Gå til: Hanstholm-Hamborg oversigt Marinekystbatterier Forsiden

Batteri "Hanstholm II" - 2./M.A.A. 118

Luftfotos (lodret), Luftfoto (skrå) (under opbygning)

Bunkerne for 38 cm kanonerne - "Programm 42"

Tegninger og beskrivelse af forløbet i byggeriet ved en 38 cm kanonbunker incl. fotos

Artillerikommando (Arko) og Ortungs Melde Stelle (OMS)

Bunkeren for ildledelsen - "Programm 42"

Tegninger og fotos af andre bygninger i "Programm 42"

Telefonforbindelserne i Hansted pr. 1. marts 1941 ("Programm 42")

Tegninger og fotos af øvrige bygninger i stillingsområdet

Tegninger og fotos af ladeøvelsesapparatet

Situationsplaner, bygningsliste og beskrivelse af faserne i opbygningen af stillingen

Minefelter og spærringer

Krigsdagbogens notater om byggeforløbet december 1940 til juni 1942

Clemmen Brunsgaards notater om byggeforløbet oktober 1940 til december 1941

Notater om hændelser i og skrivelser vedr. batteriet

Betjeningsmandskab ved 38 cm kanon i landtårn

Tegninger og fotos af 38 cm kanon i landtårn

Gamle fotos af 38 cm kanon i landtårn

Indskydningsplaner og -beskrivelser samt beskrivelser af gennemførte øvelsesskydninger

Opgørelser over ammunitionsbeholdninger

Mandskabsstyrken ved batteriet

Normeret mandskabsstyrke ved batterierne i M.A.A.118

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye