Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
29.06.00
Lyskasterstilling 3 150 cm Klitmøller - 3./8./M.Fla.A 814
Den 4. november 1942 er noteret i Marinens Krigsdagbog:
Lyskaster 3 (150 cm) 7./M.Flak A. 814 Hansted opstillet og lysklar.
Samme dag sender M.Flak.A. 814 en fjernskrivermeddelelse til Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, at
koordinaterne er R. 87560 H. 428860.
(Se kortet til højre. Deutsche Heereskarte
Blatt Nr. 1002/1004, Klitmöller-Hanstholm.)Stillingen markeret på Befestigungsatlas Dänemark juni 1944, hvor den daværende nære vejføring ses.

Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
29.06.01 Garage for generator  
29.06.02 Kikkertbygning Standpladsen tildækket, rummet fritliggende.
29.06.03 Lytteapparat standplads  
29.06.04 Standplads for lyskaster Lavtliggende.
Jens A 9/05: ca. 50 cm under overfladen er et ca. 5 x 5 m betonfundament (form og tykkelse ukendt)
29.06.06 Ammunitionsbunker (håndvåben)  
29.06.07 G-Stand (luftværnskanon) Anlægget tildækket. 4 ammunitionsbygninger med en diagonal afstand på 500 cm.
Bygningernes dybde er 170 cm, hvor 'standard' for denne type er 165 cm.
29.06.08 Ukendt (jord) Lille cirkulært anlæg. Ligner det på Hesseldal Bjerg og Düne (midt)
29.06.11 Standplads for barak Mål: 1400 x 670 cm
Reg. Jens A 9/05: Under den lave jordvold er der en ca. 25 cm bred betonsokkel.
29.06.12 Fundament for barak (beton) Bygn. mål: 560 x 630 cm. Se tegning.
29.06.14 Mindre bygning - ukendt Muligvis til installationer ifbm. kabel mellem Vilsbøl Klitplantage N og “Kreuzotter” i Klitmøller.
Tilsandet og tildækket, derfor kun unøjagtig opmålt gennem et hul i dækket.
Betondæk ca. 30 cm. Dybde > 100 cm.
29.06.15 Ukendt (plads)  
29.06.16 Ukendt  
29.06.17 Ukendt (plateau) Ca. 6,5 x 7,5 m
29.06.20 Løbegrave  
29.06.21-22 Skyttestilling  
29.06.30 Parkplads Mark indhegnet med pigtråd.
Anvendelse usikker.
Midt på marken står/stod en vindpumpe.
Jens A 9/05: De fleste af jernpælene er nu nedtaget og ligger sammen med pigtråden i en dynge i hjørnet af marken. Pigtråden ser ganske rigtigt ud til at være af den militære type.
Vidneudsagn:
Købmand Morten Jensen (på hjørnet af Ørhagevej og Krovej i Klitmøller) leverede varer til enhederne i Klitmøller.
Regnskaberne for indkøb og betaling blev ført af mandskab i Lyskaster 3.
Ved kapitulationen destruerede tyskerne alle bilag/kvitteringer.
02/04/1944 Flakalarm for Hansted. Fjendtlig maskine flyver i lav højde fra SØ med kurs VNV, overflyver Klitmøller. Lyskaster (3) Klitmøller strejfer kort målet. Flyver væk mod vest.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Luftfoto 1964. LLO 27/08 7864. Øverste foto detaljer. Nederste foto overblik.
 
Stillingen set fra nordnordøst. Foto: Michaël Svejgaard (SES)
Stillingen set fra øst. Foto: Michaël Svejgaard (SES)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Aggregatbunker/gagage (01) med baldakin
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)


Baldakin og støttemur over porten i garagen (01)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Indgangen til kikkertbygning (02)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

På væggen i rummet i kikkertbygningen (02) har været monteret et bræt
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Kig ud fra rummet i kikkertbygningen (02)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)


Skorstenshul og mærker på væggen efter brændeovn i kikkertbygning (02)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Løbegrav (20) hen til standplads for lytteapparat (03)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Støttemuren over indgangene til ammunitionsbunker (06)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Standplads for lytteapparat (03)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Lille høj med standplads for luftværnskanon (07)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Synligt hjørne af et af ammunitionsrummene ved standplads for luftværnskanon (07) (Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Lille cirkulært jordanlæg (08)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Udstøbt betonfundament for barak (12)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Sandsynligvis fundament for en rist ved indgangen til barak (12)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Det tilgroede fundament for barak (11)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Lille jordanlæg (17) (Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Hullet i dæk og endemur i lille rum (14)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Løbegrav (20) imellem garage (01) og fundament for barak (12)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Løbegrav (20) og skyttestilling (22)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Løbegrav (20) mellem ammunitionsbunker (06) og jordanlæg (08)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye