Hanstholmregistreringen

v/Jørgen Lumbye

Registreringen blev påbegyndt i 1989 i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsen's landsdækkende projekt "Registrering af II. Verdenskrigs Kulturspor" og i hele forløbet i samarbejde jeg med "Bunkermuseum Hanstholm" (Museum Thy).

Registreringen var i begyndelsen fokuseret på tysk befæstningsbyggeri i den tidligere Hanstholm kommune, altså i området fra Bulbjerg over Hjardemål, Vigsø, Hanstholm, Hanstholm Vildtreservat til Klitmøller.

Efterhånden er flere og flere stillinger kommet til, og registreringen dækker nu hele Thy samt stillinger i Vester Han Herred til Slettestrand.
En registrering af lokaliteter i Thisted foretaget af Hærens Bygningstjeneste i 1945 er også lagt ud.
Registreringer af Marinekystbatteri "VARA" ved Kristiansand i Norge, det ikke færdigbyggede søsterbatteri til Hanstholm II ved Dueodde samt af depoter på Vesterengaards Jorder ved Aarhus ligger også på hjemmesiden.

En søgning på hjemmesiden kan begynde med klik på en af siderne:
Indhold emneopdelt, Søg på lokalitet,
Søg på område uden for Hanstholm eller Søg på område i Hanstholm.

Hvis du i stillingsområderne støder på noget, der ikke fremgår af hjemmesiden, eller hvis du ellers synes, du kan bidrage med ny viden i relation til det beskrevne, er du meget velkommen til at give et input til registreringen på
e-mail jl@hanstholmregistreringen.dk.
På samme e-mail er du også velkommen til at spørge om befæstningsbyggeriet og
den tyske tilstedeværelse i Thy.