Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Forside
28.03.00
Risbjerge (Hanstholm Vildtreservat)
Der er adgangsforbud til stillingen fra og med den 1. april og til og med den 15. juli!
Forbuddet dækker området, der ligger vest for Tyskervejen og ud til linien markeret med betonpæle ca. 100 m øst for Kystvejen.
Reg nr:   Noter til reg:
28.03.00   Der findes de traditionelle elementer som i de øvrige stillinger for en 150 cm lyskaster. Især bygningen for kikkert (Leitstand) peger entydigt for anvendelse for en stor lyskaster. Dog er den lille ammunitionsbunker for håndvåben ikke bygget her.
Men det fremgår imidlertid ikke af de tyske kilder, at der har været opstillet eller planlagt opstillet en lyskaster i stillingen.
Stillingen ligger på de højeste klitter og lige over det nordlige endepunkt for Tyskervejen i Hanstholm Vildtreservat. Fixpkt. 13809.
Stillingen er meget tilsandet, så evt. løbegrave, skyttestillinger og mindre jordanlæg kan ikke genfindes.
I filmen "Krigens spor i dansk Natur" fra sommeren 1945 vises en sekvens, hvor stillingen allerede på det tidspunkt forekommer meget nedbrudt og forfalden.
Stillingen kan være anlagt i 1943 samtidig med anlæggelsen af de øvrige stillinger for 150 cm lyskaster men er formentlig aldrig taget i brug.
28. september 1945 tilskriver Parkkompagni Nord-Vest, Thisted Amtet saaledes: "Kompagniet meddeler herved, at følgende militære Objekter kan sløjfes: Lyskasterbatteri paa Risbjerge S. for Hanstholm."
28.03.01 Aggregatbunker Bygningen er identisk med garage for generator i stillingenerne for 150 cm lyskaster. Garagen var typen med udhæng over porten. (Kilde: "Krigens spor i dansk Natur").
Iflg. et vidne blev garagen sprængt efter krigen for at hindre krybskytter i at anvende den.
28.03.02 Leitstand/Kikkertbygning Standpladsen tildækket, rummet tilsandet og begrænset tilgængeligt.
Bygningen er identisk med bygning for kikkert (Leitstand) i alle stillinger for 150 cm lyskaster.
28.03.03 Standplads Standpladsen er meget tilsandet, men den virker dog overbevisende i terrænet.
Hvis stillingen har været anlagt for 150 cm lyskaster, er dette sandsynligvis standplads for lytteapparat.
28.03.04 Standplads Standplads (beton). Sandsynligvis cirkulær betonplade opmålt til r = 360 cm.
Hvis stillingen har været anlagt for 150 cm lyskaster, er dette sandsynligvis standplads for lyskaster.
28.03.05 Radiobygning Bygningen er identisk medtilsvarende bygning i stillingerne for 150 cm lyskaster.
28.03.07 G-Stand

Bygningen er identisk med G-Stand i stillingerne for 150 cm lyskaster.
Der er dog kun 2 ammunitionsbygninger i denne.
Som det ses i "Krigens spor i dansk Natur", er anlægget skredet i klitsandet allerede i 1945, hvilket kan indikere, at hele stillingen havde ligget hen og fået lov til at forfalde
.

28.03.11 Standplads for barak Standplads for barak. Bygn. mål: ca. 1400 x 660 cm. Barakken er fjernet allerede i sommeren 1945.
(Kilde: "Krigens spor i dansk Natur").

Resterne af den sprængte garage for generator (01) set fra NV
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

Detalje af bygningsrester (01)
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

En kant af den tilgroede kikkertbygning/Leitstand (02)
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

Et af hængslerne til lemmene over kikkertstandpladsen
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

Registreret som standplads for lytteapparat (03)
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

Betonbund registreret som standplads for lyskaster (04)
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

Radiobygning (05)
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

Radiobygning (05)
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

Den ene ammunitionsbygning ved G-Stand (luftværnskanon) (07)
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

G-Stand (07) nedskredet i klitten
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)

Registreret som standplads for barak (11)
(Foto: Jørgen Lumbye 03/2004)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

"Tyskervejen" fra Risbjerge og sydpå gennem Hanstholmreservatet.
I forgrunden kanten afstandplads for barak.

(Efterfølgende fotos er print screen fra filmen "Krigens spor i dansk Natur" fra 1945)

Standplads for barak.

Garage for generator (01)

G-Stand (07) (også nedenstående)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye