Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
27.01.20 Lyskasterstilling 8 - 150 cm - Febbersted - 8./8./M.Fla.A 814
Stillingen er beliggende på privat grund. Beboerne her bør kontaktes og orienteres ved besøg i stillingen!
17/11/1942 opstillet og lysklar 1,5 km øst for det tunge Flakbatteri Hamborg.
Opstillingen følger inden for rammerne af den endelige udbygning af den danske vestkyst.
Samme dag sender M.Flak.A. 814 en fjernskrivermeddelelse til Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, at
koordinaterne er R. 97600 H. 436080.
(Se kortet til højre. Deutsche Heereskarte
Blatt Nr. 1002/1004, Klitmöller-Hanstholm.)
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
    I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
8 Lyskasterbatteri ca. 1000 m E for Febbestrup. Barak.
Løst materiel inddraget undt. ammunition.

Stillingen er beskrevet i Amtsvejinspektoratet Journ. Nr. 11.00/37-45, Thisted, den 14/12 1945, Vurderingskommissionen for Krigsforsikring:
8’ Lyskasterbatteri ved Febbersted.
Batteriet er beliggende paa Husmand Chr. P. Andersens Jord. Ejeren tilbyder for Kr. 300,oo plus de indvundne Materialer selv at fjerne al Pigtraad samt tilfylde Løbegrave m.v., medens det er hans Agt at lade en Del af Bygningsværkerne blive liggende. Tilbudet er meget billigt.
Forinden videre foretages med Hensyn til Sløjfning, skal jeg tillade mig at anmode Kommissionen om en Udtalelse om, hvorvidt dette Anlæg kan sløjfes af den respektive Lodsejer for det anførte Beløb.
Vurderingskommissionens beskrivelser af de enkelte anlæg er nedenfor markeret med kursiv.
27.01.21 Garage for generator Bygningen har vandret dæk! Øvrige af samme type har fald fra venstre mod højre på ca. 5%.
Underjordisk Garage helt i Beton L. 6,6 B. 3,5 H. 3,3.
27.01.22 Kikkertbygning/Leitstand Bygningen har indgang i højre side! Alle de øvrige af samme type har indgang i venstre side.01.22
1 Stk. Skydestilling i Beton L. 3,5 B. 3,5 H. 1,5.
27.01.23 Standplads for lytteapparat  
27.01.24 Standplads for lyskaster 1 Stk. Betonplade 10 cm Diam. 7 m med Jordvold H 1,o.
27.01.25 Radiobygning Vurderingskommissionen for Krigsforsikring noterer:
1 Stk. støbt Bunker (1 Rum med Trappe) L. 2,o B. 1,2 H. 3,o.
27.01.26 Ammunitionsbunker (håndvåben) Vurderingskommissionen nævner ikke anlægget!!!
27.01.27 G-Stand (Standplads for luftværnskanon) Fjernet. Registreret efter luftfoto.
Den mest sandsynlige plads er som vist på situationsplanen. Alternativt kan placeringen have været ved det på situationsplanen indsatte kryds.
8-kantet Skydestilling m/Trævæg og -Gulv. L. 6,7 B. 6,7 H. o,75.
27.01.28-29 Ukendt

Ikke fundet.
2 stk. Plade af Beton L. 2,o B. 3,o H. o,15 Fladt paa Terræn.

27.01.31 Standplads for barak Beton-Sokkel efter Barak 12,0 x 7,o m. Kælder under 2,o x 7,o m.
Beskrivelsen har ligheder med barakfundamentet på Uglshøj.
Ikke fundet. På stedet er der kun registreret en jordvold som fundament for barak.
27.01.32 Standplads for barak Registreret efter luftfoto.
Luftfotoet indikerer en barak af ca. samme størrelse som reg. nr. 31.
27.01.34 Lille murstensrum Kun fundamentet er tilbage. Fundamentet er af mursten med betondæk.
Godt 5 meter fra fundamentet ligger en ramme af jern Ø 10 mm.
På hver af langsiderne er der monteret 4 "kroge".
Rammen kan have været en del af den lille bygning.
27.01.35 Brønd  
27.01.40 Løbegrave og skyttestillinger Løbegrav i Sand (uden Pæle) L. 30,o H. o,8
Løbegrav i Sand (uden Pæle) L. 30,o H. 1,1
Løbegrav med 1 Pæl pr. o,8 m med Overligger 152,o H. 1,6 Hønsevæv over
Løbegrav (uden Pæle, Tørv paa Fladen) L. 44,o H. 1,o
Løbegrav (i Sand uden Pæle) L. 47,o H. o,3 Bør beplantes.

I alt 303 m løbegrav.
27.01.90 Bomanlæg Sandsynligvis fundamenter for bomanlæg ved vejen ned til lyskasterstilling og skinbatteri 3. Flak.
22. juli 1943 meddeles, at Lyskaster 8 ikke er klar. Ventilationsmotoren arbejder ikke. Ankeret er brændt igennem.
Varighed antagelig 4 dage. Maza er sat på opgaven. 23. juli klar igen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Bygning for generator (21)

Bygning for kikkert (22)

Jordanlæg for lytteapparat (23)

Jordanlæg for lyskaster (24)

Radiobygning (25)


Bygning for ammunition (26)


Fundament for lille murstensbygning (34)

Foto(s) mangler (Anlægget er helt tildækket)

Et stykke løbegrav (40)

Stillingen i juli 1945 fotograferet mod vest.
Til venstre lytteapparatet og til højre 150 cm lyskasteren. Bagved midt i billedet ses en af attrap-kanonerne i skinstillingen for 3. Flak.
(MuseumsCenter Hanstholm 1562 (JL 0065))
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye