Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
26.02.00 Lyskasterstilling 4 - 150 cm - Sårup - 4./8./M.Fla.A 814
I 'Stand der Waffen 6.11.42' er på kortet på positionen markeret '4. Gustav', som er dateringen for indsættelsen af lyskasteren.

I Marinens krigsdagbog er ikke noteret hændelser, hvor denne lyskaster har været indblandet.


En tidligere tysk soldat, som jeg havde kontakt med i 1992 og 1995, meddelte, at han først var stationeret ved Lyskaster 4 i Sårup og derefter blev forflyttet til Lyskaster 1 ved Fyret, hvor han var stationeret indtil maj 1945.
Befestigungsatlas Dänemark juni 1944:

Reg nr:
Anvendt som:
Noter til reg:
    I ‘Amtsvejinspektoratet Journ. Nr. 11.00/37-45 Vurderingskommissionen for Krigsforsikring’. Thisted, den 14/12 1945 er til registreringen bemærket følgende:
4’ Lyskasterbatteri ved Saarup.
Batteriet ligger paa Husmand Søren Jacobsens Jord. Jacobsen tilbyder at retablere Forholdene for Kr. 300,oo plus alle Materialer, hvilket er meget billigt.

Forinden videre foretages med Hensyn til Sløjfning, skal jeg tillade mig at anmode Kommissionen om en Udtalelse om, hvorvidt dette Anlæg kan sløjfes af den respektive Lodsejer for det anførte Beløb.

Vurderingskommissionens beskrivelser af de enkelte anlæg er nedenfor markeret med kursiv.
26.02.01 Garage for generator Underjordisk Garage helt af Beton L. 6,6 B. 3,5 H. 3,3.
26.02.02 Kikkertbygning/Leitstand

Tildækket men tilgængelig for delvis opmåling.
1 Stk. Skydestilling i Beton L. 3,5 B. 3,5 H. 1,5.

26.02.03 Standplads for lytteapparat Registreret efter luftfoto. Anlægget er fuldstændig nedpløjet og tilplantet med skov.
2 Stk. Betonplade 1,2 m u. Terræn, Diam. 6 m. Tykkelse 10, cm.
26.02.04 Standplads for lyskaster Registreret efter luftfoto. Anlægget er fuldstændig nedpløjet og tilplantet med skov.
2 Stk. Betonplade 1,2 m u. Terræn, Diam. 6 m. Tykkelse 10, cm.
26.02.06 Ammunitionsbunker (håndvåben) Anlægget er fuldstændig tildækket og tilplantet med skov. Kun hjørnerne af øverste støttemur er synlige.
1 Stk. støbt Ammunitions-Rum L. 4,o B. 2,o H. 3,5.
26.02.07 G-Stand 1 Stk. 8-Kantet Kanonstilling L. 5,o B. 5,o H. o,9.
26.02.08 Ukendt Registreret efter luftfoto. Muligvis standplads for lille barak.
26.02.09 Ukendt Registreret efter luftfoto. Muligvis standplads for lille skur.
26.02.11 Standplads for barak (jord) Registreret efter luftfoto.
Betonplade ca. 80 x 80 cm inden for arealet; sandsynligvis i bygningens SV hjørne. Muligvis fundament for brændeovn.
Pæle Ø 8 i Jord efter nedtaget Barak. Vandpumpe givet til Lodsejeren af Sabroe.
26.02.14 Benzinpumpe og - tank

Ikke fundet.
Placeringen har sandsynligvis været ved tilkørselsvejen mellem gården og stillingen.
1 Stk. Benzinpumpe og -Tank defekt.

26.02.15 Brønd Anlægget er fuldstændig nedpløjet og tilplantet med skov.
Iflg. et vidne sandsynligvis brønd.
26.02.16 Ukendt Ikke fundet.
1 Stk. Hul i Jord L. 1,o B. 1,o H. 1,o.
26.02.18 Ukendt Registreret efter luftfoto.
26.02.19 Kartoffelkælder? Registreret efter luftfoto.
Muligvis anlægget, som Vurderingskommissionen beskriver således:
1 Stk. støbt Kartoffelkælder L. 2,o B. 1,o H. 2,o Helt i Jord.
Beliggenheden tæt ved Barakken kunne indikere denne anvendelse.
26.02.20 Løbegrave Registreret efter luftfoto. Der er i dag ingen synlige løbegrave.
Løbegrav (uden Pæle, Tørv paa Fladen) L. 18,o H. 1,2.
Løbegrav (uden Pæle, Tørv paa Fladen) L 182,o H 1,5.

I alt 200 m løbegrav.
26.02.21 Skyttestilling Ikke fundet. Registreret efter luftfoto. Meget sandsynlig.
26.02.22 Skyttestilling Ikke fundet. Registreret efter luftfoto. Sandsynlig.
26.02.23 Skyttestilling Ikke fundet. Registreret efter luftfoto.
Det er sandsynligt, at der har ligget en skyttestilling i dette område tæt ved standplads for lyskaster. Placeringen usikker muligvis 10-15 meter længere mod vest.
26.02.24 Skyttestilling Ikke fundet. Registreret efter luftfoto.
Det er sandsynligt, at der har ligget en skyttestilling i dette område.
26.02.41 Standplads for barak (jord) Forsænket plads ca. 7 x 9 m. Sikkert standplads for barak.
Indgår sandsynligvis ikke i lyskasterstillingen.
26.02.42 Standplads for barak (beton) Betonplade ca. 4 x 5 m. Sikkert standplads for barak.
Indgår sandsynligvis ikke i lyskasterstillingen. Muligvis observationspost.
26.02.51a-c Skyttestillinger Skyttestillinger beliggende på kanten af nordskrænten. Ingen af stillingerne har tilgående løbegrave.
Luftfotos 1954. Serie FS nr. 890802 (zoomet):

Luftfotos 1954. Serie FS nr. 890802 (oversigt):

Rampe og indgang til garage for generator (01) (Foto Jørgen Lumbye 03/2004)

Den tildækkede Leitstand reg. nr. 26.02.02 (Foto Jørgen Lumbye 03/2004)

Standplads for lyskaster reg. nr. 26.02.04.
Volden omkring standpladsen ses stadig.
(Foto Jørgen Lumbye 03/2004)

G-Std. (07) beliggende bag volden
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Skyttehuller reg. nr. 26.02.51. Snebillederne er taget 25/03/2013 de to andre 09/06/2013. (Fotos: Jørgen Lumbye.)


Det østlige.

Det vestlige.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye