Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
27.13.40 Lyskasterstilling 10 - 150 cm - Nytorp - 10./8./M.Fla.A. 814
Alle anlæg er fjernet eller tildækket. Kun overkant af garagen er synlig.
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
    German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver: 150cm, 2cm Flak.
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
Lyskasterbatteri ved Nytorp. 1 barak á 20 mand. Løst materiel inddraget undt. ammunition.

Stillingen er også beskrevet i Amtsvejinspektoratet Journ. Nr. 11.00/37-45, Thisted, den 14/12 1945, Vurderingskommissionen for Krigsforsikring:
10' Lyskasterbatteri i Nytorp. Batteriet er beliggende paa et Areal, der ejes af 3 Gaardejere, nemlig Chr. Hangaard, Chr. Fogh Jensen og Jens Knudsen, alle af Nytorp. Da ingen selv ønsker at retablere Forholdene, er Arbejdet hermed overdraget til Kampsax.

Vurderingskommissionens beskrivelser af de enkelte anlæg er nedenfor markeret med kursiv.
27.13.40-01 Garage for generator Kun overkant af støttemur over indgangen er synlig.
Underjordisk Garage, helt af Beton L. 6,6 B. 3,5 H 3,3.
27.13.40-02 Kikkertbygning/Leitstand 1 Stk. Skydestilling i Beton L. 3,5 B. 3,5 H. 1,5.
27.13.40-03 Standplads for lytteapparat Sandsynligvis det anlæg Vurderingskommissionen beskriver:
1 Stk. 10 cm tyk Betonplade Diam. 6 m med jordfyldte Kasser o,5 x o,5 x o,5 af 3/4" Træ i Brystværn.
Formålet med de jordfyldte trækasser er ikke kendt og er ikke beskrevet ved de øvrige stillinger.
27.13.40-04 Standplads for lyskaster Sandsynligvis det anlæg Vurderingskommissionen beskriver:
1 Stk. 10 cm tyk Betonplade Diam. 9 m med jordfyldte Kasser o,5 x o,5 x o,5 af 3/4" Træ i Brystværn.
Formålet med de jordfyldte kasser er ikke kendt og er ikke beskrevet ved de øvrige stillinger.
27.13.40-05 Radiobygning 1 Stk. støbt Bunker (1 Rum med Trappe) L. 2,o B. 1,2 H. 3,o. 1,4 m u. Terræn.
27.13.40-06 Ammunitionsbunker (håndvåben) 1 Stk. støbt Ammunitionsrum L. 4,o B. 2,o H. 3,5.
27.13.40-07 G-Stand 1 Stk. 8-kantet Kanonstilling L. 5,o B. 5,o H. o,9. Beton med Plankevæg.
27.13.40-11 Standplads for barak Hul efter Barak, 1,6 m u. Terræn. L. 17,o B. 6,o H. 1,6. Jord i Vold omkring.
27.13.40-12 og 13 Standpladser for barakker Hul efter Barak, 1,5 m u. Terræn. L. 15,o B. 7,o H. 1,5. Jord i Vold omkring.
27.13.40-12 og 27.13.40-13 er beskrevet ens
.
Det er påfaldende, at kommissionen har registreret 3 store barakker i denne stilling!
27.13.40-14 Kartoffelkælder 1 Stk. muret Kartoffelkælder L. 1,o B. 1,o H. 1,o.
27.13.40-17a-b Vandbeholder 2 Stk. firkantet Vandbeholder af Beton L. o,8 B. o,8 H. 1,5 halvt nedgravet.
27.13.40-18a-b ? 2 Stk. Brøndringe 1,o m med Bund, H. o,6. Beton med løst Dæksel.
27.13.40-20 Løbegrave Løbegrav (uden Pæle) L. 75,o B. o,7 H. 1,o.
Løbegrav (uden Pæle) L. 363,o B. o,6 H. 1,o. Jord ved Kant.

I alt 438 m løbegrav i stillingen.
Luftfoto 06/02/1944:
Luftfoto 1954:

Eneste synlige i stillingen i dag er toppen af støttemuren over indgangen til aggregatbungeren (40-01).
Denne har sansynligvis været uden baldakin.

(Foto: Jørgen Lumbye 11/2004)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye