Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
26.01.00
Lyskasterstilling 6 - 150 cm - Uglshøj - 6./8./M.Fla.A 814
Stillingen er beliggende på adressen Hanstholmvej 232, Tved, 7700 Thisted. Beboerne her bør kontaktes og orienteres ved besøg i stillingen!
2. november 1942 er noteret i Marinens Krigsdagbog: Lyskaster 6 (150 cm) 4./M.Flak A. 814 opstillet og lysklar SSO Dorf Ræer. (Selv om afstanden mellem Ræhr og Uglshøj er 4 km.)
Samme dag sender M.Flak.A. 814 en fjernskrivermeddelelse til Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, at
koordinaterne er R. 97460 H. 430760.
(Se kortet til højre.
Deutsche Heereskarte
Blatt Nr. 1002/1004
Klitmöller-Hanstholm.)
 
Befestigungsatlas Dänemark juni 1944.

Reg nr: Anvendt som: Noter til reg.:
    I ‘Amtsvejinspektoratet Journ. Nr. 11.00/37-45 Vurderingskommissionen for Krigsforsikring’. Thisted, den 14/12 1945 er til registreringen bemærket følgende:
6’ Lyskasterbatteri ved Uglshøj (Tved).
Selve Batteriet samt den største Del af Pigtraadsspærringen om dette er beliggende paa Gaardejer Karl Knudsgaards Mark, medens den øvrige Pigtraad er anbragt paa Gaardejer Fr. Frederiksens Mark; begge Gaardejere vil gerne selv fjerne den paa deres Jord staaende Pigtraad mod at faa Materialerne. Kampsax er gaaet i Gang med at fjerne de øvrige Anlæg.
Vurderingskommissionens beskrivelser af de enkelte anlæg er nedenfor markeret med kursiv.
26.01.01a Garage for generator (fundament for træskur) Generatoren stod i begyndelsen i et skur med udstøbt bund (fundament), inden den blev sat i garagen (01b). Skuret blev efter krigen revet ned, og der blev opført det eksisterende lille murstenshus på fundamentet.
Eneste lyskasterstilling med denne bygningstype.
Kraftcentral, Gulv og Væg i 1/2 Højde af Beton under Terræn.
Overbygning af Træ. L. 8,o B. 3,7 H. 2,o.
26.01.01b Garage for generator Underjordisk Garage, helt af Beton L. 6,6 B. 3,5 H. 3,3. 12 m Tilkørselsrampe.
26.01.02 Kikkertbygning/Leitstand I denne bygning, som kunne lukkes med lemme, stod kikkert (Leitgerät). Det lille rum i bygningen var vagtstue med telefon; der var ikke plads til køjer.
I vagtstuen er monteret en træhylde på endevægen.
I bunden ved standpladsen for kikkert er der udsparinger - muligvis til kabler - som vist på plantegningen.
1 Stk. Skydestilling af Beton L. 3,5 B. 3,5 H. 1,5 Betonbrystning.
26.01.03 Standplads for lytteapparat 1 Stk. Betonplade i Hul i Jord (1,o m u. Terræn) 5,o x 5,o m 10 cm tyk Plade.
26.01.04 Standplads for lyskaster 1 Stk. Betonplade i Hul i Jord (1,o m u. Terræn) 5,o x 5,o m 10 cm tyk Plade.
26.01.06 Ammunitionsbunker (håndvåben) 1 Stk. Ammunitions Rum L. 4,o B. 2,o H. 3,5. Tunnel med 16 Pæle Ø 10.
26.01.07 Standplads for luftværnskanon/G-Stand 1 Stk. 8-kantet Kanonstilling L. 5,o B. 5,o H. o,9. Beton med Plankevæg.
26.01.11 Fundament for barak (beton) Den store barak i stillingen blev efter krigen overtaget af en hønseriejer i Amerika i Thisted.
Sokkel og Kælder af Beton efter nedrevet Hus L. 15,o B. 7,o.
26.01.14 Benzinpumpe og - tank Ikke fundet. Fjernet.
1 Stk. Benzinpumpe og -Tank i Jord - defekt.
26.01.15 Brønd Brøndpumpen i stillingen virkede (med vilje) næsten aldrig, så der blev hentet vand på gården; to soldater kom midt på eftermiddagen, én holdt vagt ved laden, én hørte BBC i stuen.
26.01.16 Barak?

Ikke fundet. Fjernet.
En løbegrav fører til anlægget, som på luftfoto kan fremstå som standplads for en mindre barak eller et skur beliggende orienteret nord-syd.

26.01.17 Ukendt (betonklods) 1 Stk. Betonfundament paa flad Mark L. 2,o B. 2,1 H. o,35.
26.01.18 Ukendt Registreret efter luftfoto.
26.01.19 Ukendt Registreret efter luftfoto. Muligvis tidlig standplads for luftværnskanon ved siden af hvilken den endelige standplads (07) er anlagt.
26.01.20 Løbegrave 2 Løbegrav (Græs uden Pæle) L. 88,o B. 1,5/o,4 H. o,8
4 Løbegrav (i Sand, uden Pæle) L. 88,o B. o,8 H. o,7
7 Løbegrav (uden Pæle) L. 10,o B. 1,o H. o,6
12 Løbegrav L. 30,o B. 0,6 H. 1,o Uden for Pigtraad
I alt 216 m løbegrav.
26.01.21-23 Skyttestillinger  
27. november 1944 er noteret denne kamphandling, lyskaster 6 deltog i: Fjendtlig maskine opfattet og beskudt.
Tilbageflyvning i bred front nord om området i en afstand af 30 til 50 km.
En fjendtlig maskine flyver forbi syd om Hanstholm og bliver kl. 20:24 opfattet af lyskaster 9 og 5./M. Flak A. 814 og fastholdt i et minut.
Beskudt ved let Flak fra lyskaster 5, 6, og 9 kl. 20:25. Type: Mosquito. Målhøjde: 800 m. Amm. forbrug: M. Flak A. 814: 38 skud 2,0 cm.
Vidneudsagn: I begyndelsen var der ca. 20 mand i stillingen; senere færre. Skoven er plantet for den erstatning, der blev ydet efter krigen.
(Vidnets andre udsagn er indskrevet under 'Noter til reg.')
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Første standplads for generator (01a).
Oprindelig et træskur på betonfundament. Det eksisterende murstenshus er opført efter krigen på det oprindelige fundament.


Garage for generator (01b).

Området hvor brønden angives at have ligget


Bygning for kikkert (Leitstand)
(02)


Indgang til kikkertbygning


Standplads for lytteapparat. (03) Tildækket med opfyld.

Standplads for lyskaster (04)

Ammunitionsbygning for ammunition til håndvåben (06).Ammunitionsrum ved G-Stand (07)


Fundament for barak (11)


Kælder i barakfundament


Betonklods (ukendt anvendelse)
(17)


Skyttestilling med tilførende løbegrav i stillingens østside


Skyttestilling med tilførende løbegrav i stillingens sydside

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye