Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg
Forside
27.16.10 Lyskasterstilling -150 cm - Ræhr - 11./8./M.Fla.A 814
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
11 Lyskasterbatteri. N E for Ræhr skole. 1 barak á 20 mand. Løst materiel inddraget undt. ammunition.
Stillingen er beskrevet i Amtsvejinspektoratet Journ. Nr. 11.00/37-45, Thisted, den 14/12 1945, Vurderingskommissionen for Krigsforsikring:
11’ Lyskasterbatteri ved Ræhr.
Selve Batteriet og den største Del af Pigtraadsspærringen ligger paa Einar Christensens Jord, medens en mindre Del heraf ligger paa Mads Skaarups Jord.
Einar Christensen tilbyder at sløjfe alle Anlæg (ogsaa al Pigtraad paa Mads Saarups Jord) for Kr. 2000,oo plus alle indvundne Materialer.
Hertil skal bemærkes, at Arbejdet vil blive betydeligt dyrere, saafremt Kampsax skal udføre det.

Forinden videre foretages med Hensyn til Sløjfning, skal jeg tillade mig at anmode Kommissionen om en Udtalelse om, hvorvidt dette Anlæg kan sløjfes af den respektive Lodsejer for det anførte Beløb.
Denne kilde nævner ikke G-Stand!
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
    Vurderingskommissionens beskrivelser af de enkelte anlæg er nedenfor markeret med kursiv.
27.16.11 Garage for generator/Aggregatbunker På registreringstidspunktet fritliggende og fyldt med skrammel.
Derfor ikke opmålt. Indgang og rampe senere tildækket med opfyld i niveau med terræn.
Underjordisk Garage, helt af Beton L. 6,6 B. 3,5 H 3,3.
27.16.12 Kikkertbygning Er frilagt og stikker nu ca. 1 m over niveau med marken. Opfyldt med skrammel.
1 Stk. Skydestilling i Beton L. 3,5 B. 3,5 H. 1,5.
27.16.13 Standplads for lytteapparat Ikke fundet. På luftfoto ses tre cirkulære anlæg, hvoraf den ene vurderes som mulig standplads.
1 Stk. Betonplade 10 cm tyk. Diam. 3 m. H. o,9.
Betonpladen ikke fundet.
27.16.14 Standplads for lyskaster Ikke fundet. På luftfoto ses tre cirkulære anlæg, hvoraf den ene vurderes som mulig standplads.
1 Stk. Betonplade 10 cm tyk, Diam. 9 m. H. o,9.
27.16.15 Radiobygning Er frilagt og stikker nu ca. 1 m over niveau med marken..
1 Stk. støbt Bunker (1 Rum med Trappe) L. 2,o B. 1,2 H. 3,o. 1,4 m i Jord, 1,6 m opfyldt.
27.16.16 Ammunitionsbygning Tildækket i niveau med terræn, kun del af støttemuren er tilbage og synlig.
1 Stk. støbt Ammunitions-Rum L. 4,o B. 2,o H. 3,5 som Tved (Tunnel med 16 Pæle Ø 10).
27.16.17 ? Standpladsen for G-Stand er ikke fundet, og der var iflg. kilder ikke opstillet Flak i stillingen.
Vurderingskommissionen for Krigsforsikring har heller ikke noteret noget om kanonstilling.
På luftfoto ses tre cirkulære anlæg, hvoraf det er tildelt dette reg. nr.
27.16.21 Standplads for barak Registreret og opmålt/indmålt efter luftfoto; meget tydelig beliggende barak.
Bygn. mål: ca. 1400 x 660 cm.
1 Stk. Hul i Jord efter Barak. L. 17,o B. 10,o H 2,5. Meget Jord i Volden uden om.
27.16.25 Brønd Pladceringen af brønden er ikke fundet.
På luftfoto ses lige nord for barakken et cirkulært anlæg, som vurderes som mulig brønd.
Sandsynligvis det anlæg Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer:
1 Stk. Hul i Jord. L. 1,5 B. 1,5 H. 4,o.
27.16.30 Løbegrave Tildækkede og overpløjet. Ses på luftfoto.
Løbegrav (uden Pæle) L. 70,o B. 1,o H. 1,o.
Løbegrav (1 Pæl pr. m. lodret og tværs over). L. 35,o B. o,6 H. 1,7.

I alt 105 m løbegrav i stillingen.
27.16.31-33 Skyttestillinger Tildækkede og overpløjet. Ses på luftfoto.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Luftfoto 1944:
Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802
1. foto oversigt - 2. foto zoom:

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Lytteapparat (13) og lyskaster (14) fotograferet fra nord mod syd i 1945. (Frihedsmuseets fotosamling)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Foto: Michaël Svejgaard (SES) 07/1991


Aggregatbunkeren (11) var ved den første registrering tilgængelig men er nu helt tildækket. Se luftfoto ovenover. (Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Kikkertbygning (12) (Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Radiobygning (15) (Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Ammunitionsbygning (16)
I baggrunden på foreste foto kikkertbygning (12)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye