Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold emneopdelt
    Forside
Infanterienheder i Thy og Vester Han Herred (hæren)
Infanteridivisionen i Thy
Infanteristøttepunkt Svinkløv
Infanteristøttepunkt Vust

Infanterikompagni Svankær
Agger By
Infanteristøttepunkt Agger Tange
Ammunitions-depot i Dover Plantage
Infanteribatalion stab Sjørring
Infanterikompagni Thorsted
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye