Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Forside
Omr.nr.
Tyske enheder:
Lokalitet/adresse:
27.01
Skinanlæg 38 cm Batteri Hanstholm II,
P9 observations- og pejlestation

Mellem Hamborgvej 161 og 175
27.01 Lyskaster 8 (8./M.Fl.A. 814)
Hamborgvej 137 (privat grund!)
27.01 Skinanlæg 3. Flak
Vest for Hamborgvej 137
27.02
Ubestemt anlæg
Bavn øst for 3. Flak
27.02 3. Flak 10,5 cm Baun 3./M.Fla.A. 814
Adgang ad Baunvej eller gennem skoven Hamborgvej 85
27.03
6. Flak 3. deling 3,7 cm - 3./6./M.Fla.A. 814
Adgang fra 'knækket'
27.03
Ubestemt anlæg (jordforsænket bygning) Havskoven
27.03
Infanteri Kamp-afsnit 3 - 4

27.04
38 cm batteri Hanstholm II (2./M.A.A. 118)
Molevej
27.04
Infirmeri og maskinværksted
Molevej 17 og 19
27.04
Marineradar FuMO 3 og FuMO 5 (Gule Bunker)
Adgang ad vej fra Kaj Lindbergs Gade overfor Bødkervej
27.04
Marineradar FuMO 214 'Würzburg Riese' Roshagevej
27.04
6. Flak 2. deling 3,7 cm - 2./6./M.Fla.A. 814
Molevej - Nordre Strandvej
27.04
7. Flak 2.-3.-4.-5. deling 2,0 cm - 7./M.Fla.A. 814
Molevej i 38 cm stillingen
27.04
200 cm lyskaster Rosvig
Skrænten nord for G1 38cm
27.04
Infanteri Kamp-afsnit 5

27.05
ARKO
Roshagevej 3-5
27.05
Kontorbygning, kostforplejning,
autoværksted og garageanlæg

Molevej 13 og 15
Chr. Hansens Vej 1 og Anemonevænget 1
27.05
Arrest og hovedvagt
Akelejevænget 1 (bygning fjernet)
27.05
Infanterikommando Nørbyvej
27.05
7. Flak 1. deling 2,0 cm - 1./7./M.Fla.A. 814
Roshagevej
27.05
Infanteri Kamp-afsnit ‘0’ - 2 - 6

27.05
Ubestemte anlæg
Sydvest for det tyske autoværksted , Klitvænget 1
27.06
2. Flak 10,5 cm Helshage 2./M.Fla.A. 814
Helshagevej
27.06
6. Flak 1. deling 3,7 cm - 1./6./M.Fla.A. 814
mellem Helshagevej og Tpårnvej
27.06
Lyskaster 1 (8./M.Fl.A. 814) Tårnvej
27.06
Marineradar FuMO 15 'Würzburg Riese'
Tårnvej vest for Hansted Kirke
27.06
Infanteri Kamp-afsnit 1 - 2 - 2a - 6

27.06
Ubestemt anlæg (betonplade)
Skrænten sydvest for Hanstholm Fyr
27.06
Ubestemt anlæg (jordforsænket bygning)
Tårnvej 1
27.07
4. Flak 10,5 cm Brunbjerg 4./M.Fla.A. 814
Brunbjerg, Fyrvej 77
27.07
Marinehalle
Fyrvej 104 - Hanstholm Hallerne
27.07 Infanteri Kamp-afsnit 2a - 2b

27.08
Standplads til rådighed for 6./M.Fla.A. 814
Havremarken
27.08 Infanteri Kamp-afsnit 2b - 3

27.09
1. Flak Untergruppekommando Flak 1./M.Fla.A. 814
Gyvelvænget (private grunde) og Tvedhøj/Hovedstien
27.09 6. Flak 4. deling 3,7 cm - 4./6./M.Fla.A. 814
Gyvelvænget (private grunde) og Tvedhøj/Hovedstien
27.09 Infanteri Kamp-afsnit 2 - 3

27.09
Ubestemt anlæg
Molevej 18 (privat grund)
27.10
17 cm batteri Hanstholm I  (1./M.A.A. 118)
Reservatet syd for Hanstholm Fyr
27.10 Småanlæg i nordøslige område af Hansholm Vildtreservat Reservatets nordøstlige område. En del af området benævnt "Palleshove"
27.11
5. Flak 10,5 cm Düne 5./M.Fla.A. 814
1,5-4,0 km SV for Fyret v/41,3 km-mærket på  Kystvejen
27.12
Infanterienhed/-lejr
Gammeltorp, Fyrvej 59
27.12 Skinanlæg for 4. Flak
Nytorp, syd for Fyrvej 40
27.12 Observationspost
Trælshøj, Ræhr
27.13
Mammut radar
Hjertebjerg, Hamborgvej 26
27.13
Lyskaster 10 (8./M.Fl.A. 814) Nytorp, sydvest for Hjertebjerg
27.14
Anlæg NV for skolen - Vejrtrop på Ræhr skole
Ræhr By
27.14 Evakueringslejre
Nytorp og Ræhr
27.15
Lille stilling med barak (ubestemt anlæg)
Grønnevej, Hamborg
27.16
Bygning for Jagdschloss radar
Ræhr, Hedegårdsvej (nord for nr. 10)
27.16 Lyskaster 11 (8./M.Fl.A. 814)
Ræhr, Hedegårde
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye