Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
27.11.60 Lyskasterstilling 2 - 150 cm - Düne - 2./8./M.Fla.A 814 
Reg nr:
Anvendt som:
Noter til reg:
27.11.61 Garage for generator  
27.11.62 Kikkertbygning  
27.11.63 Standplads for lytteapparat Ø ca. 6 m. Cirkulært eller kvadratisk anlæg.
27.11.64 Standplads for lyskaster Ø ca. 7 m. Cirkulært anlæg.
27.11.65 Radiobygning? I det markerede område er der betonrester efter bortsprængt bygning; muligvis radiobygning
(se lyskasterstillingerne 8, 9, 10 og 11).
27.11.66 Ammunitionsbygning (håndvåben)  
27.11.67 Standplads for Flak? Jordanlæg. Kan være anlagt som standplads for luftværnskanon.
27.11.68 Ukendt (skyttehul?) Ø ved overkant ca. 3 m. I bunden en ca. 2 meter lang og ca. 40 cm bred 'grav', hvilket kunne indikere de oprindelige mål på et skyttehul.
27.11.69 Hul i jorden ved klitfoden Hul ca. 2 x 2 meter 1,5 meter dyb i jorden ved klitfoden.
27.11.70 Ukendt (niche indgravet i klitfoden) Niche ca. 2 meter bred indgravet 3 - 4 meter i klitfoden.
27.11.71 Fundament for barak (jord) Bygn. mål: ca. 1400 x 660 cm.
27.11.72 Fundament for barak (beton) Bygn. mål: 560 x 630 cm.
27.11.73 Ukendt (lille plads med 2 huller) Lille plads med 2 huller. Pladsen har tilgang ad en løbegrav. Hullerne ca. 50 x 50 cm med en indbyrdes afstand på 3,5 meter.
27.11.75 Brønd?  
27.11.77 Ukendt (huller på klittens nordside) 6 huller i indbyrdes mønster på klittens nordside i stillingens nordvestlige hjørne.
27.11.78 Standplads for maskingevær Udført i beton, men konstruktionen er ligesom jordanlægget 'Schützenloch zugleich Panzerdeckungsloch für 1 l.M.G. mit 2 Schützen, feldmässig'.
27.11.80 Løbegrave  
27.11.81-84 Skyttestillinger 5 meter foran skyttestilling 83 ligger et skyttehul; sandsynligvis et tidligere anlæg.
27.11.85 Skyttestilling Registreret som skyttestilling for nærforsvar af barak og garage for generator. Ingen løbegrave ifbm. anlægget.
Den 3. december 1942 er noteret i Marinens Krigsdagbog: Kdo melder lyskaster 2 (150 cm ) lysklar.
29. juni 1943 er noteret, at alle apparaterne er afhentet med henblik på reparation. Klar igen 4. juli.


Lyskaster 2 Düne, hele stillingen set fra vestsydvest. Foto: Michaël Svejgaard (SES) medio 1990'erne.


Lyskaster 2 Düne, stillingens vestende set fra nordvest. Foto: Michaël Svejgaard (SES) medio 1990'erne.


Lyskaster 2 Düne, stillingens østende set fra nordvest. Foto: Michaël Svejgaard (SES) medio 1990'erne.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Kig ind i garagen (61)
(Foto: Jens Andersen 12/2014)

Resterne af rampen til garage for generator (61)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Leitstand/Kikkertbygning (62)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Standplads for lytteapparat (63)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Standplads for lyskaster (64)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Ammunitionsbunker til håndvåben (66)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Hos- og ovenstående fotos viser betonrester
muligvis efter bortsprængt radiobygning (65).
(Foto: Jens Andersen 12/2014)

Kan være standplads for luftværnskanon (67)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Lille cirkulært anlæg (68)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Fundament for barak (72)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)


Registreret som resterne af en brønd (75)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Skyttestilling (85)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Skyttestilling (78)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Niche indgravet i klitfoden (70)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Fundament for barak (71)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Skyttestilling (81)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Løbegrav (80) hen mod skyttestilling (83)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Skyttestilling (84)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye