Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Bygningstegninger Forside
  Lyskaster 1 Hanstholm Fyr Lyskaster 2 "Düne" Lyskaster 3 Klitmøller Lyskaster 4 Saarup Lyskaster 5 Ørgård
  Lyskaster 6 Uglshøj Lyskaster 7 Hanstholm Øst Lyskaster 8 Febbersted Lyskaster 9 Hesseldal Bjerg Lyskaster 10 Nytorp
  Lyskaster 11 Ræhr Lyskaster Risbjerge Lyskaster Rosvig Hanstholm og Hamborg
En tysk soldat, som var stationeret ved Lyskaster 1 ved Hanstholm Fyr, og som jeg havde kontakt med i 1992 og 1995, berettede, at betjeningsmandskabet ved en 150/200 cm lyskaster bestod af 9 mand.
I mandskabsrummet i bunkeren Fl 277 (v/Lyskaster 1 og 7) opholdt sig konstant 1 maskinpasser, der skulle opstarte generatoren ved alarm. (Det var i øvrigt typisk den ældste blandt mandskabet.) 2 mand betjente lytteapparatet (Horchgerät) og 5 mand kikkerten (Leitgerät - 10x80). Dertil en befalingsmand.
Selve lyskasteren var ikke bemandet men elektrisk styret fra de to aggregater: lytteapparatet om natten og kikkerten om dagen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Tegning af 150 cm lyskaster.
(Waffen-Arsenal Sonderband S-21)

(MuseumsCenter Hanstholm 2302)

I de 9 lyskasterstillinger var 150 cm lyskasterne opstillet som på dette foto. Standpladsen er funderet med en betonplade og omkranset af en ca. 1 m høj jordvold.
Hvilken lyskaster, der ses på dette foto, kan ikke fastslås, da baggrunden er uden indikerende elementer.

I Lyskaster 1 og Lyskaster 7 var en 200 cm lyskaster opstillet i en betonstilling som vist på tegninger og fotos nedenfor.

200 cm lyskaster på en nedbrudt plads fotograferet i 1945.
(MuseumsCenter Hanstholm 0063)

Generatoren til lyskaster på en nedbrudt plads fotograferet i 1945.
(MuseumsCenter Hanstholm 0064)

Del af lyskasterstilling med i forgrunden lytteapparat.
I baggrunden 200 cm lyskaster i betonstilling.
(MuseumsCenter Hanstholm 2670)

Lytteapparat opstillet på betonfundament med jordvold som det er tilfældet for lyskasterne i Hanstholm.
Samme som på billedet til venstre. Fotoet sandsynligvis taget fra standpladsen for lyskasteren.
(MuseumsCenter Hanstholm 2938)

200 cm lyskaster opstillet i betonstilling.
(MuseumsCenter Hanstholm 0778)

200 cm lyskaster opstillet i betonstilling.
(MuseumsCenter Hanstholm 2936)

Betonstillingen er en del af det samlede anlæg i forbindelse med en bunker Fl277.
Der er ca. 30 m mellem bunkeren og standpladsen.
Lyskasteren fremføres på skinner.
Dette foto er taget ca. midt på skinnelegmet ned mod bunker-porten.

(MuseumsCenter Hanstholm 2937)

Dette foto er taget samme sted som hosstående blot op mod lyskaster-standpladsen.
Lyskaster 1 ved Hanstholm Fyr og Lyskaster 7 på Minkvej er i denne opstilling.
De to fotos er (sandsynligvis) fra Lyskaster 1 ved Hanstholm Fyr.

(MuseumsCenter Hanstholm 2329)

200 cm lyskaster opstillet i betonstilling
- muligvis Lyskaster 7 Hanstholm Øst reg. nr. 27.03.24.

(MuseumsCenter Hanstholm 0065)

200 cm lyskaster opstillet i betonstilling
- Lyskaster 1 v/Hanstholm Fyr
reg.nr. 27.06.30-04.
(MuseumsCenter Hanstholm 2671)

Lytteapparat (Horschgerät) opstillet i Lisbjerg ved Århus
(MuseumsCenter Hanstholm 2902)

Lytteapparat (Horschgerät) og lyskaster i feltmæssig opstilling.
(Waffen-Arsenal Sonderband S-21)

Kikkert (Leitgerät) opstillet i Lisbjerg i en jordstilling støttet af rafter
(MuseumsCenter Hanstholm 2900)

Kikkert (Leitgerät) opstillet i en betonstilling, som de forefindes i Hanstholm
(MuseumsCenter Hanstholm 2303)

Kikkert (Leitgerät). (Waffen-Arsenal Sonderband S-21)

Kikkert (Leitgerät). (Waffen-Arsenal Sonderband S-21)