Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:    
Forsiden

Oversigt over områdenumre.

Omr.nr.
Lokalitet
Tyske enheder
17.01 Slettestrandvej, Havbakkevej 12,2 cm HKB Slettestrand, 21./HKA. Regt. 180
19.01
Svinkløv Camping, Svinkløvvej 543
Svinkløv Øst, P1 observations- og pejlestation
19.02
Svinkløv Camping, Svinkløvvej 544
Svinkløv Vest,  Infanteri-støttepunkt
20.01
Grønnestrand
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
20.02
Klimstrand
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
20.03
Thorupstrand
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
21.01
Vust
Infanteri-støttepunkt Vust
21.02
Bulbjerg, Bulbjergvej
Artilleri-støttepunkt Bulbjerg (20./HKA. Regt. 180)
21.03
Bulbjerg, Bulbjergvej
P2 observations- og pejlestation samt Fluwa 19
22.01
Lildstrand
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
22.02
Hjardemål Klit (Madsbøl Rende)
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
22.03.01
Vigsø Bugt
P3 observations- og pejlestation
22.03.02
Vigsø Bugt
WN/Modstandsrede Vigsø Bugt
22.04
Hvidkær, Klitvejen 25, Hjardemål
Radiopejlestation “Ural”
22.05 Østerild, Hovsørvej - Lønnerupvej 15
Fluwa 18 - Relaisstelle Grønbjerg - Østerild
23.01
Hjardemål, adgang ved Hjardemålvej 115
Radiopejlestation “Harbitch”
23.02
Hjardemål, marken øst for Hjardemålvej 100 Y-pejlere
23.03
Hjardemål - Brunbakke, Hjardemålvej, Kaase
Wassermann M II radar
25.01
Vigsø, Redningsvejen, Vigsø Sti
10,5 cm HKB Vigsø, 1./HKA.Regt. 180
25.02
Vigsø, Hesseldal Bjerg
Lyskaster 9 150 cm 8./M.Fla.A. 814
25.03
Vigsø, Redningsvejen
Freya Radar
25.04
Vigsø, Vigsø Sti
Skinanlæg for HKB Vigsø
26.01
Uglshøj, Hanstholmvej 70
Lyskaster 6 150 cm 8./M.Fla.A. 814
26.02
Sårup, Sårupvej 62
Lyskaster 4 150 cm 8./M.Fla.A. 814
28.01 Risbakke v/Kystvejen v/38,8 km mærket Pejlestation P10 for 38 cm batteriet "Hanstholm II"
28.02 Kobbelsbakke v/Kystvejen v/36 km mærket Blinkfyr
28.03 Risbjerge Anlæg for 150 cm lyskaster
28. Vildtreservatet - Vilsbøl Klitplantage - Tørvekær Peildorf Klitmøller - Oversigt
28.04.01-07 Hanstholm Vildtreservat - Tyskervejen Vejanlæg og ubestemte små-anlæg
28.04.10 Hanstholm Vildtreservat - Tyskervejen Pejlestation 6 masters Kw U. Adcock
28.05.00 Vilsbøl Klitplantage Skinanlæg for Lw U. Adcock
28.05.10 Vilsbøl Klitplantage Pejlestation 8 masters Lw U. Adcock
28.05.20 Vilsbøl Klitplantage Pejlestation 4 masters Lw U. Adcock
28.05.30 Vilsbøl Klitplantage Stilling under opbygning
28.06.10 Tørvekær Pejlestation 6 masters Kw U. Adcock
28.06 Tørvekær Ubestemte småanlæg
28.06.50 Kvadderkjærvej 68, Klitmøller Barak for Reichwetterdienststelle
28.07 Isbjerg, nord for Ørgård, Hindingvej 45, Nors Radarstilling
28.08 Nord for Ørgård, Hindingvej 45, Nors Lyskaster 5 150 cm 8./M.Fla.A. 814
28.08.50 Hindingvej vest for nr. 41 Baraklejr
28.09 Agerholm, Egshvilevej Lw. Stzpkt. Agerholm
29.01
Klitmøller, Stranden vest for Krovej
WN/Modstandsrede og Radar/radiostation
29.02
Klitmøller, Krovej
Radiopejlestation “Kreuzotter”
29.03
Klitmøller Havn
WN/Modstandsrede
29.04
Klitmøller Havn, Ørhage
P6 observations- og pejlestation
29.05
Klitmøller, Trøjborgvej
10,5 cm HKB Klitmøller, 2./180
29.06
Klitmøller, adgang overfor Skaksvej
Lyskaster 3 (8./M.Fl.A. 814)
30.01
Vangså
WN/Modstandsrede
30.02
Tvorup Plantage, Bøgsted Rende
WN/Modstandsrede
30.03
Kronens Hede - Vandet Klitplantage
Luftwaffe-stillingerne “Tanne” og “Tamariske”
31.01
Vorupør Fiskerihavn
WN/Modstandsrede
31.02
Sdr. Vorupør

Wassermann S radarstation

31.03
Vorupør
WN/Modstandsrede
32.02.41-54
Stenbjerg
WN/Modstandsrede
32.02.61-66
Stenbjerg
P7 observations- og pejlestation og  WR Marineradar
32.04
Hundborg, Gåsebjerg
Fernfunkfeuer Bernhard 10 Hundborg
33.01
Lyngby, Ørndal, Astavej (privat!)
10,5 cm HKB Lyngby, 3./HKA. Regt. 180
33.02
Lyngby
Infanteri Støttepunkt Lyngby, KüWa Grønbakke
Infanteri Støttepunkt Lyngby, Küwa Grønbakke
34.01
Lodbjerg Fyr
P8 observations- og pejlestation
34.02
Todbøl/Lodbjerg Strand
WN/Modstandsrede
35.00
Agger By
Infanteri Støttepunkt
37.01
Agger Tange
12,7 cm Marinekystbatteri (3./M.A.A. 118) “Agger”
37.02
Agger Tange
Marineradar
37.03
Agger Tange, Svaneholm
Inf. Støttepunkt
38.01
Hurup, Ashøj
Kleiner Brummer og WN/Modstandsrede
38.02
Kobberø, v. Kobberøgård
Anlæggelse af stilling for Batteri “Agger” 1944-45
Kun påbegyndt - Alt slettet.
38.03
Kobberø, Dalvej
Anlæggelse af en luftværnsstilling i 1940-41
Aldrig monteret med våben - Alt slettet.
38.04
Helligsø
Regelbau L 480. Wassermann S ikke opstillet.
41.01
Thisted Dragsbæklejren, Simons Bakke 39
Seefliegerhorst Thisted
41.02
Thisted, Tilsted
Landejendomme inddraget til lejre (fjernet)
41.03
Thisted, Torp, Simons Bakke 42
Barakker, garager og badeanstalt (fjernet)
41.04 Thisted, Grønlandsvej Luftwaffes Plads ved Kalkværket (fjernet)
41.05 Thisted, Thykiersvej O.T.'s barakker (fjernet)
41.06
Thisted, Vegendalvej/Fårtoftvej 20-40
Marineartilleriarsenal (Maza)
41.07
Thisted, Vegendalvej/Fårtoftvej 20-40 Grenzpolizeikommisariat (G), Thisted
Fest. Pi. Abschnittsgruppe, Thisted
Marineintendanturdienststellenen, Thisted
41.08
Thisted, Fårtoftvej 111
Ammunitionsbunker
41.09
Thisted, Fårtoft, Fårtoftvej 220
Skin-flyveplads
41.10
Thisted, Eshøj, Mallevej
Pejlestation (fjernet)
42.01
Øster Vandet, Elmholmvej/Klitmøllervej 30
Depot og omladeplads for ammunition til 38 cm batteriet
56.00
Bovbjerg Fyr
Marineradar
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Lokaliteter uden for Thy og Vester Han Herred

Aarhus N, Vestereng, Vesterengvej
Ammunitionsbunkere

Bornholm, Dueodde, Skrokkegårdsvejen 6
Byggeplads for marinekystbatteri

Norge, Kristiansand, Mövik
38 cm Marinekystbatteri "Vara"
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye