Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
P1 Svinkløv Øst     Overordnet indhold
Infanteristøttepunkt Svinkløv Vest
Erik Ansø's registrering dateret 10. maj 2008.


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Jørgen Lumbye's notater fra BFM
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
19.02.SAN 668 Klst. Unterstd. Sani.

19.02.BR 668 Klst. Unterstd.
19.02.03
668 Klst. Unterstd.
19.02.04 668 Klst. Unterstd.
19.02.05 668 Klst. Unterstd.
19.02.06 668 Klst. Unterstd.
19.02.07 668 Klst. Unterstd.
19.02.08 668 Klst. Unterstd.
19.02.09 F-Stand c Flank.-Stand
19.02.10 F-Stand d
Flank.-Stand
19.02.11 58C 2
Ringstand for M.G. og let mortér
19.02.12 58C 1
Ringstand for M.G. og let mortér
19.02.13 58C 8
Ringstand for M.G. og let mortér
19.02.14 58C 4
Ringstand for M.G. og let mortér
19.02.15
Fundament til 3-benet tårn Registreret som 'Dansk sømærke med 3 metalben. Sprængt.
Ovenfor benævnt 'Udkigstaarn'. Dårlig stand (registreret af Jens Andersen, MCH)
19.02.16


Ovenfor benævnt 'Skur'.
Den 15.01.45 var der iflg. BFM i Inf. Stpkt. Svinklöv West opstillet to 7,62 cm kanoner (r), fire 4,5 cm panserværnskanoner (PaK) og tre 8 cm mortérer.
Til rådighed var desuden to tunge maskingeværer /34 og tolv lette maskingeværer /42. Nogle maskingeværer var til rådighed for modstandsreden øst for pejlestationen Svinkløv Øst "Strassburg".
Opgørelse over mandskab pr. 15.01.45 se P1 Svinkløv Øst.
I et notat dateret 30/09/1941 er anført, at kyst-forposten ved Svinkløv inddrages pr. 30/09/1941 og vintermånederne igennem.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
19.02.BR 19008 0761 Hæren 235 30/08/1944 13/10/1944

19.02.04 19006 0760 Hæren 235 22/09/1944 28/10/1944
A.-Br.
19.02.08 19012 0763 Hæren 235 09/10/1944

A.-Br.
19.02.06 19010 0762 Hæren 210 16/10/1944


19.02.03 19002 0758 Hæren 235 20/10/1944


19.02.SAN 19004 0759 Hæren 210 27/10/1944


19.02.01 19000 0757 Hæren 235 05/11/1944


19.02.05 19014 0764 Hæren 235 16/11/1944


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye