Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Luftværnsbatterier   Forside
27.09
1. Flak Ugruko Tvedhøje - 1./M.Fla.A. 814 (Flum, UnterGruppeKommando Flak)
  Stillingens kaldenavn har sandsynligvis været MARGOT - dog muligvis også/eller NORDSEE.
Nedenfor er anført alle de bunkere, der ligger i og omkring Støttepunkt Ugruko.
Reg nr: Adresse
= Privat grund!
Bygn.type: Anvendt som: Noter til reg:
Infanteribunkere øst for Ugruko
27.09.01
607 Muni-U. Std. II (Flammöl) Bygget i den tidligere udgravning for 1206 (
Fjernet/tildækket for vejbyggeri Byvej (Chr. Hansens Vej). Præcis registrering efter kort i kommunens tekniske afdeling.
Indgår sandsynligvis i en feltartilleri-enhed sammen med reg. nr. 02 og 06.
Anvendelsen 'Flammöl' anses derfor ikke at være korrekt.
27.09.02
622 D. Gr. U. Std. Markeret på German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 som Marine.
Sandsynligvis tildækket/bortsprængt/fjernet for vejbyggeri.
Indgår sandsynligvis i en feltartilleri-enhed sammen med reg. nr. 01 og 06.
27.09.03
Ukendt Ukendt Er angivet på tegning ifbm. anlæggelse af Chr. Hansensvej.
På de originale tyske kortskitser vises ingenting.
27.09.06 Fresiavænget 5 605 Gesch. Unterstellraum
Kanon garage
Markeret på German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 som Marine.
Indgår sandsynligvis i en feltartilleri-enhed sammen med reg. nr. 01 og 02.
27.09.07
110a 3-Scharten Std. Monteret med Pz. Schartenplatt f. MG 34 type 78 P 9 og Pz. Turm m. 3 Scharten f. MG type 407 P 9.
27.09.07a


Standplads for barak. Muligvis for mandskabet i maskingeværbunkeren 110a, som blev støbt den 12. december 1942.
Registreret efter luftfoto.
27.09.08
64a Fl. W. Ikke fundet. Sandsynligvis fjernet for stianlæg.
Sandsynligt beliggende bag 3-Sch.std. reg.nr. 27.09.07.
27.09.09
501 Gr. U. Std. Afsnitsfører-bunker III.
Overtaget 3. november 1943 af 2. komp./Ost.-Btl. 674.
Anvendes til oplagring af ammunition.
27.09.10 Gyvelvænget 145 58c MG-stilling Ikke fundet.
Sandsynlig beliggenhed erkendt ved pletvis søgning med jernspyd.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.09.09 27035 1055 Hæren 450 07/11/1942 01/10/1943 01/10/1943 Infanteri
27.09.07 27033 1054 Hæren 700 12/12/1942 18/08/1943 20/08/1943 Infanteri
27.09.02 27029 1050 Hæren 660 23/06/1943 01/11/1943 05/11/1943 Infanteri
27.09.06 27031 1078 Hæren 910 24/06/1943 20/10/1943 26/10/1943 Artilleri
27.09.01 27027 1209 Hæren 740 01/12/1943 08/03/1944 13/03/1944 Infanteri
Vandforsyning til hele forsvarsområdet
27.09.11
Vandbeholder/pumbeanlæg. Østre højdebeholder.
Tildækket.
Brøndboringen var i en bunker ved Hansted Å.
Luftværnsdeling til forsvar af Ugruko
27.09.12 Gyvelvænget 62 Fl 242 Flak-Einh. Std. Toppen bortsprængt. Tildækket for husbyggeri.
27.09.13 Gyvelvænget 92 Fl 242 Flak-Einh. Std. Ejet af Jørgen Lumbye i perioden 1990-2003.
27.09.14 Gyvelvænget 18 Fl 242 Flak-Einh. Std. Hjørne bortsprængt for vejbyggeri 20.-25. okt. 1965.
27.09.15
L 411A Scheinw. Std. 60cm  
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.09.13 27533 1056 Marine 570 10/06/1943 25/11/1943 30/11/1943 6./M. Fla.A. 814, Artilleri
27.09.12 27532 1081 Marine 570 24/06/1943 05/11/1943 30/11/1943 6./M. Fla.A. 814, Artilleri
27.09.14 27534 1057 Marine 570 30/06/1943 25/11/1943 30/11/1943 6./M. Fla.A. 814, Artilleri
27.09.15 27535 1080 Marine 680 20/08/1943 25/03/1944 29/03/1944 6./M. Fla.A. 814, Artilleri
Støttepunkt Ugruko
27.09.16
Fl 241 Ugruko  
27.09.17 Gyvelvænget 28 622 D. Gr. U. Std. Tildækket for husbyggeri.
27.09.18 Gyvelvænget 10 622 D. Gr. U. Std.  
27.09.19
622 D. Gr. U. Std.  
27.09.20 Gyvelvænget 32 622 D. Gr. U. Std. 50 cm af toppen bortsprængt for vejbygger 20.-25. okt. 1965.
27.09.21 Gyvelvænget 36 622 V D. Gr. U. Std. (Verpfleg.) Tildækket for husbyggeri.
27.09.22 Fresiavænget 44 646 Brunn.-Std. I-Brunnen Beliggenheden angivet af beboerne. Erkendt i forbindelse med udgravning for tilbygning.
27.09.23
V 157 Fu. M. O. Flum. Raderen type FuMO 303.
Før 15. februar 1943 var feltmæssigt (på jorden) opstillet en FuMO 301.
27.09.39      

Muligvis en vejunderføring, da positionen er lige under den oprindelige vej N-S i stillingen.
Beton med jernbindinger. Registreret ifbm. udgravning på stedet.

27.09.40   Barakker   Registreret efter "Barackenlager für den Stab der M.Fla.A. 814.
Lageplan. M. 1:1000."
        BFM angiver, at 1./M. Flak A. 814 den 15. januar 1945 rådede over 1 tungt maskingevær mrk. Hotschkiss og 5 lette belgiske maskingeværer.
        En detaljeret oplistning af maskineriet i Flak-batterierne foreligger i 'Fortegnelse over Al.-Batteriernes Maskinanlæg.'
Heri er vedr. 1 Al.-Batteri anført: Intet.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.09.16 27541 1053 Marine 1425 02/07/1943 24/08/1943 22/03/1944 Artilleri
27.09.21 27546 1225 Marine 660 14/10/1943 20/03/1944 22/03/1944 Artilleri
27.09.19 27544 1221 Marine 660 30/10/1943 25/03/1944 29/03/1944 Artilleri
27.09.18 27543 1222 Marine 660 03/11/1943 20/03/1944 22/03/1944 Artilleri
27.09.17 27542 1223 Marine 660 14/11/1943 20/03/1944 22/03/1944 Artilleri
27.09.20 27545 1224 Marine 660 01/12/1943 30/03/1944 01/04/1944 Artilleri
27.09.22 27547 1226 Marine 340 16/12/1943 15/04/1944 29/04/1944 Artilleri
27.09.23 27550 1236 Marine 1300 30/04/1944 20/09/1944 26/09/1944 Artilleri
Infanteribunkere vest for Ugruko
27.09.25 Gyvelvænget 40 622 D. Gr. U. Std. Tildæket for husbyggeri.
Overtaget 3. november 1943 af 2. komp./Ost.-Btl. 674 og anvendt til oplagring af ammunition for to delinger.
27.09.26 Gyvelvænget 52 668 Gr. U. Std. Tildækket.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.09.25 27037 1058 Hæren 670 31/05/1943 25/11/1943 30/11/1943 Infanteri
27.09.26 27040 1247 Hæren 235 02/09/1944 06/11/1944 08/11/1944
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Luftfoto september 1941.
Oversigtskort over opstillingen af 7,5 cm Flakbatteri i 1941 med kanonerne indsat ifht. nuværende bebyggelse.

Barakker hørende til det tunge luftværnsbatteri (7,5 cm Vickers), set fra Bødkervej mod sydøst, 1941.
Ca. midt i billedet (bag den 'lille' ko) ses det østre flaktårn. Se luftfoto ovenfor. (MCH 1374)Marinesoldater siddende oven på tilsneede beboelsesvogne i stillingen i vinteren 1941/42. (MCH 6202)
(MCH 6217)
12/01/1941 7,5cm Flak-batteri (4 kanoner 7,5 cm Vickers-Armstrong) og betjeningsmandskab ankommet.
Det drejer sig om et Flakbatteri med 4 stk. 7,5cm krigsbytte-kanoner af typen Vickers-Armstrong, som er opstillet til beskyttelse af byggepladsen for det tunge batteri "Hanstedt".
Som det ses på luftfotoet, er de fire kanoner opstillet i kvadrat med ildlederen i centrum. Imellem kanonerne ses, hvad der sandsynligvis er små barakker til kanonmandskabet.
Ved hver kanon var en barak til betjeningsmandskabet, og i stillingens midte var apparaturet til ildledelse opstillet.
31/03/1941 tilgår 2 stk. 2 cm luftværnskanoner (Fla.M.W.) til forsvar for batteriet. De blev sandsynlligvis opstillet på træ-tårne.
19/06/1941 Udbygningen af Flakbatteriet med Flandern-indhegninger er næsten færdig.
Splitter-beskyttelse ved ildleder og kanoner bliver forstærket ved påfyldning af mere jord.
En forøgelse af trævæggen ved ildlederen sker ikke, da det vil virke begrænsende, når der skal skydes mod sømål.
I løbet af de nærmeste dage påbegyndes arbejdet med at anlægge maskingeværreder og arbejdet i Aussenstellungen (stillingerne uden for selve batteriet).
27/09/1941 Brev til K.i.A. fra M.A.A. 118 vedr. ny underbringelsesbygning for vejrtroppen.
Vejrtrop opstillet af M.A.A. 118 selv og under uddannelse. Påbeg. tjeneste om ca. 14 dage. Underbringes i nærheden af Leitstand Flakbatterie Hansted, fordi der dér findes en afstandsmåler egnet til deres målinger. Anmodning om barak til 1 UO, 8 Mann. Sign. Dr. Crüger
24/11/1941 Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Til Kommandant im Abschnitt dänsche Westküste, E s b j e r g.
Vedrørende: Em-personel og Em-udstyr. (Entfernungsmess = afstandsmåling.)
3.) Flakbatteri Hansted.
Ved 7,5 cm Flakbatteriet er der 3 fuldtuddannede E-målere. De er blevet uddannet på Fla.K.S. til følgende apparater: 0,7 m Em, 1,50 m Em, 3 R Em, 3 R U Em, 4 m Heeresgerät, 6 m REM.
Alle 3 E-målere er i stand til umiddelbart at arbejde ved Dreiwag-E-Messgerät og dermed også gennemføre kontrolmålinger, beregninger af forskellige niveauer, nat-korrektioner osv. Der står ikke en Em-officer til rådighed i Flakbatteriet, men der kan anmodes om en ved F.A.K Dänemark. På sådanne anmodninger har han allerede nogle gange arbejdet ved Flakbatteriet med sin måletrop, som altid står til hans rådighed.
E-målerne er løbende blevet uddannet ved foretagne kontrolmålinger til indmålte punkter, gennem serier af håndholdte målinger til opstigende ballon og gennem opt. øvelser. Disse opt. øvelser er gennemført ved mål-simulerings-maskinen fire gange ved dagslys og to gange ved nat. Da alle tre E-målere har fået deres uddannelse i tidsrummet fra maj til oktober, er en videreuddannelse foreløbig ikke påkrævet, hvilket også den sidste opt. øvelser i oktober i år viste.
04/12/1941 4. Batterie (Flakbatterie Hansted): Udfald i urværket i Kommandogerät.
06/12/1941 4. Batterie (Flakbatterie Hansted): Højde- og sideretningsmekanisme 4. kanon (7,5 cm) ikke klar. Reparation aftalt med M.A.Za Thisted . Formentlig varer istandsættelsen til 13.12.41.
(Opt. 1048 benævner batteriet Flak-Batterie Hansted.)
13/12/1941 4. kanon 4. Batterie (Hansted) meldes igen skudklar.
07/01/1942 Flakbatterie Hansted 4./M.A.A. 118: 1. kanon (7,5cm) sendt til reparation i ca. en uge hos Maza Thisted.
16/01/1942 1. kanon Flakbatterie Hansted (7,5cm) klar igen. Ikke klar siden 07.01.42.
22/01/1942 Lejet for højde retningsmaskinen ved 2. kanon (7,5cm) fastfrosset som følge af dårlig olie og svigt i opstæmnings-bøsning (blokering af stempel) og kanaler. (hovedreparation)
Sendt til reparation hos Maza Thisted. Skønnet varighed for reparationen 1 uge.
Batteriet er skudklar med 3 kanoner.
29/01/1942 2. kanon Flakbatterie Hansted meldes igen skudklar/kampklar efter reparation.
03/03/1942 3. kanon (7,5cm) Flakbatterie Hansted meldes ikke klar pga. blokering af sideretningsmaskinen.
Reparationens varighed ca. 24 timer antagelig indtil 04.03.
04/03/1942 3. kanon (7,5cm) Flakbatterie Hansted klar igen.
25/03/1942 Drivende spærreballon bliver beskudt af Flakbatterie Hansted (4. Batterie) uden resultat.
Målet drev i 1000-1200 m højde fra vest over Hanstholm. Beskydning med let og middel Flak ikke mulig pga. for stor afstand.
Den drev videre mod sydøst - sydlig Aalborg-Kattegat, og blev den skudt ned af jager.
Amm. forbrug: 38 skud 7,5cm.
17/04/1942 4. Batterie (Flakbatterie Hansted): 2. kanon (7,5cm) ikke klar. Problemer med højde og side. Højderetningsmaskinen ikke bevægelig/højde- og sideretningen fungerer tungt. Formentlig er en hjulaksel bøjet.
Reparation antagelig 2 dage.
18/04/1942 4. Batterie (Flakbatterie Hansted) 2. kanon (7,5 cm) igen kampklar.
12/05/1942 Stat. Nord meddeler i brev til Marbef. m.m.fl.
7,5 cm Vickers trækkes tilbage, når 10,5 cm batteriet er kampklar. Der sendes 3 kanoner til Maza Gotenhafen og 1 kanon + Kdo.Gerät til Maza den Haag.
27/05/1942 Et Flak-batteri med fire nye 10,5 cm kanoner opstillet.
Ammunition, lysgranater og kommandoapparat er bestilt.
Delvis om-indkvartering af besætningen er/bliver gennemført, dog således, at 7,5 cm Flak forbliver skudklar.
31/05/1942 Kl. 22:00 bliver 10,5cm Flak- und Speerbatterie Hansted indskudt.
Betjeningen stillet til rådighed af en del af 7,5cm Flakbatterie Hansted (4./M.A.A. 118). 7,5cm batteriet er trods det fortsat skudklar.
20/06/1942

KiA Westk. meddeler til M.A.A. 118, at Ugruko skal være i en ny A.K.-Stand. (Fl 241.)
Indtil det er gennemført, står den midlertidige Ugruko-Central som hidtil i det gamle 7,5 cm Flakbatterie.

21/06/1942 Status indberetning fra MAA 118 til KiA: Flakbattr. Hansted består af fire 7,5 cm Flak-Vickers-Armstrong med Kdogerät, fire 3,7 cm SK C/34, fem 2 cm Flak 30, to 2 cm Flak 38 (Mauser), to 150 cm lyskastere med Horchgerät (disse to er endnu under opstilling), fire 60 cm lyskastere, to 110 Scheinwerfer, en MG C/13, syv belgiske MG.
Taktisk tilsluttet Flakbattr. Hansted er to 2 cm Flak 30, to 110 Scheinwerfer, to 90 cm lyskastere (danske), en af de danske lyskastere er endnu under opstilling.
Mandskabsstyrken ved Flakbatterie Hansted udgør pt.:
4 officerer, 6 Puf-offficerer, 248 menige. Deri indeholdt 3 underofficerer og 21 menige af personellet for Ugruko. Ny-ansøgt er i dag yderligere 45 rekrutter.
De pt. eksisterende 7,5 cm Flak Vickers-Armstrong bliver iht. befaling senere afgivet.
Under byggeri henholdsvis planlagt er to batterier med hver fire 10,5 cm og et mobilt batteri med fire 7,5 cm Flak Vickers-Armstrong.
22/06/1942 MAA 118 sender en fjernskrivermeddelelse til KIA West.
De løbende foreslåede ændringer i indretningen af kommandostade er ikke mulige eller meget dyre, fordi kablet allerede er installeret, ligesom også andre installationer allerede er langt fremskreden.
Det foreslåes derfor endnu engang, at indrette Ugrukostand i stilingen for det nuværende 7,5 cm Flak, især da den så vil kunne kombineres med kampstadet for chefen for infanteriforsvaret i HKL.
03/10/1942 7,5 cm batteri (4./M.Flak A. 814) flyttet fra stillingen syd for Gaarddal (den fremtidige Ugruko stilling) til stilling "Düne" sydvest for batteri Hanstholm I.
Senere omdøbes dette batteri til 5. Flak (5./M. Flak A. 814), og kanonerne udskiftes til 10,5 cm.
  Straks efter flytningen af batteriet påbegyndtes anlæggelsen af Ugruko (1./M. Flak A. 814).
Sandsynligvis er baraklejren rejst i løbet af vinteren og foråret.
21/10/1942 1 stk. Funkmess Gerät (flum) 41g (fB) med betjeningsmandskab i overensstemmelse med Rahmen-K-Landstärke bliver sendt af sted til afdelingen fra Marine-Flakschule I/Swinemünde.
Som M.A.Za. Thisted telefonisk har meddelt, skulle 2 anlæg leveres til afdelingen. Vi anmoder om opstiling af kvarterer for betjeningsmandskabet, da der ikke tidligere er ansøgt herom.
Rahmen-K-Landstärke andrager for hvert anlæg 1 befalingsmand og 9 menige.
14/11/1942 M. Flak A. 814 meddeler, at tilslutning med Ugruko Hansted af de 6 – 2,5 cm Hotsckiss ved 1./118 er gennemført. Koordinater for placeringen af hver kanon er anført og indsat på nedenstående kort. (Jeg har i parentes indskrevet de numre, som er anført ved de samme positioner på indberetningen den 17. november.)
17/11/1942 M. Flak A 814 meddeler til KiA West som tillæg og rettelse til meldingen den 14. november, at 10 stk. 2,5 cm Hotschkiss (luftværnskanoner) ved Hansthom I uden afdelingens viden er blevet flyttet til her viste positioner. (Se kort nedenunder.)
Nr. 4 er bemandet ved lyskaster "Bruno", nr. 6 ved lyskaster "Cäsar", og nr. 8 ved lyskaster "Anton".
Nr 2, 9 og 10 bemandes pga. personelmangel kun ved flyalarm.
17/11/1942 Ugruko Hansted får underlagt og i kamp tilsluttet gennem 5./814:
1. deling let Luftwaffeflak Vorupør, 2. deling let Luftwaffeflak Klitmøller, 5. deling let Luftwaffeflak Thisted samt Truppenluftschutz H.K.B. 535 Klitmøller og H.K.B. 522 Lyngby.
26/11/1942 FuMG Flum ved Ugruko Stand Tved-Höhe.
08/12/1942 Fra Marinenachrichtendienst Hanstholm sendes en fjernskriver-meddelelse til Marbef. Dän. og til orientering for K.i.A. dän. West. med indberetning vedr. det faktiske mandskab i Hanstholm som svar på en skrivelse fra Marbef. Dän. 05/12/1942.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

M. Flak A. 814 Stabsbatt. (1. Flak) 8 10 12 103 133
13/12/1942 M. Flak A. 814 meddeler til K.i.A. West, at
A) FuMG Flum med betjeningsmandskab er ankommet til Hansted. Betjening: 1 officer, 3 underoff., 14 menige. (FuMO 303.)
B) Der vil blive opført barakker til indkvartering og skur til aggregat. Skitse følger omgående.
C) 3 nødstrømsgeneratorer er leveret fra Mazamt Thisted. Opstilling af skure til disse er meget påkrævet.
15/01/1943 FuMG (Flum) er opstillet i nærheden af Ugruko og i vedvarende drift. (Den angivne position er vist med 'X' på nedenstående situationsplan over den registrerede stilling.)
25/01/1943 FuMG Flum Ugruko har haft signalforstyrrelse. Problemet var, at der kunne optræde forstyrrelser pga. trimning af højde-antennen ved det Mammut anlæg, der står 110 grd. i en afstand af ca. 2 km. Højde-antennen står i 120 grd. Begge retninger er set fra FuMG (Flum). Den 25/1 43 mellem kl. 10:35 og 10:45 blev sådanne trimninger gentaget.
31/01/1943 Pga. hjælpesender ved Mammut er der forstyrrelser ved M. Flak A. 814's FuMG (Flum), så ingen målinger har kunnet tages. Varigheden af disse arbejder den 31/1 til kl. 18:00, varslet også til 01/02 kl. 08:00 til 18:00.
08/02/1943 Der forefindes 1 FuMG (Flum) 41 G (F) (Gema-Gerät nr. 679) som henholdsvis Flaktaktisk- og varslingsanlæg for Ugruko. (Den angivne position er vist med 'Y' på nedenstående situationsplan over den registrerede stilling.)
I et svar til Adm. Dän. 9. juli 1943 meddeles det, at Fu. M.G. (Flum.) er bemandet planmæssigt som luftmeldeanlæg med 1 officer, 6 underofficerer og 12 menige.
2. juli 1943 støbes kommandobunkeren Fl 241. I et notat 10. juli 1943 står: Flak-kommandør stilling. For tiden i træ. Under bygning betonstilling type 241, kan tages i brug efteråret 1943.
30. april 1944 støbes radarbunkeren V 157 som den sidste i stillingen.
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

M. Flak A. 814 Stabsbatt. 9 11 16 106 131
18/02/1943 Status: Til Komandant im Abschnitt dänische Westküste er fremsendt en liste med opgørelse over alle våben ved afdelingen.
Ved Stabsbatterie 8./-814 (
Ugruko) er noteret: 3 - 8 mm M.G. Hotschk., 2 - 7,65 mm M.G. (belg.), 1 Fu.M.G. (Flum).
13/03/1943 Fra Stat. Nord til K.i.A. Westk.:
Senest den 14.3.43 meddeles, hvilke Fu.M.G. (Flum), (Flak) og (Seetakt) incl. Kommandoanlæg 41L der er forsynet med sprængladninger til ødelæggelse af apparaterne. Ligeledes angives opstillingssted, apparattype og -nummer.
14/03/1943 I tilfælde af 'fare/risiko' er der forberedt sprængning med koncentrerede (geballten) ladninger ved følgende anlæg:
1.) Fu.M.G. (Flum.) 41 G (FB) nr. 679 Ugruko.
2.) Fu.M.G. (Flak) 39 TD nr. 162 (Würzburg i
1./814.)
3.) Fu.M.G. (Flak) 39 TD III (Würzburg) nr. 522 i
2./814.
18/03/1943
09/07/1943 FuMG (Flum) nu er planmæssigt indsat som luftmeldeanlæg med 1 officer, 6 underofficerer og 12 menige.
10/07/1943 I en melding om Kanonopstilling ved Marine-Flakabteilung 814 med skæringsdag 10. juli 1943 er noteret:
Flak-kommandør stilling. For tiden i træ. Under bygning betonstilling type 241, kan tages i brug efteråret 1943. Fæstningsmæssig udbygning meget påkrævet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Luftfoto 1943. Baraklejren er etableret iht. Lageplan:
Luftfoto februar 1944. Der er nu anlagt splittervolde omkring en del af barakkerne, ligesom der er anlagt en vold på vestsiden af lejren:
Luftfoto juni 1944:
Luftfoto 1945:
Luftfoto 1954.
Barakkerne er fjernet, mens voldene stadig præger området:
Luftfoto 1961:

Radar af typen FuMO 303 på radarbunkeren V 157 (MuseumsCenter Hanstholm 2934)

Samme fra en anden vinkel (MuseumsCenter Hanstholm 2134)

E.O., den 26. marts 1943.
Kommando Marineflakabteilung 814
B.Nr. G. 727
Til Kommandant im Abschnitte dänische Westkyste, Esbjerg.
Til orientering for: Artilleriekommandeur Hansted.
Herrn Major Ahrens, 3.Bat.Fest.Inf.Regt.712, Hansted.
Vedr.: Nordjyllands Ständiger Ausbau.

Massive bunkersbyggeri ved M. Flak A. 814.
Ref.: Møde i Hansted den 17.3.43.

I overensstemmelse med befaling er der herfra gennemført rekognosceringer via kommandovejen for bygning af betonbunkere.

Ved Fest.Pi.Abschnitts-Gruppe I/31 (Hpt. Diehl) kunne følgende meddeles:
På et møde (datoen kunne ikke meddeles), hvor også Marbef. Dänemark var til stede, blev fastlagt det omtrentlige behov for massive bygninger i Påskeprogrammet, hvorefter hr. major Reith meddelte marinens behov og ønsker. Efter et indlæg af major Reith ved Marbef. Dän. blev der på befaling hold et tilsvarende indlæg fra Truppenbefehlshaber Dänemark, og efter en oplistning af
det samlede program udstedte Truppenbefehlshaber ved hr. oberst Bless at bygge de nu fastlagte bygninger. For Hansted Området er så den tilsvarende befaling nået ad tjenestevejen til hr. Hauptmann Diehl, og gennem ham bragt til udførelse.

I området ved Ugruko blev arbejdet med at grave ud for Ugruko kampstadet påbegyndt, og der blev senere også af Fest.Pi. Abschnittsgrppe foretaget afstikninger for de øvrige planlagte betonbygninger.


Ved den lejlighed fastslog kommandøren for M. Flak A. 814, at der slet ikke var plads nok til de i Sommerprogrammet planlagte massive bunkers til Ugruko-betjeningen og Stab der M. Flak A. 814.
Der blev derefter af M. Flak A. 814 bedt om en tegning hos Fest.Pi-Abschnittsgruppe Hansted over den fra højere sted tidligere befalede samlede plan, og efter en tilsvarende afklarende samtale mellem de implicerede afdelinger, Insp. Geier (Festungsbau) og major Ahrens (Battl.Kdr.Inf.), er der den 20.3.43
med B.Nr. G. 684 til K.i.A. dän. West. afgået en anmodning om tilslutning til de af M. Flak A. 814 foreslåede ændringer.

Foranstående oplysninger blev af Hptm. Diehl videregivet til Lt. Arnold med bemærkning om, at der ikke blev givet mere nøjagtig oplysninger. Hptm. Diehl henviste for yverligere oplysninger til hr. major Reith ved Dienststelle Admiral Dänemark.
Med Adm. Dän. Verbindungsstab (Fest) B.Nr. G. 4577 v. 19.3.43 blev der tilsendt os en planoversigt over byggeforetagener i 1943. I denne oversigt for byggeafsnittet frem til 30.6.43 og videre fra 1.7 til 31.12.43 er oplistet de omtalte bunkerbygninger ordnet efter, hvor påtrængende de er.
Den revurdering, der opfordres til i nævnte skrivelse, gennemføres straks
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye