Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Gå til:
Klitmøller Hafen og Ørhage oversigt
Modstandsreder   Forsiden
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
Stillingen på stranden reg.nr. 01, 02, 03 og 04 er bygget for hæren og indgår i rækken af tilsvarende stillinger (WN - modstandsreder) langs hele Vestkysten.
29.03.01 Flank Stand. Fjernet i 1. halvdel af september 2013.
29.03.02 Flank Stand.  
29.03.03 Ringstd. f. Pz. Kw. I Bauform 67. Ikke fundet. Sunket i havet. Registreret efter luftfoto. Se foto nedenfor.
29.03.04 Ringstd. f. M.G. og let mortér 58C. Stor model 2x2 m rum. Ligger på stranden med bunden opad.
Fjernet i 1. halvdel af september 2013.
Den oprindelige beliggenhed har sandsynligvis været længere inde mod land ved det indtegnede x.
Stillingen i klitterne reg.nr. 12, 13, 14 og 15 er iflg. BFM bygget for marinen og har i så fald muligvis været en del af observations- og pejlestation P6 til forsvar for denne. En anden og mere sandsynlig mulighed er, at der er fejl i BFM, så anlæggene er bygget for hæren og indgår i forsvaret af bugten ved havnen.
29.03.12 Geschützunterstellraum I uden birum R 672. Lukket med port. Der er tilbygget, hvad der kunne været et vagtrum. Bunkeren kunne have haft andet formål end som kanongarage, da der ikke er angivet våben i stillingen.
29.03.13 Kl.U.Std. A-Brunnen R 668. Den nye vejføring er på situationsplanen vist med svage grå stiplede linier.
29.03.14 M.G. bunker IS-2. Bunker i betonsten med 2 rum.
29.03.15 M.G. bunker IS-1. Bunker i betonsten med 1 rum.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Østlige F-Stand (01)

Vestlige F-Stand (02)

58C (04) liggende med bunden opad

Kun toppen ses af MG-stillingen (15)
Lige bagved ses R 672 (12)


Screen shoot fra filmen "Krigens Spor i dansk Natur" fra 1945.
Bauform 67 Ringstd. f. Pz. Kw. I reg. nr. 29.03.03, som lå forrest i stillingen, er skredet ned af den bortskyllede klit.


Vestlige F-Stand fotograferet i 1945, hvor nu udskridningen allerede er begyndt. (MCH 0555)

Lidt senere foto der viser F-Stand'ene på stranden med store dele af klitten er bortskyllet.
(Foto udlånt af Ester Thingstrup, Klitmøller)

Foto af stillingen ca. 1960. 58C (04) ligger allerede med bunden opad, og Bauform 67 (03) ses yderst til højre stadig liggende på stranden.
(Thisted Lokalhistoriske Arkiv.)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye