Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Ubestemte anlæg   Forsiden
27.02.51 Ubestemt anlæg øst for 3. Flak på Bavn
Skitse (JL)
Luftfoto 08/02/1944. Overblik over anlæggets placering ifht. områdets andre anlæg.

Luftfoto 18/06/1944. I cirklen ses to kvadratiske anlæg. Den lyse zigzak-stribe imellem dem er vurderet til at være en løbegrav.

Luftfoto 18/03/1945
Luftfoto 05/1954. Imellem de to kvadratiske anlæg er på dette tidspunkt opstillet et skyggedannende element formentlig et mindre tårn.
Luftfoto 06/06/1961
Luftfoto 27/08/1964
 


Øst for den i dag kraftigt tilgroede kvadratiske plads forefindes jordanlæg,
der er vurderet som løbegrave og obs.- eller skyttestillinger.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye