 og 5 på efterretningskortet nedenfor. Indtegnet på minekortet.
20.01.04-05 58C Ringstand for M.G. og let mortér Nr. 4 og 7 på efterretningskortet nedenfor. Indtegnet på minekortet.
  Jordstilling Std. for 3,7 cm PaK Nr. 2 og 6 på efterretningskortet nedenfor.
  Trækonstruktion Std. for Küwa Nr. 3 på efterretningskortet nedenfor. Indtegnet på minekortet.
Placeringen er lige nord for Klst. Unterstand 668 (01).
  Murstensbygning Flank.-Stand Nr. 8-10 på efterretningskortet nedenfor. Nr. 8 og 10 er indtegnet på minekortet.
      Det på Kystinspektoratets kort markerede 'Wohnhaus' er identisk med det tilsvarende markerede på minekortet.
Kan være benyttet til indkvartering af personelet.
      Den på minekortet indtegnede garage kan være en del af den anlagte stilling eller en civil bygning benyttet af personellet.


Luftfoto 1960-64. (© Thisted Kommune)


Luftfoto 27/08/1964.

Efterretningskort fra 1945. (MCH)

Udsnit af det originale minekort orienteret N-S.
Suppleret med efterretningskortet udgør det en meget god situationsplan over stillingen.

Minekort med alle optegnelser. Dateret 7.8.44. NB! Kortet er omvendt N-S. (MCH)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

20.01.01 R 668 (Fotos: Jørgen Lumbye 10/05/2015)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye