Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
27.06.30 Lyskaster 1 200 cm Hanstholm Fyr - 1./8./M.Fla.A 814
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
27.06.30-01 Aggregatbunker Type Fl 277 Garage for generator og lyskaster. Yderligere med et lukaf for beredskabsvagt.
Kun de to
200 cm Flak-lyskastere i Hanstholm - Lyskaster 1 og Lyskaster 7 - har denne type bunker. (Desuden er der to til 110 cm sømålslyskasterne "Bruno" og "Cäsar" ved Hanstholm I.)
Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget:
27497 1193 Marine 920 08/10/1943 08/03/1944 15/03/1944
27.06.30-02 Kikkertbygning/Leitstand
27.06.30-03 Standplads for lytteapparat Fjernet. Registreret efter luftfotos.
27.06.30-04 Standplads for lyskaster Bygget sammen/i forindelse med Fl 277'eren.
27.06.30-09 Ukendt Registreret efter luftfoto.
27.06.30-11 Standplads for barak Barak fjernet. Registreret efter luftfoto.
27.06.30-20 Løbegrave Løbegravene er sandsynligvis en del af infanteriets anlæg.
    Den lille ammunitionsbunker for håndvåben (06), som ellers forekommer i lyskasterstillingerne, er ikke bygget ved Lyskaster 1 og Lyskaster 7.


Et vidne, som var tjenstgørende ved lyskasteren, har berettet, at mandskabet boede i en barak på ca. den på situationsplanen viste position (30-11).
2 mand betjente Horchgerät og 5 mand kikkert (10x80).
Selve lyskasteren var elektrisk styret fra de to aggregater.
Én fra besætningen (den ældste) var altid stationeret i mandskabsrummet i bunkeren. Hans opgave var ved alarmering at opstarte generatoren, så der var strøm på, når mandskabet var kommet frem og havde bemandet stillingen.
Dertil 1 befalingsmand,
I alt 9 mand.
De to første lyskastere 'Dora' og 'Emil' var af ældre model og blev trukket ud, da de 11 nye lyskastere ankom.
Lyskaster 1 blev senere kaldt 'Dora'.
Luftfoto 1954
Luftfoto 1961

Nedgang til garageporten
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Toppen af ventilationsskakten
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Nødudgang med muret skakt
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Rampen fra garagebunkeren op til standpladsen for lyskasteren (30-04)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Hjørne af Kikkertbygning/Leitstand
(30-02)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Den helt tildækkede standplads for lyskasteren.

(Foto: Jørgen Lumbye 11/2015)

Generator-rummet med indgang
(Foto: Mark Stannius 2004)

Generatorrummet
(Foto: Mark Stannius 2004)

Generatorrummet (Foto: Mark Stannius 2004)

Nødudgangen (Foto: Ralf Hansen)

Bagvæggen i mandskabsrummet har denne dekoration
(Foto: Mark Stannius 2004)
     
 

(MCH 2936)

(MCH 4297)

(MCH 2937)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye