Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Modstandsreder   Forsiden
20.02 WN Klim Strand (modstandsrede)

Et udsnit af kort over 'Einsatzraum 325. Ind. 6.5.45 - vest' viser bl. a. placeringen af modstandsrederne mellem Svinkløv og Bulbjerg. (MCH)
Kortet er ikke påført bygningsnumre, da en fysisk registrering ikke har bekræftet de enkelte bygninger.

Luftfoto med stillingsområdet markeret.

Luftfoto zoomet ind på stillingen.

Billedet herover er luftfoto 1960-64 zoomet ind på bygningerne i stillingen.
Nedenunder samme luftfoto med stillingen i lidt større overblik.
I stillingens østside ses løbegrave, og ca. 20 m sydøst for 58c'eren ses den cirkulære standplads for PaK 3,7 (se efterretningskort nedenfor).
© Thisted Kommune

Luftfoto 28/02/1964.
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
20.02.00
Modstandsrede/WN I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således: 2 x 37 mm. 1 x 50 mm. Materiel inddraget. Baraklejr.
20.02.01 676 Klst. Schartenstand for 4,7 cm Pak Er i BFM med et "1" markeret som støbt. Ingen markering for "Færdig" og "Overdraget til tropperne".
Nr. 4 på efterretningskortet nedenfor.
20.02.02 668 Klst. Unterstand Er i BFM noteret som støbt 10.9.44. Ingen markering for "Færdig" og "Overdraget til tropperne".
Nr. 5 på efterretningskortet nedenfor.
20.02.03 F-Stand Flank.-Stand Nr. 1 på efterretningskortet nedenfor.
20.02.04 F-Stand Flank.-Stand Nr. 6 på efterretningskortet nedenfor.
20.02.05 67 Ringstand for Pz. Kw. I De to 67'ere i Klimstrand og Torupstrand er de eneste forstærkede feltmæssige og feltmæssige anlæg der i BFM ikke er noteret som "Overdraget til tropperne" i opgørelsen over "1. Stellung Blokhus - Agger Batterie".
Nr. 3 på efterretningskortet nedenfor.
20.02.06-09 Muret F-Stand Flank.-Stand Nr. 8-11 på efterretningskortet nedenfor.
Fjernet - ikke fundet.

Efterretningskort fra 1945. (MCH)

Udsnit af det originale minekort orienteret N-S.
Suppleret med efterretningskortet udgør det en meget god situationsplan over stillingen.

Minekort dateret 7.8.44. (MCH)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I det frådende Skagerrak skimtes toppen af de (sandsynligvis) to vestligste bygninger i stillingen.
Foto: Jørgen Lumbye 10/05/2015.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye