Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Modstandsreder Oversigt Vangså - Lodbjerg    Forsiden
34.03 WN Lodbjerg Strand/Tolbøl (modstandsrede)
Reg nr: Bygn.type: Anvendt som: Noter til reg:
34.03.01 668 Klst. Unterstand Er med et "1" markeret som færdig. Ingen markering for "Overdraget til tropperne".
34.03.02 668 Klst. Unterstand A.-Br.
Er med et "1" markeret som færdig. Ingen markering for "Overdraget til tropperne".
34.03.03-04 58C Ringstand for M.G. og let mortér Ikke fundet.
34.03.05
Maskingeværbunker Støbt Betonstilling med Trætunnel - Hertil 2 Stk Skydeskaar af ø8.
L: 10,0 - B: 1,2 - H: 1,8. Anm.: Planker 3" x 8".
34.03.06
Maskingeværbunker Støbt Skydestilling med Trætunnel. L: 6,7 - B: 1,2 - H: 1,8. Dels 3" Pl, dels ø15.
34.03.07   Maskingeværbunker Støbt Skydestilling med Trætunnel. L: 6,75 - B: 1,2 - H: 1,8. Dels 3" Pl, dels ø15
34.03.08
Maskingeværbunker Støbt Skydestilling med Trætunnel. L: 12,0 - B: 1,2 - H: 1,8. 3" Pl-Rammer
34.03.09
Kabelskakt Ikke anført i liste med specifikation over Bygværker til Sløjfning 1946.
Lodbjerg Strand. Afskrift af liste med specifikation over Bygværker til Sløjfning 1946.
Oplister ALLE bygninger og anlæg i stillingen. Listen sandsynligvis udarbejdet af Amtets Vejvæsen.
(Reg. nr. i Hanstholmregistreringen er vedføjet. Sorteret efter anlæggets art. Pos-nr. er listens lb.-nr.)
Reg. nr. Pos Betegnelse Dimension (meter) m3 Anm.
L B H
34.03.01-02 13 2 Stk støbt Betonbunker (Type 668 med Ringstand) - - - -  
34.03.03-04 16 2 Stk støbt Ringstande - - - -  
34.03.05 3 Støbt Betonstilling med Trætunnel
Hertil 2 Stk Skydeskaar af ø8
10,0 1,2 1,8   Planker 3" x 8"
34.03.06 17 1 Stk støbt Skydestilling med Trætunnel 6,7 1,2 1,8   Dels 3" Pl, dels ø15
34.03.07 21 1 Stk støbt Skydestilling med Trætunnel 6,75 1,2 1,8   Dels 3" Pl, dels ø15
34.03.08 25 1 Stk støbt Skydestilling m/Trætunnel 12,0 1,2 1,8   3" Pl-Rammer
  9 2 Stk Skydestilling med fælles Trætunnel 2,2 1,7 1,8    
  28 1 Stk Skydestilling af Træ med Trætunnel 5,0 m 3,0 1,8 1,8    
  5 2 Stk Træbunkers (med Forrum) 4,5 3,25 2,0    
  7 1 Stk Træbunkers 4,8 3,7 2,0    
  10 1 Stk Træbunker (med Forrum) 4,4 3,6 2,0    
  19 2 Stk Træbunkers med Tunnel         Den ene helt tilsandet
  23 7 Stk Træbunkers med Tunnel 4,0 3,0 2,0   1 Stk styrtet sammen
2 Stk helt tilsandet
  15 2 Stk Ammunitionsrum (3" Pl overalt) 8,70 1,2 1,8    
  29 1 Stk Ammunitionsrum af Pl 3" x 8" 2,2 1,10 1,8    
  37 Kommandostation af Træ 4,20 6,50 2,0    
  32 1 Stk Beboelsesbarak 6,0 3,5 2,0   over Jord
  35 1 Stk Køkkenbunker af Træ 8,5 3,5 2,0   Med lang Gang med 3" Rammer
  36 Sanitetsbunker af Træ (med Forrum) 3,8 4,9 2,0    
  27 1 Stk Træ-W.C af ø15 1,5 1,5 2,0    
  31 1 Stk WC-Barak af 1" Br 4,0 2,0 2,0 - over Jord
  34 Garage af Træ 4,1 3,05 1,8   over Terræn
  11 1 Stk Materialerum af Træ 3,85 2,45 1,35    
  14 2 Stk Huller i Jord (beklædt med ø8 vand??) 1,5 0,6 3,0    
  2 Løbegrav (1 Pæl pr m, 8 m2 overdækket 1" Br) 8,0 0,6 1,5    
  4 Løbegrav (med 1 Pæl pr 1,5 m) 70,0 0,6 1,0    
  12 Løbegrav (1 Pæl pr 1,5 m) 180,0 2,70
0,70
1,30    
  18 Løbegrav (1 Pæl pr 1,5 m) 129,0 0,6 1,0    
  22a Løbegrav (1 Pæl pr m) 92 0,6 1,0    
  22b Løbegrav (1 Pæl pr m) helt tilsandet 32 - - -  
  24a Løbegrav (1 Pæl pr 1/2 m) 31 0,6 1,0    
  24b Løbegrav (1 Pæl pr 1/2 m) helt tilsandet 37 - - -  
  26a Løbegrav (med 1 Pæl pr 1 m) 27,0 0,6 1,0    
  26b Løbegrav (med 1 Pæl pr 1 m) tilsandet 39,0 - - -  
  12 Løbegrav helt tilsandet 30,0 - - -  
  1 Løbegrav (uden Pæle) 70,0 0,6 0,6    
  6a Løbegrav (uden Pæle) 178,0 2,70
0,70
1,0    
  6b Løbegrav (uden Pæle) helt tilsandet 103,0 - - -  
  12 Løbegrav (uden Pæle) 160,0 0,6 1,0    
  30a Løbegrav (uden Pæle) 125,0 2,8
0,6
1,1    
  30b Løbegrav (uden Pæle) tilsandet 15,0 - - -  
  33 Løbegrav (uden Pæle, i Sand) 21,0 1,0 0,7    
  8 1 Stk Terræn blankt Sand, bør beplantes 200 50 -    
  20 1 Stk Areal Tørv aftaget (blankt Sand) 76,0 3,0 -   Bør beplantes

Vandbygningsvæsnet arkiv, Rigsarkivet - MuseumsCenter Hanstholm.
En serie luftfotos, der her udgør det for en foreløbig situationsplan over stillingen. 01 og 02 er markeret med de to store blå firkanter på kortskitsen ovenover. 09 er markeret med en prik lige til venstre for vej-T.
1954
1970-71
1975
1981
1981 zoomet

Kabelskakt reg. nr. 09. (Opmålt, tegnet og fotograferet af Jörg Poweleit)
Fotos: Jørgen Lumbye, 05/2017
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye