Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Modstandsreder   Forsiden
30.01 WN Vangså (modstandsrede)

Minekortet er sammensat af ét dateret 24.10.44 for seks felter syd for vejen og ét dateret 14.11.44 for de tre felter nord for vejen.
V.P. 2 er anført som "auf Dobbelschartenstand" (06). (MCH)
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg: I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
2 x 37 mm, 1 Barak á 10 Mand, 10 Bunkers.
Alt löst Materiel inddraget.
30.01.01 R 668 Klst. Unterstand - A.-Br.  
30.01.02 F-Stand Flank.-Stand Ikke fundet
30.01.03 F-Stand Flank.-Stand Ikke fundet
30.01.04 67 Ringstand for Pz. Kw. I Ikke fundet
30.01.05 58C Ringstand for M.G. og let mortér Ikke fundet
30.01.06 IS-2. Bunker i betonsten
med 2 rum.
M.G. bunker Ikke anført i BFM
30.01.07 Barak   Ikke fundet
30.01.08 Barak   Ikke fundet
30.01.09 Barak   Ikke fundet
30.01.10 Jordanlæg Vognskjul  

Luftfoto 1954. Der ses en del løbegrave i stillingen. Nogle anlæg er her markeret med pile. (© Thisted Komune)

Den næsten tilsandede gruppebunker R 668 (01).
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

IS-2. Maskingeværbunker i betonsten med 2 rum (06).
(Opmåling og tegnin: Jens Andersen, MCH)

IS-2. Maskingeværbunker i betonsten med 2 rum (06).
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Vognskjul (10) (Foto Jens Andersen)

Kortskitse over stillingen juni 1945. Tillige en skitse af Ringstand for Pz. Kw. I Bauform 67 (04). (MCH)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Sydlige F-Stand reg. nr. 30.01.03 fotograferet ca. 1950-51.
(Thisted Lokalhistoriske Arkiv 1213m)

Gruppebunker 668 fotograferet 1990.
(www.sharanys-reisen.de)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye