Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Ubestemte anlæg  
Forsiden
27.06.75 Standplads på skrænten sydvest for Hanstholm Fyr


Reg. nr. 27.06.59 er en maskingeværstilling 58c og 27.06.75 betonpladen.
Maskingeværstillingen er logisk indgået i forbindelse med anlægget på standpladsen, da der ikke umiddelbart er behov for en så fremskudt stilling ifht. de øvrige anlæg i området.
-
Der har sandsynligvis været opstillet - eller planlagt opstillet - et anlæg; formentlig en radar eller en lyskaster, men andet er selvfølgelig muligt.


Tegningen gengiver placeringen i nord-syd retningen.

Pladsen er beliggende i venstre side på fotoet. Maskingeværstillingen tilsvarende i højre side.
Her dokumenteres det gode udsyn over Hanstholm Vildtreservat, ligesom Klitmøllerbugten til højre uden for billedet ligger frit overskuelig.
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)


Foran pladsen er anlagt i en sænkning i klitten, og mod sydvest er en lidt højere vold, som dækker pladsen af.
Desuden er pladsen sløret ved at have skrænten som baggrud.
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)


(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye