Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Vigsø Bugt oversigt
Modstandsreder

  Forsiden
22.03.10 WN Vigsø Bugt (modstandsrede)
Udgør sandsynligvis sammen med WN Hjardemål Klit Küwa 18 Nord, som er anført i BFM under 23 Hjardemål.
Harry Lippmann IBA angiver stillingen Vigsø Bugt: Küstenwache 18 NORD u. U. russ. Einheiten.
BFM angiver bemandingen i Küwa 18 Nord den 15/01/45: 0 officerer, 2 underofficerer, 11 menige, dvs. 1 underofficer og 5-6 menige i hver stilling.
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen i Vigsø Bugt således:
Pejlstation. 2 små bunkers, 1 lille barak, 3 bunkers. Løst materiel inddraget.
Dette indikerer, at både P3 med 1 bunker og kystvagten med 4 bunkers er opgjort sammen.
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
22.03.11 668 Klst. Unterstand A.-Br.
Er med et "1" markeret som færdig. Ingen markering for "Overdraget til tropperne".
22.03.12 F-Stand Flank.-Stand Ikke fundet. Sunket i havet. Registreret efter luftfoto.
22.03.13 F-Stand Flank.-Stand Ikke fundet. Sunket i havet. Registreret efter luftfoto. Placeringen er lidt usikker.
22.03.14 67 Ringstand for Pz. Kw. I Ikke fundet. Sunket i havet. Registreret efter luftfoto.
22.03.15 Jordanlæg Løbegrave  
22.03.16 Jordanlæg Skyttestillinger  


Klienst Unterstand R 668 (11)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye