Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:       Forsiden

Sidst udlagte materialer med henvisning til relevant site.

Jeg genoptager henvisning til sidst udlagte materialer.
I øverste tabel henvises til de sites, der i 2020-21 er udlagt eller hvor der er foretaget tilføjelser eller ændringer. Der markeres ikke tilføjelser og ændringer på selve siten.
I nederste tabel er det udlagte, som det er på siten med link til relevant site eller til en ny site.
Notater fra Marinens Krigsdagbog vedr. hændelser i Hanstholm
Peildorf Klitmöller - oversigt
Hærkystbatteri Slettestrand
Det strandede hollandske motorskib "Hada"
Liste over lasten i det strandede hollandske motorskib "Hada"
Lejre m.v. i Tilsted (Thisted) - lokalisering R 622'ere
Marineartilleriarsenal (Maza) Thisted
Feltpostnumre
Officerer i Hanstholm
Kobberø - Planlagt Flak-stilling
Kobberø - Planlagt ny stilling for Batteri "Agger"
Opgørelser pr. 15/01/1945 over bygninger og mandskab i alle stillingerne
Opgørelser pr. 15/01/1945 over våben og enheder uden for Hanstholm
Munitions-Ausgabe-Stelle - Dover Plantage (Ammunitions-depot)
Ständiger Ausbau Hanstholm pr. 10/03/1943
Referater fra byggemøder og andre notater vedr. byggeri og byggeplaner
Plantegninger over servicebygningerne i Hanstholm
Vilsbøl Plantage - Stilling under opbygning
Jens Andersen's artikel: "Skagerrak-Sperre" - den tyske minespærring
Skematisk oversigt over forløbet af opstillingen af let og middeltung Flak og 60 cm lyskastere
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Beskrivelser af ildledelsesmetoder fra forskellige kilder. 15/06/2021
Dokumenter fra overdragelsen af bygningerne i "Harbicht" i Hjardemål 15-11-1943 15/06/2021
Diagram over kabelforbindelserne mellem Adcock-anlæggene i Reservatet og Vilsbøl Klitplantage 20/06/2021
Småanlæg i det nordøstlige område af Hanstholm Vildtreservat 20/06/2021
Vilsbøl Plantage - Stilling under opbygning 21/06/2021
Hærkystbatteri Bulbjerg - 20./H.K.B. 180 - Situationsplan 01/08/2021
Infanteristøttepunkt Vust - Situationsplan 01/08/2021
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye