Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Skinstillinger
Vilsbøl Klitplantage N
Forsiden
28.05.00 - Skinanlæg for radiopejlestation i Vilsbøl Klitplantage
Anlægget er det, klitplantør Aksel Rasmussen indberetter til Klitinspektoratet den 06/06/1942.
Det indberettes, at D.D. var tyske Ingeniører herude og meddelte, at der vil blive oprettet en falsk Baraklejr i Vilsbøl Plantages nordvestlige Hjørne, ligesom der i Plantagens nordlige Del vil blive oprettet endnu en falsk Pejlestation til Narremaal for fjendtlige Bombemaskiner. I samme Anledning vil der blive anlagt fra Luften synlige Vejanlæg til de nævnte Anlæg, idet samtidig de rigtige Anlæg vil blive camouflerede.
Jeg har tilladt mig at protestere, idet Plantagen derigennem udsættes for altfor stor Brandfare. Anlæggene vil blive gennemført, idet Værnemagten hævdede, at disse var nødvendige for deres Krigsførelse.


Dette ældre luftfoto (til venstre som overblik og ovenfor zoomet) viser stillingen med en meget markeret tilgangsvej og et cirkulært anlæg omgivet af tre attrap-barakker

I dag kan det cirkulære anlæg ses som et jordanlæg i det tilvoksede område
Øst for kan ses en aftegning, der kan indikere en standplads for en barak. Som det kan ses på luftfotoet øverst på siden, indgår det ikke i skinanlægget
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye