Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Anlæggelsen af hovedkamplinien Infanteriforsvaret Forside
Hanstholm - Infanteriforsvarets 6 kampafsnit og centerafsnit

Dette kort viser placeringen af bunkerne anført i skrivelsen af 24. oktober 1942 (se Anlæggelsen af hovedkamplinien), den skitserede hovedkamplinie, de på kortskitserne viste 6 kampafsnit (+ center-området omkring Inf. Führer), samt med pile de sandsynlige fjendtlige angrebsveje til stillingsområdet.
Signaturene er: Infanterifører med R 117a og 2 stk. dobbel-gruppe-bunkere R 502 (blå), 3 stk. maskingevær-bunker med 3-skydeskårs-tårne R 110a (lyserød), 6 stk. 4,7 cm Pak-bunkere R 506d (grøn), 2 stk. maskingevær-bunker med 6-skydeskårs-tårne (rød), 3 stk. garage for panserværns-kanoner R 504 (lys grøn), 4 stk. maskingranatkastere M19 i R 633 (gul-grøn), samt 6 stk. afsnitsførerbunkere gruppebunker R 501 (gul).

Alle registrerede bygninger i kamp-afsnit 1
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.06.33501Gr. U. Std. Iiflg. skrivelse af 3. november 1943 oplagrer 3. komp./Ost.-Btl. 674 ammunition i bunkeren for den i H.K.L. indsatte deling.
27.06.34-36 69 Mortér Der har sandsynligvis ikke været våben i disse bunkere.
27.06.45 58c MG-stilling
27.06.46 665 Inf.-Beob. Monteret med Pz. Turm f. Inf. Beobachtung type 438 P 01.
Observationsapparatet har nr. 112.
Til koordineret ildledelse.
27.06.47 633 M 19 5cm automortér Monteret med Pz. Turm f. M 19 type 424 P 01.
27.06.48 622 D. Gr. U. Std. Afsnits-fører-bunker I.
Iiflg. skrivelse af 3. november 1943 oplagrer 3. komp./Ost.-Btl. 674 ammunition i bunkeren for den i H.K.L. indsatte deling.
27.06.50
622
D. Gr. U. Std.

27.06.53 504 Pak-Unterstell.-R.  
27.06.54 506d Pak-Kas. 4,7cm (t) Monteret med Pz. Schartenplatt f. MG 34 type 78 P 9 og Pakscharteneinsatz type 770 P 4.
Våbentype: Pak 4,7cm 36 t.
27.06.55 58c MG-stilling
27.06.58 64a Fl. W. BFM angiver færdig men ikke overdraget til tropperne.
Dækker pansermuren reg.nr. 27.06.57.
27.06.59-61 58c MG-stilling
27.06.78

Beskyttelsesmur
Pansermuren har været dækning for den mobile kanon (PAK, FK el. lign.), som havde garage i bunkeren - Pakgarage R504 (53) - lige bagved.
Sandsynligvig bygget samtidig med garagen.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.06.33 27125 1192 Hæren 450 09/12/1942 15/08/1943 17/08/1943 Infanteri
27.06.53 27127 1197 Hæren 600 02/02/1943 18/08/1943 20/08/1943 Infanteri
27.06.54 27129 1198 Hæren 785 07/05/1943 01/11/1943 10/11/1943 Infanteri
27.06.50 27111 1169 Hæren 670 27/05/1943 21/09/1943 01/10/1943 Infanteri
27.06.48 27123 1191 Hæren 670 08/06/1943 01/10/1943 01/10/1943 Infanteri
27.06.47 27121 1173 Hæren 845 27/06/1943 24/11/1943 26/11/1943 Infanteri
27.06.46 27119 1172 Hæren 720 30/06/1943 24/11/1943 26/11/1943 Infanteri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Alle registrerede bygninger (hæren) i kamp-afsnit 2
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.05.15 506d Pak-Kas. 4,7cm (t) Monteret med Pz. Schartenplatt f. MG 34 type 78 P 9 og Pakscharteneinsatz type 770 P 4.
Våbentype: Pak 4,7cm 36 t.
27.05.16   Brunnenstd.  
27.05.17 110a 3-Scharten Std. Monteret med Pz. Schartenplatt f. MG 34 type 78 P 9 og Pz. Turm m. 3 Scharten f. MG type 407 P 9.
27.05.18 501 Gr. U. Std. Afsnits-fører-bunker II.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.05.19 504 Pak-Unterstell.-R.  
27.05.20 646 Brunn.-Std. I  
27.05.28 622 D. Gr. U. Std. Tildækket under hus og asfaltvej.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.05.29 58c? MG-stilling Ikke fundet.
Sikkert fjernet ved byggemodning. Dansk udgave af kortskitse Forsvarsområde Hansted anfører en MG-stilling 58c, mens tysk udgave og German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 kun angiver en skyttestilling (jordstilling) på dette sted.
27.05.30-31 58c MG-stilling Ikke fundet. Sikkert fjernet ved byggemodning.
27.06.42 506d Pak-Kas. 4,7cm (t) Monteret med Pz. Schartenplatte type 78 P 9 og Pakscharteneinsatz type 770 P 4.
Våbentype Pak 4,7 cm 36 t.
Fotos fra udgravningen af bunkeren 30/10/2015 kan ses på:
www.bsth.dk > klik på foto "Udgravning af bunker lørdag d. 31/10".
27.06.43 64a Fl. W. (Flammekaster) Ikke fundet. Sikkert fjernet for markarbejde.
27.06.44 110a 3-Scharten Std. Monteret med Pz. Schartenplatt type 78 P 9 og Pz. Turm m. 3 Scharten f. MG. 407 P 9.
27.06.72   Aggregatbunker Bunker med ladeaggregat for håndlamper.
Ikke fundet. Tildækket under p-plads. Registreret efter luftfoto og kortskitse.
27.09.24 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.09.25 622 D. Gr. U. Std. Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.09.26 668 Klst. U. Std. Tildækket i haven.
27.09.27-28 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.09.29 622 D. Gr. U. Std.  
27.09.30 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.09.31 622 D. Gr. U. Std.
Bygningerne med reg. nr. 27.09. ligger iflg. kortskitsen i kamp-afsnit 3.
Det virker imidlertid logisk, at de også indgår i dækning af kamp-afsnit 2 mellem Molevej og Ugruko.
Det østlige afsnit med 2 stk. 58c (reg. nr. 24 og 27) og et par jordstillinger for skytter har været rygdækning for stillingen med Ugruko.
Kamp-afsnit 3 vil logisk være området mellem Ugruko og Hjertebjerg.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.05.17 27073 1122 Hæren 700 12/12/1942 15/08/1943 17/08/1943 Infanteri
27.05.18 27075 1121 Hæren 450 22/12/1942 15/08/1943 17/08/1943 Infanteri
27.06.44 27117 1171 Hæren 700 29/01/1943 15/08/1943 17/08/1943 Infanteri
27.05.15 27071 1120 Hæren 785 11/03/1943 15/08/1943 17/08/1943 Infanteri
27.06.42 27109 1170 Hæren 900 27/03/1943 01/11/1943 10/11/1943 Infanteri
27.05.28 27088 1166 Hæren 670 13/05/1943 27/01/1944 28/01/1944 Infanteri
27.09.25 27037 1058 Hæren 670 31/05/1943 25/11/1943 30/11/1943 Infanteri
27.09.29 27039 1077 Hæren 670 31/05/1943 27/01/1944 29/01/1944 Infanteri
27.09.31 27041 1079 Hæren 670 10/06/1943 15/12/1943 16/12/1943 Infanteri
27.05.19 27077 1145 Hæren 600 19/07/1943 15/08/1943 17/08/1943 Infanteri
27.05.20 27079 1215 Hæren 340 23/10/1943 05/02/1944 07/02/1944 Infanteri
27.09.26 27040 1247 Hæren 235 02/09/1944 06/11/1944 08/11/1944
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Alle registrerede bygninger (hæren) i kamp-afsnit 2a (fremskudt afsnit)

Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.06.62-64 58c MG-stilling Reg. nr. 64 ikke fundet. Sikkert fjernet for vejbyggeri.
En smule usikkerhed vedr. beliggenheden.
27.06.65 635 D. Gr. U. Std. a. Vorderhg. Verpfl. Forplejningsbunker til forpost kompagni.
Se nederst på siden små-effekter fundet i bunkeren.
27.06.66-68 69 Mortér Ikke fundet. Sikkert fjernet for markarbejde.
Der har ikke været våben i disse bunkere.
27.06.81   Ukendt En tilsvarende bygning reg. nr. 27.03.45 er opført i kampafsnit 4.
Bygningen er opført i blandede mursten og betonsten med dæk af beton.
Væggene er delvis pudsede, og bygningen virker i det hele taget som ufærdig.
Se bygningstegning og fotos nederst på siden.
Privat grund!
27.06.69 628 Gr. U. Std. a. Vorderhg. Afsnits-fører-bunker 2a - IIa.
27.07.41 635 D. Gr. U. Std a. Vorderhg.  
27.07.48-50 58c MG-stilling Reg. nr. 48 ikke fundet.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.06.65 27131 1216 Hæren 855 09/12/1943 05/04/1944 11/04/1944 f. Vorp. Kop. Infanteri
27.07.41 27135 1217 Hæren 855 14/12/1943 05/04/1944 11/04/1944 Twedhöje, Infanteri
27.06.69 27133 1211 Hæren 600 19/12/1943 05/04/1944 11/04/1944 Twedhöje, Infanteri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Alle registrerede bygninger (hæren) i kamp-afsnit 2b (fremskudt afsnit)
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.07.42 665 Inf.-Beob. Til koordineret ildledelse. BFM angiver ikke noget om tårnet!
27.07.43 635 D. Gr. U. Std. a. Vorderhg. Afsnits-fører-bunker 2b - IIb.
Ikke fundet med sikkerhed. Registreret efter luftfotos.
27.07.44-45 69 Mortér Ikke fundet. Sandsynligvis fjernet for markarbejde.
6./Fest. St. Kp. rådede over 6 stk. 8,1 cm mortér: 4 (i) og 2 (d).
2 af dem har været opstillet i denne deling.
27.07.46 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.07.47 680 Scharten Std. f. Pak 7,62cm F.K. 39 På privat grund!
27.07.52-54 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.08.01 607 Muni-Std. II (Pak) Twedhöje. På privat grund!
27.08.02 635 D. Gr. U. Std. a. Vorderhg.
27.08.05-06 58c MG-stilling Ikke fundet. Sikkert fjernet for boligbyggeri.
27.08.07-08 69 Mortér Ikke fundet. Sikkert fjernet for boligbyggeri.
6./Fest. St. Kp. rådede over 6 stk. 8,1 cm mortér: 4 (i) og 2 (d).
2 af dem har været opstillet i denne deling.
27.08.16 634 6 Scharten Std. Tårnet fjernet. Tårnet er ikke anført med pansernummer i BFM.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.08.01 27143 1208 Hæren 740 08/12/1943 05/04/1944 11/04/1944 Infanteri
27.08.02 27145 1218 Hæren 855 16/01/1944 29/04/1944 18/05/1944 Infanteri
27.07.43 27139 1210 Hæren 855 01/02/1944 29/04/1944 29/04/1944 Infanteri
27.08.16 27147 1227 Hæren 700 05/02/1944 01/04/1944 12/04/1944 Infanteri
27.07.42 27137 1124 Hæren 720 15/02/1944 25/04/1944 29/04/1944 Infanteri
27.07.47 27141 1234 Hæren 340 02/04/1944 30/06/1944 12/07/1944 Infanteri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Alle registrerede bygninger (hæren) i kamp-afsnit 3
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.03.36 58c MG-stilling Ikke fundet - trods megen søgen.
27.03.37 622 D. Gr. U. Std. Til bunkeren "hører" sandsynligvis 2 stk. 69 samt 2 stk. 58c.
Overtages 9. november 1943 af 2. komp./Ost.-Btl. 674.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.03.38-39 69 Mortér

Fjernet ifm. vejbyggeri.
6./Fest. St. Kp. rådede over 6 stk. 8,1 cm mortér: 4 (i) og 2 (d).
2 af dem har været opstillet i denne deling.

27.03.40 506d Pak-Kas. 4,7cm (t) Monteret med Pz. Schartenplatt f. MG 34 type 78 P 9 og
Pakscharteneinsatz type 770 P 4.
Våbentype: Pak 4,7cm 36 t.
27.03.41 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.03.42   Aggregatbunker Ladeaggregat for håndlamper. Bortsprængt (fjernet) for vejbyggeri.
27.08.16 634 6-Scharten Std. Tårnet fjernet.
27.08.17 622 D. Gr. U. Std.

Tildækket. Ikke fundet med sikkerhed, men registreret efter tegninger ifbm. byggemodningen.
Anført med et forbrug på 720 cbm. beton mod 660 cbm. som standard, hvilket kan beregnes til, at en af langmurene må være 3 m tyk. Hvis retningen er korrekt registreret, må det være muren med indgangene, der er 3 m tyk.

27.08.18 668 Klst. Unterstd. Til bunkeren har sandsynligvis hørt de 2 stk 69.
German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver Fest. St. Kp.
27.08.19 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.08.20 680 Schartenstd. f.
Pak 7,62cm F.K. 39
 
27.08.21-22 58c MG-stilling (22) Ikke fundet.
27.09.01 607 Muni-U. Std. II (Flammöl) Fjernet (tildækket) for vejbyggeri Byvej (Chr. Hansens Vej). Præcis registrering efter kort i kommunens tekniske afdeling.
27.09.02 622 D. Gr. U. Std.
27.09.04-05 58c MG-stilling Sandsynligvis fjernet ved byggemodning.
27.09.06 605 Gesch. Unterstellraum  
27.09.07 110a 3-Scharten Std. Monteret med Pz. Schartenplatt f. MG 34 type 78 P 9 og Pz. Turm m. 3 Scharten f. MG type 407 P 9.
27.09.08 64a Fl. W. (Flammekaster) Ikke fundet. Sandsynligvis fjernet for stianlæg.
27.09.09 501 Gr. U. Std. Afsnitsfører-bunker III.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.09.10 58c MG-stilling Ikke fundet. Sandsynlig beliggenhed erkendt ved pletvis søgning med jernspyd.
27.09.24 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.09.25 622 D. Gr. U. Std.  
27.09.26 668 Klst. U. Std.  
27.09.27 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.09.28 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.09.29 622 D. Gr. U. Std.  
27.09.30 58c MG-stilling Ikke fundet.
27.09.31 622 D. Gr. U. Std.  
27.09.34 605 Gesch. Unterstell-R.

Fæstningsbatteri Hansted frigives 1.7.1944 med våben, udstyr og personel fra Forsvarsområde Hansted og overføres til 416. I.D.

Fæstningsbatteri Hansted var opstillet på denne position, så de fire bunkere er sandsynligvis bygget til dette batteri.
De to gruppebunkere U. Std. 15 Mann er i BFM noteret under Stützpunkt Ugruko!

27.09.35 656 U. Std. 15 Mann
27.09.36 607 Muni-Std. II (7.5cm)
27.09.37 656 U. Std. 15 Mann
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.09.09 27035 1055 Hæren 450 07/11/1942 01/10/1943 01/10/1943 Infanteri
27.09.07 27033 1054 Hæren 700 12/12/1942 18/08/1943 20/08/1943 Infanteri
27.03.40 27023 1034 Hæren 785 06/04/1943 01/11/1943 05/11/1943 Infanteri
27.03.37 27021 1033 Hæren 660 18/05/1943 01/11/1943 05/11/1943 Infanteri
27.09.25 27037 1058 Hæren 670 31/05/1943 25/11/1943 30/11/1943 Infanteri
27.09.29 27039 1077 Hæren 670 31/05/1943 27/01/1944 29/01/1944 Infanteri
27.09.31 27041 1079 Hæren 670 10/06/1943 15/12/1943 16/12/1943 Infanteri
27.09.02 27029 1050 Hæren 660 23/06/1943 01/11/1943 05/11/1943 Infanteri
27.09.06 27031 1078 Hæren 910 24/06/1943 20/10/1943 26/10/1943 Artilleri
27.09.36 27045 1206 Hæren 740 20/11/1943 10/03/1944 13/03/1944 Infanteri
27.09.01 27027 1209 Hæren 740 01/12/1943 08/03/1944 13/03/1944 Infanteri
27.09.34 27043 1207 Hæren 910 05/12/1943 10/03/1944 13/03/1944 Infanteri
27.08.16 27147 1227 Hæren 700 05/02/1944 01/04/1944 12/04/1944 Infanteri
27.08.18 27149 1233 Hæren 210 20/03/1944 20/06/1944 12/07/1944 Infanteri
27.08.20 27151 1235 Hæren 340 26/03/1944 30/06/1944 21/10/1944 Infanteri
27.08.17 27148 1237 Hæren 720 15/07/1944 01/09/1944 02/09/1944 Infanteri
27.09.37 27046 1241 Hæren 540 01/08/1944 15/09/1944 16/09/1944 Infanteri
27.09.35 27044 1242 Hæren 540 09/08/1944 15/09/1944 16/09/1944 Infanteri
27.09.26 27040 1247 Hæren 235 02/09/1944 06/11/1944 08/11/1944 Infanteri
Lokalisering af sløjfede Siegfried Unterstände.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Alle registrerede bygninger (hæren) i kamp-afsnit 4
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.03.11 58c MG-stilling Ikke fundet. Sikkert skyllet i havet.
27.03.12 666 Inf.-Beob. Monteret med Kleinstglocke f. Inf.-beobachtung 749 P 3.
27.03.13 622 D. Gr. U. Std.  
27.03.14 58c MG-stilling Registreret af Mark Stannius 2011.
27.03.15 506d Pak-Kas. 4,7cm (t) Monteret med Pz. Schartenplatt f. MG 34 78 P 9 og Pakscharteneinsatz type 770 P 4.
Våbentype: Pak 4,7cm 36 t.
27.03.16-17 58c MG-stilling
27.03.18 633 M 19 5cm Monteret med Pz. Turm f. M 19 424 P 01
27.03.19 622 D. Gr. U. Std.
27.03.20 58c MG-stilling
27.03.21 501 Gr. U. Std. Afsnits-fører-bunker IV.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.03.22, 26-27 58c MG-stilling
27.03.29 622 D. Gr. U. Std. Til bunkeren er sandsynligvis knyttet 3 stk. 69.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.03.30-32 69 Mortér Ikke fundet. Bunkerne i denne gruppe har været tomme.
27.03.33 506d Pak-Kas. 4,7cm (t) Monteret med Pz. Schartenplatt f. MG 34 78P9 i nærkamprummet og Pakscharteneinsatz type 770P4 i kamprummet.
Våbentype: Pak 4,7cm 36 t.
Bunkeren åbnet november 2004 v/Jens Andersen. (Se notat og fotos nederst på siden.)
27.03.34 64a Fl. W. Ikke fundet. Angives som flammekaster.
27.03.35 504 Pak-Unterstellraum
27.03.42   Aggregatbunker Ladeaggregat for håndlamper. Bortsprængt (fjernet) for vejbyggeri.
27.03.43 634 6-Schart. Std. Monteret med Pz. Turm m. 6 Scharten (MG) type 20 P 7.
27.03.45
Ukendt

En tilsvarende bygning reg. nr. 27.06.81 er opført i kampafsnit 2a.
Bygningen er opført i blandede mursten og betonsten med dæk af beton.
Væggene er delvis pudsede, og bygningen virker i det hele taget som ufærdig.
Se bygningstegning og fotos nederst på siden.

27.04.66 501 Gr. U. Std. BFM angiver bygget for marine infanteri med nyt byg. nr. i marine-serien!?
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling. Kan være overtaget af hæren forinden.
Benævnes i kilden som dobbel-gruppe-bunker!
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.03.21 27013 1028 Hæren 450 28/11/1942 05/10/1943 07/10/1943 Infanteri
27.03.35 27019 1049 Hæren 600 11/02/1943 18/08/1943 20/08/1943 Infanteri
27.03.33 27017 1032 Hæren 785 17/04/1943 01/11/1943 05/11/1943 Infanteri
27.03.13 27005 1025 Hæren 660 05/05/1943 15/12/1943 16/12/1943 Infanteri
27.03.43 27025 1048 Hæren 630 06/05/1943 05/10/1943 07/10/1943 Infanteri
27.03.29 27015 1031 Hæren 660 13/05/1943 01/11/1943 05/11/1943 Infanteri
27.03.15 27007 1026 Hæren 785 16/05/1943 16/02/1944 18/02/1944 Infanteri
27.03.19 27011 1030 Hæren 670 25/05/1943 26/01/1944 28/01/1944 Infanteri
27.03.18 27009 1027 Hæren 845 30/05/1943 20/10/1943 26/10/1943 Infanteri
27.03.12 27003 1043 Hæren 370 21/09/1943 18/02/1944 18/02/1944 Infanteri
 
Bemandet maskingeværstilling på dobbel-gruppe-bunkeren R 622
reg. nr. 27.03.13.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Alle registrerede bygninger (hæren) i kamp-afsnit 5
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.04.55d-f 69 Mortér 1 mortér-deling med 3 stk. 69 55d-f. Underlagt 6./Fest. St. Kp. (hærens infanteri).
BFP angiver, at 6./Fest. St. Kp. have 6 stk. 8,1 cm mortérer til rådighed. Kompagniet havde 18 stk. 69'ere til rådighed, så der har været 12 uden våben.
Det er min vurdering, at disse 3 har været tomme.
27.04.55g-i 69 Mortér 1 mortér-deling med 3 stk. 69 55d-f.
Den 9.11.1943 sender Stab/Ost-Btl. 674 en skrivelse til 3. komp./674:
De tre tunge mortérer, som 4. kompagni har overtaget fra Fæstningskompagniet, indsættes i de Gr.-W. Ringstände, der er under bygning i 3. komp.s område mellem 3. og 4. kanon M.A.A. 118. Indtil færdiggørelsen af ringstandene anlægges stillinger for mortérene i nærheden af ringstandene.
27.04.56 633 M 19 5cm Monteret med Pz. Turm f. M 19 424 P 01.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.04.57 631 Pak-Kas. 4,7cm (t) Monteret med Pakscharteneinsatz 770 P 4. Våbentype: Pak 4,7cm 36 t.
Tildækket (fjernet) ved vejbyggeri.
27.04.58 67 Ringstd. f. Pz. KW II  
27.04.59a-e 58c MG-stilling 59e ikke fundet. Fjernet for vejbyggeri - sandsynligvis tildækket.
27.04.59f 58c G.W.B. (Granat Werfer Beobachtung) Fjernet for vejbyggeri - sandsynligvis bortsprængt; på stedet ligger nogle betonbrokker med kroge for sløringsnet.
Sandsynligvis observationspost for M 19 reg. nr. 27.04.56.
27.04.59g-k og v 58c MG-stilling 59i fjernet for vejbyggeri.
27.04.59l-u 58c MG-stilling 59s fjernet ifbm. boligbyggeri.
Hvorvidt stillingerne 59l-u mod baglandet er infanteriforsvarets (hærens) eller betjenes af mandskabet i 38 cm kanonbatteriet (marinen) er usikkert.
27.04.60 F-Stand Flank.-Std. 'Bygget for' ikke angivet. Sandsynligvis for hæren med opgave at dække opkørslen fra Roshage.
27.04.64 64a Fl. W. (flammekaster)  
27.04.67 501 Gr. U. Std. Afsnits-fører-bunker V.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.04.69 501 Gr. U. Std. Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
Benævnes i kilden som dobbel-gruppe-bunker!!
27.04.70 621 Gr. U. Std.  
27.04.71 621 Gr. U. Std. Til bunkeren hører sandsynligvis 3 stk 69.
27.04.72-75 668 Klst. U. Std. 72 og 73 bortsprængt (fjernet) for vejbyggeri.
74 og 75 åbnet af MuseumsCenter Hanstholm i 2006 og 2007.
27.04.80c Vejunderføring   Vejunderføring for løbegrav.
27.04.80d Vejunderføring   Vejunderføring for løbegrav i granatkaster-deling mellem bauform 69 bygninger 27.04.55g-i.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.04.69 27057 1140 Hæren 450 16/09/1942 26/09/1943 01/11/1943 Infanteri
27.04.67 27465 1111 Hæren 450 31/10/1942 05/10/1943 07/10/1943 Infanteri
27.04.56 27051 1075 Hæren 845 05/06/1943 30/10/1943 01/11/1943 Infanteri
27.04.57 27060 1073 Hæren 815 17/07/1943 27/01/1944 29/01/1944 Infanteri
27.04.70 27047 1205 Hæren 485 06/01/1944 15/04/1944 18/05/1944 Infanteri
27.04.75 27055 1229 Hæren 210 15/05/1944 15/07/1944 19/07/1944
27.04.72 27049 1228 Hæren 210 01/06/1944 15/07/1944 19/07/1944
27.04.71 27062 1238 Hæren 485 25/07/1944 30/08/1944 02/09/1944
27.04.73 27058 1248 Hæren 235 22/09/1944 05/11/1944 08/11/1944
27.04.74 27053 1249 Hæren 235 05/10/1944 09/11/1944 11/11/1944
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Alle registrerede bygninger (hæren) i kamp-afsnit 6
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.05.46 668 Klst. U. Std.
27.05.47 665 Inf.-Beob. Monteret med Pz. Turm f. Inf. Beobachtung type 438 P 01. Til koordineret ildledelse.
27.05.48-49 668 Klst. U. Std.
27.05.50 633 M 19 5cm Monteret med Pz. Turm f. M 19 type 424 P 01
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
Kilden benævner bunkerern 'Havel'.
27.05.51-53 58c MG-stilling Tunnel i bølgeblik mellem løbegrav og 58C reg. nr. 27.05.53. Se fotos nedenfor.
27.05.54 58c
Ikke fundet. Angivet på kortskitserne som MG-stilling. Intet tyder på, at der har ligget en 58c'er.
Muligvis en forkert angivelse på kortskitsen af beliggenheden af reg nr. 27.05.53.
27.05.55 58c MG-stilling Sikkert fjernet for vejbyggeri.
27.05.76   Entgiftungs Anlage Foran bygningen er en plads ca. 10x10 m med 2-2,5 m høje volde omkring.
27.05.77   Standpladser for barakker Området er delvis udjævnet og tilgroet i skov, så anlægget erkendes ikke i dag.
Barakkerne har sandsynligvis været indkvartering for de omkringliggende enheder: 1./7./M. Flak A. 814, Würzburg Riese radaren og infanterimandskabet ved observationsbunkeren (27.05.47) og automortéren M 19 (27.05.50) samt samt skyttestillingerne (27.05.52-55).
27.06.17-19 69 Mortér 8cm På kortskitse og i BFM angivet som '2./814' men ligger uden for 2. Flak og har løbegrav til afsnitsbunker VI, som de sikkert oprindelig har været tilknyttet.
27.06.20 58c MG-stilling
27.06.37 668 Klst. U. Std.  
27.06.38 501 Gr. U. Std. Afsnitsfører-bunker VI.
Til bunkeren har sikkert oprindelig hørt de 3 stk. 69, som i BFM anføres under 2./M. Fla. A. 814.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.06.40 631 Pak-Kas. 4,7cm (t) Monteret med Pakscharteneinsatz type 770 P 4. Våbentype: Pak 4,7cm 36 t.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.06.38 27113 1168 Hæren 450 21/11/1942 15/09/1943 28/01/1944 Infanteri
27.05.50 27105 1155 Hæren 845 27/05/1943 30/10/1943 01/11/1943 Infanteri
27.06.41 27115 1167 Hæren 815 12/06/1943 15/09/1943 13/03/1944  
27.05.47 27099 1156 Hæren 720 25/09/1943 10/03/1944 13/03/1944 Infanteri
27.05.48 27101 1231 Hæren 210 20/04/1944 12/07/1944 12/07/1944 Infanteri
27.05.49 27103 1232 Hæren 210 26/04/1944 12/07/1944 12/07/1944 Infanteri
27.05.46 27097 1230 Hæren 210 05/05/1944 15/07/1944 19/07/1944 Infanteri
27.06.37 27106 1250 Hæren 235 02/08/1944 27/09/1944 30/09/1944
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Alle registrerede bygninger (hæren) i det centrale kamp-afsnit omkring Arko og Infanterifører
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.05.01 622 D. Gr. U. Std. BFM angiver en type R 635??
Åbnet af MCH 30/09/2003 og registreret som en type R 622.
I indgangen var der ingen nicher til antenner, til gengæld havde der i det sydlige rum været fuld installation af telefon. Bunkeren har ikke haft de regelmenterede skotlamper, men derimod lamper af civil type.
27.05.02 502 D. Gr. U. Std. Overtages 9. november 1943 af Stab/Ost.-Btl. 674.
27.05.04 58c MG-stilling
27.05.05 117a Rgt. Gef. Stand Monteret med Pz. Schartenplatt f. MG 34 type 78 P 9.
27.05.12 622 D. Gr. U. Std. Overtages 9. november 1943 af 4. komp./Ost.-Btl. 674.
Bortsprængt (fjernet) for vejbyggeri maj/juni 1963.
27.05.13 622 D. Gr. U. Std. Overtages 9. november 1943 af 4. komp./Ost.-Btl. 674.
27.05.14 622 D. Gr. U. Std. Overtages 9. november 1943 af 4. komp./Ost.-Btl. 674.
27.05.24 639 Gr. Sani-U. Std. I-Brunnen
27.05.25 502 D. Gr. U. Std.
27.05.26 622 D. Gr. U. Std. (Verpfleg.) Für Res. Kop. (Til Reserve Kompagni.)
27.05.27 607 Muni-Std. II Tildækket (fjernet) under asfalteret p-plads.
27.05.32
Mannschafts Unterkunft Mindre bygning. Ikke fundet. Muligvis fjernet for gennemførsel af Klitvænget/Centervej.
27.05.33 622 D. Gr. U Std.

Næsten helt bortsprængt (fjernet) i forbindelse med anlæg af Centervej.
Lokaliseret ved udgravning 23/08/2002.
Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 af 4. komp./Ost.-Btl. 674. (Res. komp.) til oplagring af ammunition. Lagrede allerede på dette tidspunkt ammunition for 9. komp.

27.05.34 622 D. Gr. U. Std. Anvendes iflg. skrivelse af 3. november 1943 til 3. komp./Ost.-Btl. 674 til oplagring af ammunition for den i H.K.L. indsatte deling.
27.05.35 58c MG-stilling Fjernet (ved en fejltagelse) 23/07/2014.
Havde 60 cm tykke vægge og et enkelt lag armeringsjern i taget.
27.05.36 622 D. Gr. U. Std. Bortsprængt (fjernet) for vejbyggeri maj/juni 1963.
27.05.37 622 D. Gr. U. Std. Fjernet ifbm. byggeri juli/august 2014.
27.05.38 634 6-Scharten Std. Monteret med Pz. Turm m. 6 Scharten (MG) type 20 P 7.
27.05.44 58c MG-stilling  
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.05.02 27061 1117 Hæren 650 14/11/1942 01/11/1943 10/11/1943 Infanteri
27.05.25 27083 1143 Hæren 650 17/12/1942 18/08/1943 20/08/1943 Infanteri
27.05.36 27093 1164 Hæren 670 18/02/1943 18/08/1943 20/08/1943 Infanteri
27.05.05 27063 1141 Hæren 1200 03/03/1943 14/03/1943 16/03/1943 Infanteri
27.05.37 27107 1161 Hæren 670 27/05/1943 18/08/1943 20/08/1943 Infanteri
27.05.34 27091 1163 Hæren 670 03/06/1943 18/08/1943 20/08/1943 Infanteri
27.05.38 27095 1165 Hæren 700 04/06/1943 17/01/1944 19/01/1944  
27.05.33 27089 1162 Hæren 670 10/06/1943 01/11/1943 12/11/1943 Infanteri
27.05.13 27065 1142 Hæren 670 19/06/1943 30/09/1943 12/11/1943 Infanteri
27.05.14 27069 1144 Hæren 670 26/06/1943 30/09/1943 12/11/1943 Infanteri
27.05.12 27067 1119 Hæren 660 01/07/1943 25/11/1943 27/11/1943 Infanteri
27.05.01 27059 1118 Hæren 660 15/08/1943 26/11/1943 27/11/1943 Infanteri
27.05.26 27085 1213 Hæren 670 10/09/1943 25/11/1943 27/11/1943 Infanteri
27.05.27 27087 1214 Hæren 740 28/09/1943 25/11/1943 27/11/1943 Artilleri
27.05.24 27081 1212 Hæren 1260 03/02/1944 02/09/1944 11/09/1944 Infanteri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Feltmæssig bygning
(jordforsænket/nedgravet)
Reg. nr. 27.06.81
Registreret af Kenneth Jakobsen 08/2012
Opmålt af Jens Andersen 08/2012
Tegnet af Jørgen Lumbye © web 08/2012Fotos (alle august 2012) af
feltmæssig bygning reg. nr. 27.06.81 kampafsnit 2a.

Dækket.
Forreste billede set fra nordvest. (Foto: Mark Stannius)
Bagerste billede set fra nord. I øverste venstre hjørne er udsparringen ved den sydlige indgang.
(Foto: Jørgen Lumbye)

Udsparringen i dækket ved den sydlige indgang.
(Foto: Jørgen Lumbye)

Nordlige rum med lille rum bagerst. Skillevæggen er her intakt.
I bagvæggen i det lille rum ses den tilmurede vinduesåbning.
(Foto: Jørgen Lumbye)

Udluftningskanalen set ovenfra

og nedenfra.

Midterrummet.
Forreste billede set mod frontvægge mod øst.
I loftet ses udluftningskanalen.
(Foto: Mark Stannius)
Bagerste billede set mod bagvæggen.
(Foto: Kenneth Jakobsen)

Midterrummet fra forskellige vinkler.
(Fotos: Mark Stannius)

Sydrummet.
Forreste billede set mod indgangspartiet.
Bagerste billede bagvæggen med den tilmurede vinduesåbning og rester af skillevæggen til det lille rum.
(Fotos: Mark Stannius)

Sydrummet.
Forreste billede viser det eksisterende vindue.
(Foto: Mark Stannius)
Bagerste billede rummet fra en anden vinkel.
(Foto: Kenneth Jakobsen)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Afløb i gulvet i midterrummet
Fotos af feltmæssig bygning reg. nr. 27.03.45 i kampafsnit 4.
(Fotos: Jørgen Lumbye 05/2011)

Udhæng over indgangene.
Vestlige udhæng på forrest billede, østlige på bagerste.

Østrummet.
Forreste billede set mod indgangen. Bagerste billede set mod bi-rum og bagvæg.

Midterrummet.
Forreste billede set mod frontvæggen.
Bagerste billede set mod bagvæggen. I dækket bagerst er der et hul i dækket.

Vestrummet.
Forreste billede set mod indgangen. Bagerste billede set mod bi-rum og bagvæg.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Regelbau 506, reg. nr. 27.03.33, kampafsnit 4. (Fotos: Jens Andersen, MCH, 11/2004.)
Bunkeren fremstod ifbm. besigtigelsen i november 2004 i god stand, men ualmindeligt grundigt tømt. Alt inventar, alle døre og samtlige rør og ventiler var væk. Ligeledes var alt elektrisk fjernet eller ødelagt. Indgangen til bunkeren var i jordniveau, dvs. uden trapper.
Efter frilægningen og besigtigelsen blev bunkeren igen lukket og tildækket.
Fotoet til venstre er fra nærkamprummet, hvorfra bunkerens indgangsside kunne bestryges/flankeres. Kugleblendringen og sokkellavetten for maskingeværet er her bevaret. Den lille panserplade omkring hullet er fjernet og har efterladt markering af formen samt bolt-stumper fra påskruningen.
Panserpladen, som er monteret på udvendig side og dækker hele muren, har betegnelsen
Pz. Schartenplatte 78P9 for maskingevær MG 34.
Fotoet ovenover til venstre er fra mandskabsrummet og viser hullet, hvorfra indgangen kunne dækkes mod en indtrængende fjende. Panserpladen med skydeskåret er fjernet og har efterladt markeringen på væggen. Pladen har været af typen 22PO1. (Tilsvarende plade kan ses i R 501 reg. nr. 27.04.68 ved museet.) Til højre for åbningen i muren ses en ødelagt taletragt.
Fotoet ovenover til højre viser kamprummet med skydeskåret for 4,7 cm panserværnskanon (Pak).
Indsatsen har betegnelsen Pakscharteneinsatz type 770P4 og våbenet, der har været opstillet, betegnelsen Pak 4,7cm 36 (t).

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Ovenfor: Bauform 69 i stillingen 27.04.55g kampafsnit 5.
Tv.: Betondækket over vejunderføring af løbegrav reg. nr. 27.04.80d.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Tunnel over løbegrav frem til skyttestilling reg. nr. 27.05.53 kampafsnit 6.
(Fotos: Jørgen lumbye 05/2011)Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
78 P9 for MG 34 set udefra 78 P9 for MG 34 set indefra 78 P9 Lavet/stander for MG 34

Panserpladen 78 P9 er monteret i de bunkertyper (kampstillinger), som er anført i hosstående liste.
Maskingevær MG 34 skulle flankere indgangssiden på bunkeren.

Reg nr: Bygningstype: Anvendt som:
27.05.17 110a 3-Scharten Std.
27.06.44 110a 3-Scharten Std.
27.09.07 110a 3-Scharten Std.
27.05.05 117a Rgt. Gef. Stand
27.03.15 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.03.33 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.03.40 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.05.15 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.06.42 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.06.54 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
110a_plan
R 110a

R 117a
Panserpladen/-emnet til montering af en 4,7 cm panserværnskanon er monteret i Pak-bunkerne, som er anført i listen herunder.
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som:
27.03.15 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.03.33 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.03.40 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.05.15 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.06.42 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
27.06.54 506(d) Pak-Kas. 4,7cm (t)
506
R 506(d)
Er bygget både i denne plan og spejlvendt.
770 P4 Pakscharteneinsatz
for 4,7 cm Pak set udefra uden våbenet.
770 P4 Pakscharteneinsatz set indefra med 4,7 cm Pak.
Fotos taget 11/2016 af Jens Andersen ifbm. åbning og indvendig besigitgelse af 506(d) reg.nr. 27.07.42 i kampafsnit 2 - Kromarken.

Højre side af funktionsduelig 4,7 cm Pak. (MCH 0072 og 5359)
Relaterer til fotos ovenfor.
Venstre side. (MCH 0071)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen LumbyeNærbillede af emnerne vist øverst til venstre på fotoet til venstre.

Effekter fundet ifbm. åbning og inspektion af dobbelgruppebunker R 635 reg. nr. 27.06.65 beliggendde ved Kolonihaverne, Tårnvej.


Billede af Göring fundet opklæbet over (befalingsmands)køje.
Billede fra ugeblad fundet opklæbet over køje.
Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm har fået tolket teksten:
“Freiheit oder Tod!"
Losung der deutschen Kolonisten, die im Jahre 1775 bei Long Island für Amerikas Unabhängigkeit Kämpften.
Volksdeutsches Kameradschaftsopfer der deutschen Jugend - Volksbund für das Deutschtum im Ausland.                    d.2. Mai 1939
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye