Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Infanterienheder i Thy Kystvagten (Küwa) og luftmeldetjenesten (Fluwa)   Forside
35.00 Infanteristøttepunkt Agger By og Fluwa 16 (luftmeldetjeneste)

Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste 12/05/1945.
Partiet om Agger By (mellem Krik Vig og Fladesø) er stærkt udbygget. Hele Partiet er omgivet af en Tankspærring (2 Rækker Jernkryds med Pigtraadshegn imellem), og udgør et ret stærkt Støttepunkt. Minebælter strækker sig tæt foran Tankspærringen V. f. Støttepunktet lige fra Krik Vig til Fladesø, og tværs over Tangerne mellem Vesterhavet og henhv. Vigen og Søen. Inde i selv Støttepunktet findes talrige større og mindre Bunkers (12-14 er lokaliserede), ved Adgangsvejene fra Ø. og N. er opstillet Flammekastere, i den nordlige Del findes 4 Taarne med Luftværnsskyts; ved Hotellet er opstillet en svær Kanon med Skudretning SV. Langs Stranden ved Krik Vig, SØ. f. Agger By er der udlagt Miner. Paa Mortensholm 300 m SSV. f. Pkt. 13 findes et Skinbatteri.
Langs alle Veje i Nærheden af Kysten findes "Panzerdeckungslöcker".

MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD 16/06/1945.
Agger By.
Baraklejr:
2 store Barakker á 80 mand
1 Køkkenbarak
15 almindelige Bunkers
1 Lyttepost

Validiteten af notaterne er anført i rapporternes indledende tekst.

Læs også "Agger som tysk pindsvinestilling", Sydthy Årbog 2016, s 46-54 v. Jens Andersen, Bunkermuseum Hanstholm:
https://bunkermuseumhanstholm.dk/media/2374/agger-som-tysk-pindsvinestilling-sydthy-%C3%A5rbog-2016-s-46-54.pdf

Kortskitsen viser anlæggene i stillingen og spærringerne omkring stillingen. På denne skitse er der nummer ved  bunkers.
(Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 132)

Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Bygn navn: Noter til reg:
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
Baraklejr:
2 store barakker á 80 mand
1 køkkenbarak
15 almindelige bunkers
1 lyttepost
35.01.00 600 Kw.K. 5cm Tunis
35.01.02 622 D. Gr. U. Std. Stalingrad
35.01.04 622 D. Gr. U. Std. Bismark
35.01.06 622 D. Gr. U. Std. Blückner
35.01.08 607 Muni-U.Std. II Zeughaus
35.01.10 666 Inf. Beob.

35.01.12 622 D. Gr. U. Std. Paulus
35.01.14 622 D. Gr. U. Std. Rommel
35.01.16 633 Granatkaster M19 Speer
35.01.18 666 Inf. Beob. Lüdendorff
35.01.20 610 Gef. Std. für verst. Kp. Casino
35.01.22 622 D. Gr. U. Std. York
35.01.24 629 Pak Unterst. Raum Manstein
35.01.26 634 6 Schart. T Sevastock
35.01.28 600 Kw.K. 5cm Tobruk
35.01.30 633 Granatkaster M19 Todt
35.01.32 607 Kornkammer Kornkammer
35.01.34 622 Verpfleg. Prins Eugen
35.01.40 668 Klst.-Unterstd. Mölders Flyvervagt 16
 
Samme kortskitse som ovenfor her med nummer ved feltmæssige anlæg.
Feltmæssig anlæg nr.: Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
1410 35.01.50
Ladeaggregat for håndlamper -
1411-1427 35.01.51-64 58c Rindstd. f. M.G. u. l. Gr. W. -
1429-1431 35.01.69-71 67 Ringstd. f. Pz. Kw. I Navne: 69 El Alamain, 70 Kaukasus
1432-1433 35.01.72-73 69 Ringstd. f. S. Gr. W. -
Kortet viser primært aktionsområdet for automortér M 19 R 633, men der er også anført bl.a. navnet på den enkelte svære bunker.
Dette kort viser bygningernes lokalisering i 'bybilledet'. (Indtegning på Google Earth: Mark Stannius)
Diagrammet viser telefonkommunikationsnettet, som Flugwache 16 Agger var tilsluttet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye