Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Gå til:
Notater om forlis
Modstandsreder
Kystvagten og luftmeldetjenesten
Forsiden
22.01.00
Modstandsrede/WN og
Kystvagt/Küwa Lild Strand
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
Pejlstation. 3 sommervillaer. 3 bunkers. Løst materiel inddraget.
Benævnelsen 'Pejlestation' er fejlagtig men kan være begrundet i, at der i et par af husene var indrettet udkigspladser for kystvagten.
Iflg. lokale vidner bestod kystvagten af ca. 10 mand, som var med ude ved redningsaktioner.
Luftfoto 1971.
Luftfoto 1971 zoomet ind på modstandsreden.

Strandnæshagevej og Kringelkrogen har i dag et lidt andet forløb end vist på minekortet. Ligeledes har hotellet (a) en anden placering end på minekortet.
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
22.01.01 668 Klst. Unterstand A-Br. Er i BFM med et "1" markeret som færdig. Ingen markering for "Overdraget til tropperne".
22.01.02 F-Stand Flank.-Stand  
22.01.03 58C Ringstand for M.G. og let mortér  
22.01.04 58C Ringstand for M.G. og let mortér Registreret efter luftfoto 1954.
Rapporten 'Oversigt over tidligere tyske Værker ...' anfører kun 3 bunkers, hvilke
t indikerer, at sandsynligvis kun de tre i klit-randen (01-02-03) er registreret.
22.01.05
Udkig (og indkvartering) Tysk bygget feltmæssigt beskyttelsesrum og tilbygning til eksisterende hus. (Se fotos.)
22.01.06   Indkvartering Overtaget eksisterende hus.
22.01.07
Indkvartering Nybygget tysk stenhus beliggende/dækket i skrænt/klit.
22.01.08
? Skakt. Delvis fyldt op (16/05/2008). Helt opfyldt og toppen er knust (2014).
22.01.09
Observationstårn Iflg. lokale vidner er der tale om et observationstårn. Tårnet blev i 1948 for en transportpris på 130 kr. flyttet til stranden ved Glæde og anvendt som sømærke. Er efterfølgende gået til og fjernet.
Jeg har forstørret og gransket billederne (se nedenstående), og for mig ser det ud, som om det øverste af tårnet er en stor trækonstruktion med fire vinger på måske 2 x 2,5 meter.
Der ses heller ikke umiddelbart en trappe op og en observationsplads i toppen, så det på fotoet viste har ud fra denne vurdering sandsynligvis fungeret som sømærke.
22.01.10   Vandpumpe/brønd Af en lokal beboer fotodokumenteret overfor Jörg Poweleit i 2020.
22.01.11 Trådhindringer Spærring På situationsplanen er kun vist den yderste trådhindring. Øvrige trådhindringer se minekortet nedenunder.
22.01.12 Minefelter Spærring De vestlige minefelter er benævnt 'v' og de østlige 'o'. For minefelternes udstrækning og placering se minekortet nedenunder.
22.01.00a
Hotel indlogering Iflg. lokale vidner var soldaterne i begyndelsen indlogeret på hotellet mrk. a .
22.01.00b
Indlogering af redede søfolk Lokale vidner beretter om et forlis, hvor (ca. 80) tyske søfolk skulle i land.
Søfolkene var meget fulde og ville ikke med i land, men de ville under alle omstændigheder have alle deres ejendele med. Men redningsfolkene smed ejendelene i vandet for at få plads til søfolkene. Nogle sprang i vandet men ville til sidst lidt slukørede alligevel godt i land.
Søfolkene blev indlogeret bl.a. i huset markeret med 'b'.
7-8 søfolk druknede.

Læs notaterne om forliset i
Dansk Søulykke-statistik 1943,
Kriegstagebuch des Marinebefehlshaber Dänemark 1. 1.-31.3.1943, Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste 16.1.1943-15.3.1944 og
Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt Nordjütland 30.4.1940-15.2.1945

Originalt minekort (Gennem MuseumsCenter Hanstholm)

Strandforsvaret (Modstandsrede).
Forrest F-Std. (02). Bagerst i midten 58C (03). Til højre R 668 (01).

R 668 (01).

F-Std. (02).

58C (03).


Feltmæssigt beskyttelsesrum (05) (Foto: Jörg Poweleit 2020)


Reg.nr. 05

Reg.nr. 06

Reg.nr. 07
Fotos: Jørgen Lumbye 06/03/2003.

Dæk med nedgangsåbning til skakt i 06/03/2003. (08).

Kig ned i skakten.

Samme i 2014. (Foto: Jens Andersen)

Tårnet (09) set fra to forskellige vinkler (JL 256 og 257)

Hotellet (a)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye