Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Pejlestationer
Infanteristøttepunkt Svinkløv Vest Forsiden
  Modstandsreder Kystvagten og luftmeldetjenesten Registrant fra "Pansergravssager"  
19.01 - Pejlestation P1 for Batteri "Hanstholm II"
- Marineradar "STRASSBURG" FuMO
- Funkmess-Beobachtung-Stellung "SEEROSE"
- W.N. Svinklöv-Ost (modstandsrede)
- Küwa - Kystvagt
- MV Svinkløv (telefoncentral)
Svinkløv
Støttepunkt Svinkløv bestod af to seperate støttepunkter: Svinkløv Øst "Strassburg" (marinen) og Infanteri Støttepunkt Svinkløv Vest.
Svinkløv Øst er vist i dette opslag.
Syd for (uden for) Svinkløv "Strassburg" er registreret en nedgravet bygning. Den antages at være en del af MV Svinkløv (Marine Vermittlung), som var tilsluttet marinens telefonnet. Dette anlæg er også vist her.
Lige øst for (uden for) Svinkløv "Strassburg" var af infanteriet opstillet to 7,62 cm feltkanoner, og der var bygget to 58c (reg. nr. 07 og 08) samt en gruppebunker 622 (reg. nr. 05). Disse anlæg er også vist her. På det tyske kort nedenunder ses, at denne stilling er benævnt "W.N. Svinklöv-Ost" (Modstandsrede).

Om opstillingen af FuMO 3 er disse notater:
16/04/43: Rapport over rekognosseringen af opstillingsstederne for feltmæssig opstilling af Fu.M.G. (Seetakt) i Søndervig (Houvig), på Bovbjerg (Sønderby) og på Svinkløv (Slettestrand).
Juni 43: Funkmess (Seetakt.) Gerät Slettestrand bliver pt. opstillet.
18/06/43: Dermed er de 2 apparater, der skal overvåge Jammerbugten, i drift. Endnu mangler Gerät Slettestrand, som pga. fejl ved målretningsberegneren først kan sættes i drift senere.
01/08/43 meddeler MaZA Thisted, at der til Gerät Schleswig (Fu.M.G. Svinklöv) er et brændstofbehov for juli 1943 på 400 ltr., og for sept. på 3500 Ltr.
31/10/43: FuMO (Seetakt) Slettestrand har modtaget målretningsberegneren og er dermed fuld driftsklar.
I sammenfattende overblik over december måned 1943 er noteret: Fu.M.O.-central Frederikshavn er sat i drift. Tilsluttede anlæg er Fu.M.O. (Seetakt) Svinkløv, Faarup Klit, Hirtshals, Læsø, Tormild (Forpostbåd).

Den 15/01/45 var der iflg. BFM i Svinkløv Øst "Strassburg" af marinen stationeret 6 underofficer og 23 menige af 82. Fu.M.K., som foruden at varetage artilleriobservation og betjene radar- og lytteapparater også stillede mandskab til Küwa "Küstenwache". Sandsynlivis har de også bemandet den 2 cm luftværnskanon, der var opstillet i støttepunktet.
I hele Støttepunkt Svinkløv var der desuden stationeret 1 officer, 21 underofficerer og 132 menige af infanteriet, de fleste af 5. Fest. St. Komp. og en mindre enhed af 11. Ost. Gr. Rgt. 712 til betjening af mortérer i Infanteri Støttepunkt Svinkløv Vest.
Endelig var der 6 menige af Luftwaffe, der bemandede Luftmeldepost Fluwa 23. Denne var sandsynligvis placeret i Infanteri Støttepunkt Svinkløv Vest.
Noget byggearbejde har der været i gang på dette tidspunkt, for der var beskæftiget 18 danske arbejdere.
Den 15/01/45 var der iflg. BMF i Svinkløv Øst "Strassburg" opstillet et 2 cm Flak (Madsen) og to 8,1 cm mortérer (d).
Til rådighed var desuden et tungt maskingevær /08 og tre lette maskingeværer Hotschkiss, /-08 og /-42.
Küwa rådede over et letmaskingevær /-34, og Gerät Schleswig rådede over et tungt maskingevær /-8 (f).
I modstandsreden øst for var opstillet to 7,62 cm kanoner (r). Der har sandsynligvis også været maskingeværer til rådighed, med de kan ikke skilles ud fra, hvad der er anført under Inf. Stpkt. Svinklöv-West.
Under Truppenteil noteret en enhed med betegnelsen "Schleswig", som har haft et tungt maskingevær /-8 (f) til rådighed.
Det er endnu ikke afklaret, hvad denne betegnelse står for og hvilken opgave enheden har haft.
I Kriegstagebuch des Kommandanten im Absnitt Nordjütland er den 24. august 1942 noteret Kystmelding fra Küpo Svinkløv:
Posten er kl. 01:45 blevet beskudt fra stranden. Samtlige vagter er på post med M.G.
Lidt før kl. 01:30 traf patrulje Küpo Svinkløv på stranden på nogle civilister, der blev anråbt med "Halt" af posten. Derpå affyrede civilisterne 2 skud mod patruljen og flygtede ind i skoven. Patruljen fyrede også og skød rød-hvid. I skoven kastede posten også nogle håndgranater.
Ved afsøgning af skoven blev der ikke fastslået noget i mørket. Da det blev lyst blev nøje undersøgelse foretaget, og der blev udarbejdet yderligere melding.
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord’ er anført:
Svinklöv.
Pejlestation: 1 Barak med Teatersal, 2 Kökken- og Spisebarakker, 1 Chefsbarak, 1 Barak á 100 Mand, 1 Barak á 80 Mand, 1 Barak á 50 Mand.
Funkmessgerät: Barak.

I Fjerritslev Avis er artikler om disse hændelser i perioden lige efter befrielsen:
8. juni 1945: Der er opdaget opstillede flammekastere ved betonspærringen ved vejen ned til badehotellet. En på hver side af vejen.
De skulle angiveligt kunne udsende en ildsøjle på 100 m.
11. juni 1945: Påbegyndelse af rydning af minefelter i Slettestrand – Svinkløv området.
19. juni 1945: Der er fjernet 13-14.000 S- og panserminer i Svinkløvområdet.
25. juni 1945: En tysk minør dræbes i forbindelse med minerydningen.
23. juni 1945:
Jyske Dragonregiment fra Randers overtager bevogtningen af området.
(Research: Frank R. Jensen, Svinkløv.)


Kortudsnittet henviser til situationsplanen nedenfor.
Luftfoto gengivet med tilladelse af Jammerbugt Kommune.
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
19.01.01 V 174 Fu. Mg. Std På nedenstående efterretnings-kortskitse er der på denne position indtegnet en signatur med beskrivelsen 'Bunker m. Netrammepejler'.
Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget:
19400 0720 Marine 850 04/12/1943 12/04/1944 10/06/1944
19.01.02 622 D. Gr. Ustd. A.-Brunnen.
Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget:
19401 0721 Marine 670 06/11/1943 12/04/1944 10/06/1944
19.01.03

Ikke fundet!
På nedenstående efterretnings-kortskitse er der på denne position indtegnet en bygning med beskrivelsen 'Forraadsrum i cement'.

19.01.04 S 449 Peilstd. Beliggenhed: Svinklöv Plant. Noteret under: Hansted Stzp. 2./M.A.A. 118.
I hele Atlantvolden er bygget 5 bunkere af denne type, og 2 af dem ligger som observations-bunkere til P1 her på Svinkløv og P2 på Bulbjerg.
Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Støbt: Færdig: Overdraget:
19403 1102 30/07/1943 08/09/1943 10/06/1944
19.01.05 668 Klst. Unterstd.A.-Brunnen.
Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget:
19402 0750 Marine 235
02/11/1944


19.01.06
Generator og radarfundament for FuMB 21 Bygningen ikke anført i BFP.
nedenstående efterretnings-kortskitse er der på denne position indtegnet en signatur med beskrivelsen 'Lille Netrammepejler p. støbt Hus (2x3 m)'.
19.01.07-10 58C Ringstand for M.G. og let mortér Anført i BFM som støbt; ikke færdig eller overdraget til tropperne.
Feltm. anlæg nr.: 0755-0759.
19.01.11 69
Brønd
Splitterschutz
bw. f. Brunn.

Ikke fundet.
Anført i BFM som støbt; ikke færdig eller overdraget til tropperne.
På nedenstående efterretnings-kortskitse er der på denne position lige syd for vejen indtegnet en bygning med beskrivelsen 'Std. t. xxxxx Vand'.
19.01.12   Ukendt Betonplade.
19.01.13   Køreveje 2-sporede betonveje.
19.01.15   Standplads for FuMB 27 På nedenstående efterretnings-kortskitse er der på denne position indtegnet en signatur med beskrivelsen 'Lille Würzburg paa Lavet'.
19.01.16   Standplads for luftværnskanon På nedenstående efterretnings-kortskitse er der på denne position indtegnet en signatur med beskrivelsen '2 cm Flak'.
19.01.17
Standplads for mortér På nedenstående efterretnings-kortskitse er der på denne position indtegnet en signatur med beskrivelsen 'Morterhul'.
19.01.18 skur
På nedenstående minekort er på denne position indtegnet en barak, og på efterretnings-kortskitsen er der tæt ved denne position på nordsiden af vejen indtegnet en bygning med beskrivelsen 'Skur'.
19.01.19 barak   På nedenstående minekort er på denne position indtegnet en barak, og på efterretnings-kortskitsen er der tæt ved denne position på nordsiden af vejen indtegnet en bygning med beskrivelsen 'barak'.
19.01.20 barak   Standplads for kystvagtens barak.
På nedenstående efterretnings-kortskitse er der på denne position indtegnet en firkant med beskrivelsen 'Udkigspost'.
19.01.30   Kabelskakt/krydsfelt  
Disse vejspærringer er opført i BFM men ikke fundet:
Reg nr: Bygningstype: Lokalitet: Enhed:
19.01.31 Pansermur uden gennemkørsel Svinkløv Plantage Nordskrænt 11./Ost.Gr.Reg. 712
19.01.32 Pansermur med gennemkørsel Vej gennem Svinkløv Plantage Nord
19.01.33 Pansermur uden gennemkørsel Hulvej Svinkløv Sydvestskrænt
19.01.34 Pansermur uden gennemkørsel Y-vej nord for Søbakke
19.01.35 Pansermur uden gennemkørsel Y-vej nord for Søbakke
19.01.36 2 km betonvej med 3 vigepladser Mellem Svinkløv Øst og Svinkløv Vest  

 

 

Reg nr: Adm nr: Spærring nr: Beton m3: Anvist til (OT): Arb. påbegyndt: Færdig: Overdraget:
19.01.31 6013b 9451 160 11/09/1943 15/09/1943 11/10/1943 24/08/1944
19.01.32 6013a 9432 140 11/09/1943 20/09/1943 12/10/1943 24/08/1944
19.01.33 6032 9453 60 11/09/1943 02/11/1943 15/11/1943 24/08/1944
19.01.34 6014a 9454 62 13/03/1943 25/03/1943 21/04/1943 24/08/1944
19.01.35 6014b 9455 300 13/03/1943 25/03/1943 19/05/1943 24/08/1944
Navn Anlæg Opstillet Funktion Enhed Tilsluttet
"STRASSBURG" Seetakt radar FuMO 3. (Rækkevidde 7-12 km.)
Lb. nr. 20 i marineradarkæden.
Opstillet på V 174, som er overdraget til tropperne (driftsklar) 10. juni 1944.
Radaren blev leveret i marts 1943 men var først operationel i oktober 1943. Har været feltmæssig opstillet indtil monteringen og idriftssættelsen på V 174*.
Indgår som FuMO Svinkløv i radarkæden Svinkløv-Bovbjerg. Se nedenstående diagram.
*15. aug. 1944 Kombineret Seetakt og Seeart. 82. Fu.M.K. 2./M.A.A. 118
"SEEROSE" FuMB 21.
Funkmess-Beobachtung-Stellung "Seerose B".
efter sept. 1944 Funkmess-Beobachtung-Stellung.
Begge anlæg var tilsluttet Peilkreiss Jütland Nord. (Michaël Svejgaard (SES)).
FuMB 27. Feltm. opstillet.
Funkmess-Beobachtung-Stellung "Seerose C".
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Efterretnings-kortskitse

Minefelterne indtegnet på situationsplanen.

Det originale minekort dateret 24.8.44

Minekort der viser minefelterne den 5. juni 1944 neden for skrænten foran de to støttepunkter ved Svinkløv:
Infanteristøttepunkt Svinkløv Vest og Marinestøttepunkt Svinkløv Øst "Strassburg". (MCH)

Minekort der viser minefelterne den 24. august 1944 neden for skrænten foran de to støttepunkter. (MCH)
I perioden fra 5. juni er minefelterne omkring "Strassburg" udlagt, felterne neden for skrænten er forlænget mod øst, så de dækker stillingen med de to 7,62 kanoner, og udlægning af minefelter omkring infanteristøttepunktet (Vest) er påbegyndt.

Tysk kort dateret 12/1944-02/1945.
(MCH)
I venstre side er markeret Støttepunkt Svinkløv, Infanteristøttepunkt Svinkløv Vest.
I midten er markeret Støttepunkt Strassburg med P1 samt modstandsreden Svinkløv Øst, som er fremlagt på denne site.
Til højre er markeret 21./H.K.A. Rgt. 180 Slettestrand.

Efterretningsskitse af V 174 med FuMO 3 radar
på Svinkløv. (MCH)

Til venstre et diagram over Marine-radar-kæden med central i OMS Hansted.
Den tilsluttede FuMO Svinkløv er FuMO 3 på og i V 174.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Foto af FuMO 3 radar på bunker V 174. Fotoet til højre er nærbillede af radaren.
(MCH 3362 og 3363)Radarbunkeren V174 (01). På jernpladen var radaren monteret.
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2002)

Til højre snit- og plantegning af radarbunkeren V174.
Fra bogen The Kriegsmarine Command, Control and Reporting System ......,
M. Svejgaard, side 3
9.
Observationsbunkeren S449 (04) med den delvis frilagte observationsspalte
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Indgangspartiet i observationsbunkeren S449 (04)
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Efterretningsskitse af
grundplanen S449 på Svinkløv.
(MCH)
 

Kleinst Unterstand 668 (05) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)
Forreste billede bygningens front.
Bagerste billede gennemføringsrør for teleskop-antenner.

Kleinst Unterstand 668 (05) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)
Billederne viser henholdsvis højre og venstre skorstensrør.

Lille bygning (06) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)


Opmåling og skitse af lille bygning (06) (v/Frank R. Jensen)


Lille bygning (06) (Fotos: Frank Jensen, Svinkløv 05/2011)
Forreste billede væggen med indgangen. Bagerste billede bagvæggen.

Foto af FuMB 21 opstillet ved Søndervig. (MCH 1103)
Bygningen er - som det ses på fotos - meget lig den jordforsænkede her på Svinkløv.

Foto af FuMB 27 opstillet på Hammeren, Bornholm.
(Bornholms Museum via Michaël Svejgaard (SES))

Efterretningsskitse af FuMB 27 radar på Svinkløv. (MCH)

Foto af FuMB 27 opstillet på Svinkløv.
((Han Herred Bogen 1998) via MCH.)
 

Maskingeværstilling 58c (07) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Maskingeværstilling 58c (08) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)
Forreste billede set fra stien. Bagerste billede indgangspartiet.

Maskingeværstilling 58c (09) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Den sprængte maskingeværstilling 58c (10) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

58c

Betonveje til stillingen (13)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Diagrammet viser MV Svinkløv tilsluttet telefonnettet under 82. Fu.M.K. (MCH)
Som en hypotese for en fejl ved diagrammet skulle telefoncentralen muligvis og mere logisk have været indtegnet i fordelingen mellem Svinkløv og Bulbjerg.

På luftfotoet er med cirket markeret kabelskaktens placering (30).


Kabetrester fundet ved kabelskakten.
Fotoet til venstre viser dækket på kabelskakten.
Fotoet bagved med opmåling.
(Registrering, opmåling og fotos ved Jens Andersen, MCH.)


Kortet viser Svinkløv tilsluttet Nordjütlandkabel 1. (MCH)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye