Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
27.04.99b 200 cm lyskaster Rosvig
Nedenstående fotos dokumenterer, at der efter rømningen stod en 200 cm lyskaster og en generator i jordstillinger på en skrænt i Hanstholm.
Stillingerne har jeg som sandsynligt lokaliseret til Nordskrænten ved Rosvig som vist på hosstående kort og nedenstående luftfotos.

Læs min redegørelse om opstillingen af 200 cm lyskasterne i Hanstholm.
18-06-1944

08-09-1945

200 cm lyskaster i jordstilling i 1945.
(MuseumsCenter Hanstholm 0063)

Generatoren til lyskasteri jordstilling i 1945.
(MuseumsCenter Hanstholm 0064)

Den tilgroede vestre standplads.
(Foto: Jørgen Lumbye 11/2015)

Den halv tildækkede østre standplads.
Opfyldnings materialerne overvejende ral ses tydeligt på stedet.
Forreste foto set mod vest, bagerste foto set mod øst.

(Foto: Jørgen Lumbye 11/2015)
   
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye