Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Modstandsreder
Forsiden
22.02 WN (modstandsrede) "Hjardemål Klit" (Madsbøl Rende)
Udgør sandsynligvis sammen med WN og Küwa Vigsø Bugt Küwa 18 Nord, som er anført i BFM under 23 Hjardemål.
BFM angiver bemandingen i Küwa 18 Nord den 15/01/45: 0 officerer, 2 underofficerer, 11 menige af marinen, dvs. 1 underofficer og 5-6 menige i hver stilling.

Harry Lippmann IBA angiver stillingen Vigsø Bugt som: Küstenwache 18 NORD u. U. russ. Einheiten.
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
22.02.01 F-Stand Flank.-Stand De tre bygninger er tildækkede af 30-40 cm. sand/jord.
22.02.02 F-Stand Flank.-Stand
22.02.03 67 Ringstand for Pz. Kw. I
22.02.04
Standplads for barak Sandsynlig standplads for barak.

Fotoet viser en af de stærkt tilgroede bygninger.
(Foto: Jørgen Lumbye maj 2008)

Foto taget fra bygning 1 ad løbegraven. Det videre forløb ud til vejen og forgreningen til bygning 2 og 3 ses tydeligt.
(Foto: Jørgen Lumbye maj 2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye