Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
25.02.00 Lyskaster 9 - 150 cm - Hesseldal Bjerg, Vigsø.
9./8./M.Fla.A 814
Den 5. november 1942 er noteret i Marinens Krigsdagbog: Tung lyskaster stand 9 (150 cm) opstillet og lysklar øst for Vigsø.
Samme dag sender M.Flak.A. 814 en fjernskrivermeddelelse til Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste, at
koordinaterne er R. 101240 H. 434070.
Positionen (mrk. grøn) er ved Vr. Rosholm og må således anses for at være den først planlagte placering.
(Se kortet nedenfor. Deutsche Heereskarte Blatt Nr. 1002/1004, Klitmöller-Hanstholm.)

Iflg. vidnet Henry Søe, hvis kæreste, senere hustru, der dengang boede på Krægpøt, var lyskasteren først opstillet ved Krægpøt (mrk. rød) og blev senere flyttet til Hesseldal Bjerg.
De tyske kilder anfører ikke noget om stillingen ved Krægpøt, så der kan være tale om, at lyskasteren i virkeligheden blev opstillet her, hvor der lige ved hånden var indkvarteringsmuligheder og 'garage' til generatoren i stedet for den opgivne position på åben mark ca. 200 m nordvest for Vr. Rosholm.
Opstillingen ved Krægpøt, som den er forklaret af vidnet, er vist på situationsplan nedenunder.
Ved Krægpøt var der iflg. vidnet ikke Flak. Det kom først til ved opstillingen på Hesseldal Bjerg.
I den østre ende af stillingen (på Hesseldal Bjerg) var der iflg. vidnet en nedgravet benzintank.
Vurderingskommissionen har ikke anført benzintank i stillingen!

14. november 1942 fremsender Kommando M. Flak A. 814 følgende til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste:
Den fastlagte stilling for lysgruppe 9 har vist sig uegnet, da lyskasteren står for lavt. På grund af den fugtige undergrund opstår tågedannelser, som kraftigt nedsætter lyskasterens virkning. Den seneste lyskasterøvelse har vist, at lysstrålen ikke trænger nok igennem. Personellet ved lyskasteren bliver hindret i at sigte.
Det foreslås, at opstille lysgruppe 9 ca. 1500 m V oven på skrænten.
Opstilling af beredskabsrum er endnu ikke påbegyndt.
Kommandoen beder om godkendelse af de nye stillinger.
21. november 1942 melder Kommandant im Abschnitt dänische Westküste tilbage med sin godkendelse med begrundelsen:
Flytning af Lysgruppe 9 ca. 1500 m mod vest er godkendt for at mindske forstyrrelser for lyskasteren pga. tågedannelser.
Gamle stilling: R. 101240 H. 434070. (mrk. grøn Vr. Rosholm) Nye stilling: R. 99790 H. 434100. (= Positionen for den endelige og registrerede stilling mrk. blå.)
 
Reg nr:
Anvendt som:
Bemærkninger:
    I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord’ er anført:
1 barak á 20 mand. Løst materiel inddraget undt. ammunition.

Stillingen er beskrevet i Amtsvejinspektoratet Journ. Nr. 11.00/37-45, Thisted, den 14/12 1945, Vurderingskommissionen for Krigsforsikring:
9’ Lyskasterbatteri S.Ø. for Vigsø.
Batteriet ligger dels paa et Staten tilhørende Areal og dels paa Gaardejer Vilhelm Andersens Jord.
Arbejdet ved Sløjfning af Batteriet vil blive overdraget til Kampsax, da Vilh. Andersen ikke selv agter at udføre dette.
Vurderingskommissionens beskrivelser af de enkelte anlæg er nedenfor markeret med kursiv.
25.02.01 Aggregatbunker Underjordisk Garage, helt af Beton med Baldakin 2,o x 3,o x o,3o L. 6,6 B. 3,5 H. 3,3.
25.02.02 Kikkertbygning Tildækket.
1 Stk. Skydestilling i Beton L. 3,5 B. 3,5 H. 1,5.
25.02.03 Standplads for lytteapparat Sandsynligvis anlæggene Vurderingskommissionen beskriver:
2 Stk. Betonplade, 10 cm, Vold af Tørv 1,o m H. L. 6,o B. 6,o.
25.02.04 Standplads for lyskaster
25.02.05 Radiobygning Bygningen har et højt trappearrangement pga. barakkens dybe beliggenhed.
1 Stk. støbt Bunker (1 Rum med Trappe) L. 2,o B. 1,o H. 3,o.
25.02.06 Ammunitionsbygning 1 Stk. støbt Ammunitions-Rum L. 4,o B. 2,o H. 3,5.
25.02.07 G-Stand 8-kantet Kanonstilling L. 5,o B. 5,o H. o,9. Trævæg fjernet og Jord faldst....
25.02.08 Ukendt Lille jordanlæg. Anlægget - cirkulært 1,5 til 2 m - er muligvis en skyttestilling umiddelbart ved barakkens vestlige hjørne.
25.02.09 Ukendt Lille hul i jorden
25.02.10 Ukendt Cirkulært jordanlæg med en indre/mindste diameter på 3 m.
25.02.11 Standplads for barak Pladsen ligger beskyttet dybt i terrænnet.
Måler ca. 8,5 x 16 m. Der har været opstillet en barak 14,0 x 6,6 m.
Rundt om barakken har der været ca. 1 m gangareal.
Der er registreret beton nogle steder på pladsen; ikke et helt dæk.
Hul efter Barak (med Sokkel) L. 15,o B. 7,o H. 2,o.
25.02.12 Redskabsrum Ikke fundet.
Muret Hus (Redskabsrum) helt i Jord L. 4,0 B. 3.o H. 2,o. Ved Barak.
25.02.16 Ukendt (plads) Herfra er der er løbegrav ca. 10 m, som ender i en skyttestilling nr. 25.
Kan være det anlæg Vurderingskommissionen under pkt. 13 og 15 beskriver således:
Hul i Jorden med Betonplade 10 cm i Bund. L. 6,o B. 5,o H. o,8.
25.02.17 Ukendt 2 rektangulære huller i jorden ved siden af hinanden.
Oprindelig har der efter luftfoto gået en vej/sti til stillingen tæt forbi dette anlæg; der kan således være tale om en fremskudt skyttestilling, men der er ikke tilgang med fex. løbegrav.
25.02.18 Ukendt Luftfoto indikerer et anlæg. Beliggenheden giver et meget fint udsyn over det foranliggende terræn.
Der synes også at være rester af løbegrav til anlægget.
Løbegraven synes at føre videre ud mod skrænten.
25.02.19 Ukendt Jordanlæg cirkulært eller kvadratisk med en størrelse på 4-5 m.
Muligvis til en observationspost med opgaver uden for lyskasterdelingen.
25.02.20 Løbegrave Løbegrav (i Sand uden Pæle) 50,o
Løbegrav (i Sand uden Pæle) 28,o
Løbegrav i Sand med Tørv 50,o
Løbegrav i Sand 28,o
Løbegrav i Sand 30,o

I alt 186 m løbegrav i stillingen.
25.02.21 Skyttestilling Regtangulært hul i jorden; uden tilgang.
25.02.22 Skyttestilling Jordanlæg anlagt som en lille vold.
25.02.23 Skyttestilling En løbegrav fører sandsynligvis ud til en skyttestilling på skrænten.
25.02.24 Skyttestilling En løbegrav fører sandsynligvis ud til en skyttestilling på skrænten.
25.02.25 Skyttestilling Meget tydelig skyttestilling med tilførende løbegrav.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
27. november 1944 er noteret denne kamphandling, lyskaster 9 deltog i: Fjendtlig maskine opfattet og beskudt.
Tilbageflyvning i bred front nord om området i en afstand af 30 til 50 km.
En fjendtlig maskine flyver forbi syd om Hanstholm og bliver kl. 20:24 opfattet af lyskaster 9 og 5./M. Flak A. 814 og fastholdt i et minut.
Beskudt ved let Flak fra lyskaster 5, 6, og 9 kl. 20:25. Type: Mosquito. Målhøjde: 800 m. Amm. forbrug: M. Flak A. 814: 38 skud 2,0 cm.
Luftfoto 1954 zoom
Luftfoto 1945

Udsigten fra reg. nr. 25.02.19. (Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)


Køkkenbarakken v/Krægpøt.
Uden for barakken står gruppens kok, som hed Josef.
(Foto indleveret af Henry Søe. JL 0112)

Krægpøt i dag med de ombyggede nord- og vestlænger.
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Aggregatbunker reg. nr. 25.02.01. (Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Leitstand/Kikkertbygning reg. nr. 25.02.02. (Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)

Radiobygning reg. nr. 25.02.05. (Foto: Jens Andersen 02/2006)

Ammunitionsbunker reg. nr. 25.02.06. (Foto: Jens Andersen 02/2006)

G-Std./Standplads for luftværnskanon reg. nr. 25.02.07.
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2005)
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye