Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
28.08.00 Lyskasterstilling 5 - 150 cm - Ørgård - 5./8./M.Fla.A 814
Stillingen er beliggende på adressen Hindingvej 45, Nors, 7700 Thisted. Beboerne her bør kontaktes og orienteres ved besøg i stillingen!
3. november 1942 er noteret i Marinens Krigsdagbog:
Lyskaster stand 5 (150 cm) 7./M.Flak A. 814 opstillet og lysklar.
Samme dag sender M.Flak.A. 814 en fjernskrivermeddelelse til Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, at
koordinaterne er R. 92740 H. 428580.
(Se kortet til højre.
Deutsche Heereskarte
Blatt Nr. 1002/1004
Klitmöller-Hanstholm.)
Lokalisering.
Tilkørsel ad Hindingvej fra Nors.
Et lille stykke før Ørgård forlades vejen ind i terrænet mod VNV.
Afmærket sti fra p-plads til Isbjerg.
Befestigungsatlas Dänemark juni 1944:

Reg nr:
Anvendt som:
Noter til reg:
    Alle betonbygningerne i stillingen er meget forvitrede. Betonkvaliteten er den dårligste i serien af lyskasterstillinger.
28.08.01 Aggregatbunker Bygningen har udhæng over indgangen.
Eneste garagebygning i lyskasterstillingerne med støttemure ved indgangen.
28.08.02 Kikkertbygning Rummet har aldrig været malet, og det ser heller ikke ud til, at der har været beklædning på væggene.
En enkelt kanal i bunden af standpladsen.
28.08.03 Standplads for lytteapparat Jordvold ca. 75cm høj. 6-7m diameter.
Ved indgangen udvider pladsen sig med en ca. 150cm fordybning på ca. 2m dybde og 3m bredde.
Vurderet som standplads for lytteapparat.
28.08.04 Standplads for lyskaster
Betonplade kvadratisk 5 x 5m. Jordvold ca. 150cm høj.
Vurderet som standplads for lyskaster.
28.08.06 Ammunitionsbunker (håndvåben) Bygget på jorden og efterfølgende tildækket som en klit.
28.08.07 G-stand (luftværnskanon)  
28.08.09 Ukendt Muligvis skydestilling ifbm. Leitstand. Ca. 2x3 m.
28.08.10 Splittervolde ved siden af barak Kan være standplads for små-skure, eller plads for parkering af køretøjer.
28.08.11 Standplads for barak  
28.08.12 Standplads for barak  
28.08.18/19 Skyttestilling? Jordanlæg af ca. samme form og størrelse som det støbte anlæg i stilling Lyskaster 2 Dünes østside.
Kan være standplads for tungt maskingevær på lavet.
Beliggende på hver side af adgangsvejen til stillingen. Hovedobservations/-skudretning: SØ
28.08.20 Løbegrave  
28.08.21 Skyttestilling Stor stilling ca. 2 x 4 m. Hovedskudretning: SSV
28.08.22 Skyttestilling/løbegrav Ligner en stump løbegrav.
Eneste fundne skytte-/løbegravsanlæg på stillingens NØ/Ø-side;
28.08.23 Skyttestilling Hovedskudretning: VSV
28.08.24 Skyttestilling Hovedskudretning: VNV
28.08.25 Skyttestilling Hovedskudretning: V. Forbundet ved løbegrav med stilling 26.
28.08.26 Skyttestilling Dobbel-stilling formet som et "V". Hovedskudretning: VSV - SSØ. Forbundet ved løbegrav med stilling 25.
26. juni 1943 meldes, at lyskasteren ikke er klar, da alle apparaterne er afhentet af Maza Thisted for at gennemgå en hovedreparation og omstilling. Varigheden nogle dage. Klar igen 29. juni.
27. november 1944 er noteret denne kamphandling, lyskaster 5 deltog i: Fjendtlig maskine opfattet og beskudt.
Tilbageflyvning i bred front nord om området i en afstand af 30 til 50 km.
En fjendtlig maskine flyver forbi syd om Hanstholm og bliver kl. 20:24 opfattet af lyskaster 9 og 5./M. Flak A. 814 og fastholdt i et minut.
Beskudt ved let Flak fra lyskaster 5, 6, og 9 kl. 20:25. Type: Mosquito. Målhøjde: 800 m. Amm. forbrug: M. Flak A. 814: 38 skud 2,0 cm.
Et vidne beretter, at de første soldater i stillingen var ældre folk, mens det det sidste års tid var meget unge soldater.
Stillingen blev rømmet den 16. maj 1945. I perioden fra den 4. maj til den 16. maj var der megen uro med bl. a. tyverier.

Parkkompagni Nord-Vest har under 25. August 1945 tilskrevet Amtet saaledes:
"Parkkompagniet meddeler herved, at Lyskasterbatteriet ved Ørgaard ved Nors Sø er rømmet. Barakken i Barretiet er solgt til Nedbrydning inde 1. September.
Lyskasterbatteriet kan herefter sløjfes."

Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802:
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Indgangspartiet til aggregatbunkeren (01)
Den eneste i lyskasterstillingerne med både baldakin og støttemure

(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)


Aggregatbunkeren (01) set indefra ud mod nedkørselsrampen
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Indgangen til kikkertbygningen (02)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Kikkertstandpladsen set mod lugen til opholdsrummet (02)

(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Standpladsen for lytteapparat (03)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)
 
Standplads for lyskasteren (04)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Bunkeren til håndvåbenammunition (06)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Den højtbeliggende standplads for luftværnskanon (07)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Det ene af de fire ammunitionsrum ved G-Std (07)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Splittervoldene (10) lige øst for barakfundamentet
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)
 
Det støbte fundamenfor barak (11)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)
   
(19)

Løbegrav (20) hen til standpladsen for lytteapparat (03)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Skyttestilling (21)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Skyttestilling (23)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Løbegrav (20) og skyttestilling (26)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye 
Fotos fra maj 1945. Fotograf: Arthur Didriksen, Nors.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye