Gå til: Hanstholm-Hamborg oversigt Marinekystbatterier Forsiden

Batteri "Hanstholm II" - 2./M.A.A. 118

Luftfotos (lodret), Luftfoto (skrå) (under opbygning)
Bunkerne for 38 cm kanonerne - "Programm 42"
Tegninger og beskrivelse af forløbet i byggeriet ved en 38 cm kanonbunker incl. fotos
Fotos af bygning af 38 cm kanonbunker og byggepladsen i 1941
Fotos af opstilling af 38 cm kanon; fotos af portalkran
Fotos af sløring af 38 cm kanon
Artillerikommando (Arko) og Ortungs Melde Stelle (OMS)
Bunkeren for ildledelsen - "Programm 42"
Tegninger og fotos af andre bygninger i "Programm 42"
Telefonforbindelserne i Hansted pr. 1. marts 1941 ("Programm 42")
Tegninger og fotos af øvrige bygninger i stillingsområdet
Tegninger og fotos af ladeøvelsesapparatet
Situationsplaner, bygningsliste og beskrivelse af faserne i opbygningen af stillingen
Minefelter og spærringer
Røgaggregater og sirener

Krigsdagbogens notater om byggeforløbet december 1940 til juni 1942
Clemmen Brunsgaards notater om byggeforløbet oktober 1940 til december 1941
Notater om hændelser i og skrivelser vedr. batteriet
Betjeningsmandskab ved 38 cm kanon i landtårn
Tegninger og fotos af 38 cm kanon i landtårn
Gamle fotos af 38 cm kanon i landtårn
Indskydningsplaner og -beskrivelser samt beskrivelser af gennemførte øvelsesskydninger
Opgørelser over ammunitionsbeholdninger
Mandskabsstyrken ved batteriet
Normeret mandskabsstyrke ved batterierne i M.A.A.118
Planerne for indkvartering af 2. betjeningsmandskab/-hold
Diagrammer over installationer i kanonbygning, kanontårn og ildleder

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye