Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Infanterienheder i Thy     Overordnet indhold
35.00 Agger By
Foreløbig kun disse notater!!
Kortskitsen viser anlæggene i stillingen og spærringerne omkring stillingen. (Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 132)
Jeg har markeret befæstningsanlæggene med rødt for at skille dem ud fra de indtegnede civile bygninger.
Kortet viser primært aktionsområdet for automortér M 19, men der er også anført bl.a. navnet på den enkelte bunker.

Ud over ovenstående foreligger disse notater:

Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste 12/05/1945.

Partiet om Agger By (mellem Krik Vig og Fladesø) er stærkt udbygget. Hele Partiet er omgivet af en Tankspærring (2 Rækker Jernkryds med Pigtraadshegn imellem), og udgør et ret stærkt Støttepunkt. Minebælter strækker sig tæt foran Tankspærringen V. f. Støttepunktet lige fra Krik Vig til Fladesø, og tværs over Tangerne mellem Vesterhavet og henhv. Vigen og Søen. Inde i selv Støttepunktet findes talrige større og mindre Bunkers (12-14 er lokaliserede), ved Adgangsvejene fra Ø. og N. er opstillet Flammekastere, i den nordlige Del findes 4 Taarne med Luftværnsskyts; ved Hotellet er opstillet en svær Kanon med Skudretning SV. Langs Stranden ved Krik Vig, SØ. f. Agger By er der udlagt Miner. Paa Mortensholm 300 m SSV. f. Pkt. 13 findes et Skinbatteri.
Langs alle Veje i Nærheden af Kysten findes "Panzerdeckungslöcker".

MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD 16/06/1945.
Agger By.
Baraklejr:
2 store Barakker á 80 mand
1 Køkkenbarak
15 almindelige Bunkers
1 Lyttepost

Validiteten af notaterne er anført i rapporternes indledende tekst.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye