Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
27.03.23-25 Lyskaster 7 150 - 200 cm Hanstholm Øst - 7./8./M.Fla.A 814

14. november 1942 fremsender Kommando M. Flak A. 814 følgende til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste:
Lysgruppe 7 kan ikke opstilles på det planlagte sted, det ligger i H.K.L.’s skudfelt. Det foreslås, at lysgruppen opstilles ca. 450 m SV for den fastlagte stilling.
Opstilling af beredskabsrum er endnu ikke påbegyndt. (Se kortet nedenfor til venstre.) Gamle Stilling: R. 94750 H. 437340. (rød markering) Nye stilling: R. 94780 H. 436980. (+ markering. Denne position ligger ca. 450 m S for Gamle Stilling!)
Kommandoen beder om godkendelse af den nye stilling.
Godkendelsen kommer i skrivelse af 21. november 1942 med begrundelsen: Flytning af Lysgruppe 7 ca. 450 m mod sydvest er godkendt, for at gøre skudfeltet i H.K.L. frit.
17. november 1942
er noteret i Marinens Krigsdagbog: Lyskaster 7 150 cm opstillet og lysklar 1 km øst for 38 cm Batteri Hanstholm II. Opstillingen følger inden for rammerne af den endelige udbygning af den danske vestkyst.
Samme dag sender M.Flak.A. 814 en fjernskrivermeddelelse til Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, at koordinaterne er R. 94750 H. 437340. (Denne position er den samme som Gamle Stilling i skrivelsen den 14. november! - rød markering. Den endelige position er R. 94570 H. 437100 - grøn markering. Som i skrivelsen 14. november anført SV for den første stilling.)


(Deutsche Heereskarte, Blatt Nr. 1002/1004, Klitmöller-Hanstholm)
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som:
Området er tæt bebygget med minkfarme og yderligere tæt bevokset, så der er ikke registreret standplads for lytteapparat eller andet i stillingen.
27.03.23 Fl 277 Garage for generator og lyskaster. Yderligere med et lukaf for beredskabsvagt.
Kun de to 150 cm Flak-lyskastere i Hanstholm - Lyskaster 1 og Lyskaster 7 - har denne type bunker. (Desuden er der to til sømålslyskasterne ved Hanstholm I.)
Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27419 1029 Marine 920 28/09/1943 29/04/1944 29/04/1944 8./FL.A. 814 Mar., Artilleri
27.03.24 Fl 277 Rampe Standplads for lyskasteren.
27.03.25 Leitstand standard Kikkertbygning/Leitstand.
Den lille ammunitionsbunker for håndvåben, som ellers forekommer i lyskasterstillingerne, er ikke bygget ved Lyskaster 1 og Lyskaster 7.
27.03.25a Lytteapparat Mulig standplads for lytteapparat.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Indgangspartiet til bunkeren Fl 277 (23)
(Foto: Jørgen Lumbye 27/04/2005)

Oprindelige bemaling forefandtes stadig i bunkeren i 2005 (23)
(Foto: Jørgen Lumbye 27/04/2005)

Standplads for lyskasteren (24)
Lyskasteren blev trukket på skinner udlagt mellem garagen og standpladsen
(Foto: Jørgen Lumbye 27/04/2005)

Standpladsens front. (Foto: Jørgen Lumbye 08/11/2015)

En bygningsvinge ved standpladsen (24) ud mod Minkvej
(Fotos: Jørgen Lumbye- forreste 27/04/2005,
bagerste 08/11/2015)

Overkanten af standpladsens front. (Foto: Jørgen Lumbye 08/11/2015)

Hjørne af den tilgroede Kikkertbygning/Leitstand (25)
(Foto: Jørgen Lumbye 27/04/2005)

Kikkertbygning/Leitstand (25)
(Foto: Jørgen Lumbye 27/04/2005)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

200 cm lyskaster (MCH 0065)

200 cm lyskaster (MCH 0778)

Forrest lytteapparat, bagerst 200 cm lyskaster (MCH 2670)

200 cm lyskaster (MCH 2671)

(Museum Thy 2545(7))


(Museum Thy 2545(10))

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye