Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Modstandsreder   Forsiden
20.03 WN Thorup Strand (modstandsrede)

Et udsnit af kort over 'Einsatzraum 325. Ind. 6.5.45 - vest' viser bl. a. placeringen af modstandsrederne mellem Svinkløv og Bulbjerg. (MCH)
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
20.03.00
WN (modstandsrede) I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
Pejlstation. 3 bunkers. Materiel inddraget.
Antal Kanoner: 2 - 57 mm.
20.03.01 668 Klst. Unterstand Eneste "Ständige Anlag" på siden i BFM, der ikke er markeret for "gebaut für".
Er med et "1" markeret som færdig. Ingen markering for "Overdraget til tropperne".
På efterretningskortet herunder markeret "501" for gruppebunker R 501, som i dette regi anvendes for den nyere type R 668.
20.03.02-03 F-Stand Flank.-Stand 03 fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "109".
20.03.04 67 Ringstand for Pz. Kw. I De to 67'ere i Klimstrand og Torupstrand er de eneste forstærkede feltmæssige og feltmæssige anlæg der ikke er noteret som "Overdraget til tropperne" i opgørelsen over "1. Stellung Blokhus - Agger Batterie.
Fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "58c Pzkp".
20.03.05 58C Ringstand for M.G. og let mortér
20.03.06-08 IS-Stand Flank.-Stand 06 og 07 ikke fundet. Fjernet. 08 tildækket.
På efterretningskortet herunder markeret "Muret F-St."
20.03.09-11 Jordanlæg Std. for 3,7 cm PaK Fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "3,7 PaK".
20.03.12 Jordanlæg Std. for M.G. Fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "Flu Mg".
20.03.13 ? Obs. stilling Fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "Udkigspost".

Efterretningskort 1945. (MCH)

Kystinspektoratets kort efter luftfoto 05/1988.


Luftfoto 1960-64. (© Thisted Kommune)
Her ses løbegrave ved gruppebunkeren og standpladserne for Fla.Mg. og 3,7 PaK (se efterretningskortet ovenover).


Luftfoto 28/02/1964.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

20.03.01 R 668 (Fotos: Jørgen Lumbye 10/05/2015)

20.03.02 F-Stand (Fotos: Jørgen Lumbye 10/05/2015)

20.03.03 F-Stand (Fotos: Jörg Poweleit 2020)

20.03.04 Bauform 67 helt tildækket (Foto: Jörg Poweleit 2002)

20.03.08 IS-Stand næsten tildækket (Foto: Jörg Poweleit 2002)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye